hlubinná ekologie

štítky

13 knih


STROMY velká kniha – Duch stromů 89% STROMY velká kniha – Duch stromů 2003, Fred Hageneder

V předkřesťanské Evropě byl strom považován za živoucí bytost, bránu zasvěcení. Posvátné háje i samostatně stojící stromy pomáhaly Keltům, Germánům i Římanům. Tato kniha nás vede bohatou symbolikou, mýty a legendami stro... více


Myslet jako hora 82% Myslet jako hora 1993, Arne Næss

Myslet jako hora nám pomáhá rozpomenout se na naše hluboké spojení se Zemí, přehodnotit způsob naší spotřeby, znovuobjevit potřebu přátelství, důvěry a podpory a zamyslet se nad tím, co je pro nás nejdůležitejší. Část vý... více


Gang obrancov Zeme 78% Gang obrancov Zeme 1994, Edward Abbey

Rozprávanie o štyroch obrancoch kaňonov amerického severozápadu bolo inšpirované vznikom sabotovania ako spôsobu boja niektorých ochranárov. Hoci sabotážne praktiky neboli nikdy ekofilozofmi oficiálne schválené, stali sa... více
Hlboká ekológia 77% Hlboká ekológia 1997, Bill Devall

Sociológ Bill Devall a filozof George Sessions sú stúpencami hlbokej ekológie Arne Naessa. Riešenie ekologickej krízy vidia v zmene myslenia a postojov ľudí, čo sa nutne odráža v názoroch na usporiadanie spoločnosti, na ... více


Ekologie, pospolitost a životní styl 77% Ekologie, pospolitost a životní styl 1996, Arne Næss

Kniha hluboké ekologie hledá novou rovnováhu a harmonii mezi jednotlivými komunitami a celou přírodou. Přináší výpověď zakladatele hluboké ekologie, hovoří o její teorii a je rovněž návodem pro strategii a taktiku ochran... více


Dharma Gaia 92% Dharma Gaia 1994, Allan Hunt-Badiner

Soubor esejů o buddhismu a ekologii. Unikátní antologie vzniklá při příležitosti Dne Země v r. 1990. více


Aktívne pre Zem 50% Aktívne pre Zem 1994, Jan Haverkamp

Príručka pre tých, ktorí sa zaoberajú otázkami životného prostredia, organizujú rôzne ochranárske aktivity a chcú byť užitoční pri záchrane Zeme. Je určená predovšetkým tým, ktorí sa venujú skupinovej práci a chcú pôsobi... více


Les v hodině dvanácté 60% Les v hodině dvanácté 2009, Richard Višňák

Kniha českého biologa představuje praktickou příručku pro všechny, kteří se chtějí z různých důvodů orientovat v problémech spojených se stavem našich lesů. Kniha vysvětluje rozdíl mezi přirozeným a umělým lesem, seznamu... více


Spoveď ekobojovníka 100% Spoveď ekobojovníka 1993, Dave Foreman

Desaťročie tlmočili Foremanove postoje rôzni novinári. Upadajúca úroveň týchto článkov ho priviedla k napísaniu tejto knihy. Kapitoly Spovede obsahujú okrem prepracovaných starších esejí aj úplne nový materiál. Ústredným... více


Analýza hlubinné ekologie 20% Analýza hlubinné ekologie 2008, Bohuslav Binka

Sedmdesátá léta minulého století nebyla pouze dobou zvratu vztahů mezi náboženstvím a moderní společností, ale také obdobím boje o podobu interpretace environmentální krize. Tyto zdánlivě nepodobné děje mají překvapivě m... více


Ekologická a environmentální výchova -  Učebnice 0% Ekologická a environmentální výchova - Učebnice 2013, Kateřina Jančaříková

Pracovní učebnice přináší systematický přístup výuce EEV a dává jednotný rámec a smysluplný přístup pokud jde o výběr témat, metody a formy výuky. Pojetí vychází z doporučených očekávaných výstupů (DOV) k tematickým okru... více


Ekologická a environmentální výchova  Příručka učitele 0% Ekologická a environmentální výchova Příručka učitele 2014, kolektiv autorů

Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je příručka, která pomáhá učiteli konkretizovat vědomosti a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci prostřednictvím jednotlivých témat osvojit. více


Ekologická a environmentální výchova 0% Ekologická a environmentální výchova 2006, Tomáš Matějček

Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které s... více