protireformace

štítek, 13 knih


Tovaryšstvo JežíšovoTovaryšstvo Ježíšovo1990, J. Šotola

Prozaická prvotina Jiřího Šotoly je metaforický román o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století a nástupu baroka v Čechách. Odvěký konflikt mezi člověkem a ideologií ožívá v typickým šotolovským zp... více


Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemíchNáboženský život a barokní zbožnost v českých zemích2013, J. Mikulec

Publikace mapuje svět našich předků v 17. a 18. století, kdy se náboženská problematika prolínala každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev, určovala jejich postoje, názory, utvářela u nich vidění světa i c... více


Stručně o pobělohorských exulantechStručně o pobělohorských exulantech2005, E. Štěříková

Tvrdá náboženská perzekuce vládnoucí v českých zemích v době od Bílé hory až do tolerančního patentu donutila statisíce lidí k odchodu do exilu. Čeští exulanti se uchylovali ponejvíce do sousedních zemí Lužice, Saska, Po... víceAdaptace Rezistence RezignaceAdaptace Rezistence Rezignace2013, T. Petráček

Krátký esej o strategiích, které zvolila římskokatolická církev tváří v tvář reformaci. více


Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v ČecháchZápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách2008, A. Catalano

Catalanův fascinující pohled na zapomenutý úsek českých dějin se opírá o dosud nevyužitou dokumentaci z českých, rakouských a vatikánských archivů, včetně rozsáhlého kardinálova deníku, který je unikátním pramenem svého ... více


Hrozné doby protireformaceHrozné doby protireformace1997, J. Fiala

Pokud Vás oslovuje Jiráskovský pohled na pobělohorské dějiny v Českých zemích, jistě si při čtení této knihy přijdete na své. Nepřehlédnutelný konfesijní soud autora této knihy "vzácně" vybočuje z dnešního širš... více


Florián Griespek z Griespachu na Kaceřově ve službách Koruny českéFlorián Griespek z Griespachu na Kaceřově ve službách Koruny české2013, R. Griessenbeck von Griessenbach

Autorka vytvořila živou a zajímavou biografii svého předka, po jehož stopách v Čechách pátrá společně s manželem Walterem od poloviny 60. let. Renesanční šlechtic Florián Griespek z Griespachu sloužil v 16. století n... více


Krátké věčného spasení upamatování: K životu a dílu jezuity Antonína KoniášeKrátké věčného spasení upamatování: K životu a dílu jezuity Antonína Koniáše2013, K. Bobková-Valentová

Sborník příspěvků AV ČR k osobě a dílu barokního básníka, misionáře a kněze, který byl (a stále je) kontroverzní postavou českých dějin. Snaží se napravit nejhrubější omyly, jež panují ve veřejném mínění, a k tomu nabízí... více


Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé hořeProtireformace v Čechách po bitvě na Bílé hoře1914, H. Opočenský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Víra a mocVíra a moc2013, J. Hrdlička

Podtitul: Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630) Odborná kniha si klade dva hlavní cíle. Za prvé chce být detailní empirickou případovou studií, která hledá odpověď na... více


Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711Dejiny reformácie na Slovensku 1517-17111935, J. Kvačala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Postavy a udalosti doby Žilinskej synodyPostavy a udalosti doby Žilinskej synody2010, k. autorů

400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku Zborník obsahuje príspevky o historických okolnostiach inštitucionalizácie evanjelickej cirkvi na našom území, o reformácii a protireformácii, o historických postavách v tomt... více


ReformáciaReformácia2004, P. Collinson

Reformné hnutie v 16. storočí, z ktorého vzišli luteráni, kalvinisti, hugenoti, presbyteriáni a anglikánska cirkev, zásadným spôsobom zmenilo identitu vznikajúcich národných štátov Európy. Patrick Collinson, jeden z najv... více


Doporučené štítky

Žilina Bílá hora Moravané dějiny církve Nelahozeves protestantismus křesťanství a společnost náboženská perzekuce rekatolizace sborníky