biologie

štítky

213 knih


Citový život zvířat 81% Citový život zvířat 2017, Peter Wohlleben

Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city spojujete jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu, čtenář... více


Sobecký gen 88% Sobecký gen 1998, Richard Dawkins

Kniha Sobecký gen je „sociomorfní“ v tom smyslu, že podobně jako svého času Darwinův Původ druhů odráží charakter soudobé společnosti. Dawkinsovo pojetí živého organismu, v němž ústřední místo zaujímá sobecký gen, autono... více


Biologie víry 83% Biologie víry 2011, Bruce H. Lipton

Kniha Biologie víry, kterou napsal Bruce H. Lipton, buněčný biolog a univerzitní pedagog známý v odborných kruzích, je považována za průkopnické dílo na poli tzv. nové biologie. Během několika let vědeckého výzkumu, běhe... více
Zamrzlá evoluce 83% Zamrzlá evoluce 2006, Jaroslav Flegr

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin. Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola vědy. Ale co když je všechno... více


Biologie pro gymnázia 87% Biologie pro gymnázia 2002, Jan Jelínek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vy jste placebo 83% Vy jste placebo 2016, Joe Dispenza

Víra mysli skutečně uzdravuje V knize Jste placebo doktor Joe Dispenza předkládá několik doložených případů těch, kteří překonali rakovinu, srdeční choroby, depresi, artritidu nebo třesy spojené s Parkinsonovou chorobou... více


Slepý hodinář 88% Slepý hodinář 2002, Richard Dawkins

Podtitul: Zázrak života očima evoluční biologie. Jak vznikl člověk a proč tady vůbec jsme? Na tuto nejzákladnější lidskou otázku odpovídá významný britský zoolog a myslitel. Brilantním způsobem vyvrací řadu rozšířený... více


Šesté vymírání: Nepřirozený příběh 89% Šesté vymírání: Nepřirozený příběh 2018, Elizabeth Kolbert

Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené m... více


Etologie. Biologie chování zvířat 95% Etologie. Biologie chování zvířat 2008, Zdeněk Veselovský

Publikace vychází z úspěšné autorovy knihy Chováme se jako zvířata?, která vyšla před 13 lety v nakladatelství Panorama, a je doplněna o nové poznatky. V jednotlivých kapitolách se dovíme o historii výzkumu chování zvířa... více


Na počátku byl sex 90% Na počátku byl sex 2014, Cacilda Jethá

Podtitul: Kořeny moderní sexuality. Jak se dáváme dohromady a proč se rozcházíme. Na základě poznatků antropologie, archeologie, primatologie, anatomie, psychologie a řady jiných oborů vznikla naučná a zároveň velmi č... více


Přehled biologie 88% Přehled biologie 1998, Stanislav Rosypal

Přehled základních poznatků ze středoškolské biologie. více


Evoluce všeho 85% Evoluce všeho 2018, Matt Ridley

Podtitul: Jak malé změny přetvářejí svět. Svou nejnovější knihou Evoluce všeho podnikl přední britský popularizátor vědy Matt Ridley frontální útok na všeobecně rozšířenou představu, že svět je celý naplánovaný a že v... více


Vědomí podvědomí 89% Vědomí podvědomí 2013, Leonard Mlodinow

Podtitul: Jak naše podvědomí ovládá naše chování Podobně jako ve své předchozí knize Život je jen náhoda se Leonard Mlodinow věnuje opět fenoménům, které známe ze své každodenní zkušenosti, ale nemáme je tak docela ve... více


Lidské tělo 91% Lidské tělo 2002, Steve Parker

Ilustrovaný průvodce stavbou lidského těla, jeho funkcí a nemocemi. Anglický vydavatel v předmluvě napsal: „Kniha představuje běžnému čtenáři anatomii a fungování lidského těla dosud nejúplnějším způsobem. Obsahuje víc n... více


Zoologie obratlovců 96% Zoologie obratlovců 2018, Jiří Gaisler

Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika n... více


Ochlupení bližní 91% Ochlupení bližní 2011, Stanislav Komárek

Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov,... více


Kouzelná zahrada biologie 85% Kouzelná zahrada biologie 2016, Gottfried Schatz

Téměř dvacet esejí, v nichž světoznámý chemik a biolog popisuje fenomény, které určují naše chápání člověka a jeho místa v přírodě. Ve svých úvahách využívá podmanivě poetických obrazů, aby složité jevy, jež věda popisuj... více


Jak se dělá evoluce - Od sobeckého genu k rozmanitosti života 93% Jak se dělá evoluce - Od sobeckého genu k rozmanitosti života 2004, Jan Zrzavý

Kniha tří mladých biologů se zabývá současnou evoluční teorií a její rolí v poznávání světa. Představuje tento obor jako dynamicky se rozvíjející a zábavnou disciplínu, plnou překvapivých objevů, ale i problematických mo... více


Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie 97% Jak se dělá evoluce – Labyrintem evoluční biologie 2017, Jan Zrzavý

Cílem knihy je představit současnou evoluční biologii jako živý, bouřlivě se rozvíjející obor, založený nikoli na planých spekulacích, ale na exaktním, a přesto dobrodružném výzkumu. Kniha propojuje dva odlišné žánry – v... více


Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky 88% Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky 2005, Bruce Alberts

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologi... více