hlubinná ekologie

štítky

13 knih


STROMY velká kniha – Duch stromůSTROMY velká kniha – Duch stromů2003, Fred Hageneder

V předkřesťanské Evropě byl strom považován za živoucí bytost, bránu zasvěcení. Posvátné háje i samostatně stojící stromy pomáhaly Keltům, Germánům i Římanům. Tato kniha nás vede bohatou symbolikou, mýty a legendami stro... více


Myslet jako horaMyslet jako hora1993, Arne Næss

Myslet jako hora nám pomáhá rozpomenout se na naše hluboké spojení se Zemí, přehodnotit způsob naší spotřeby, znovuobjevit potřebu přátelství, důvěry a podpory a zamyslet se nad tím, co je pro nás nejdůležitejší. Část vý... více


Gang obrancov ZemeGang obrancov Zeme1994, Edward Abbey

Rozprávanie o štyroch obrancoch kaňonov amerického severozápadu bolo inšpirované vznikom sabotovania ako spôsobu boja niektorých ochranárov. Hoci sabotážne praktiky neboli nikdy ekofilozofmi oficiálne schválené, stali sa... více
Hlboká ekológiaHlboká ekológia1997, Bill Devall

Sociológ Bill Devall a filozof George Sessions sú stúpencami hlbokej ekológie Arne Naessa. Riešenie ekologickej krízy vidia v zmene myslenia a postojov ľudí, čo sa nutne odráža v názoroch na usporiadanie spoločnosti, na ... více


Ekologie, pospolitost a životní stylEkologie, pospolitost a životní styl1996, Arne Næss

Kniha hluboké ekologie hledá novou rovnováhu a harmonii mezi jednotlivými komunitami a celou přírodou. Přináší výpověď zakladatele hluboké ekologie, hovoří o její teorii a je rovněž návodem pro strategii a taktiku ochran... více


Dharma GaiaDharma Gaia1994, Allan Hunt-Badiner

Soubor esejů o buddhismu a ekologii. Unikátní antologie vzniklá při příležitosti Dne Země v r. 1990. více


Aktívne pre ZemAktívne pre Zem1994, Jan Haverkamp

Príručka pre tých, ktorí sa zaoberajú otázkami životného prostredia, organizujú rôzne ochranárske aktivity a chcú byť užitoční pri záchrane Zeme. Je určená predovšetkým tým, ktorí sa venujú skupinovej práci a chcú pôsobi... více


Les v hodině dvanáctéLes v hodině dvanácté2009, Richard Višňák

Kniha českého biologa představuje praktickou příručku pro všechny, kteří se chtějí z různých důvodů orientovat v problémech spojených se stavem našich lesů. Kniha vysvětluje rozdíl mezi přirozeným a umělým lesem, seznamu... více


Spoveď ekobojovníkaSpoveď ekobojovníka1993, Dave Foreman

Desaťročie tlmočili Foremanove postoje rôzni novinári. Upadajúca úroveň týchto článkov ho priviedla k napísaniu tejto knihy. Kapitoly Spovede obsahujú okrem prepracovaných starších esejí aj úplne nový materiál. Ústredným... více


Analýza hlubinné ekologieAnalýza hlubinné ekologie2008, Bohuslav Binka

Sedmdesátá léta minulého století nebyla pouze dobou zvratu vztahů mezi náboženstvím a moderní společností, ale také obdobím boje o podobu interpretace environmentální krize. Tyto zdánlivě nepodobné děje mají překvapivě m... více


Ekologická a environmentální výchovaEkologická a environmentální výchova2006, Tomáš Matějček

Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které s... více


Ekologická a environmentální výchova -  UčebniceEkologická a environmentální výchova - Učebnice2013, Kateřina Jančaříková

Pracovní učebnice přináší systematický přístup výuce EEV a dává jednotný rámec a smysluplný přístup pokud jde o výběr témat, metody a formy výuky. Pojetí vychází z doporučených očekávaných výstupů (DOV) k tematickým okru... více


Ekologická a environmentální výchova  Příručka učiteleEkologická a environmentální výchova Příručka učitele2014, kolektiv autorů

Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je příručka, která pomáhá učiteli konkretizovat vědomosti a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci prostřednictvím jednotlivých témat osvojit.... více