biologie

štítek, 175 knih


Citový život zvířatCitový život zvířat2017, P. Wohlleben

Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city spojujete jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu, čtenář... více


Sobecký genSobecký gen1998, R. Dawkins

Kniha Sobecký gen je „sociomorfní“ v tom smyslu, že podobně jako svého času Darwinův Původ druhů odráží charakter soudobé společnosti. Dawkinsovo pojetí živého organismu, v němž ústřední místo zaujímá sobecký gen, autono... více


Svet živočíšnej ríšeSvet živočíšnej ríše1990, k. autorů

Kniha poskytuje záujemcom o živočíšstvo popri základných informáciách ucelený pohľad na pestré zloženie fauny našej zeme a spôsobe ich života a správaní sa v prostredí. více
Zamrzlá evoluceZamrzlá evoluce2006, J. Flegr

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin. Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola vědy. Ale co když je všechno... více


Biologie pro gymnáziaBiologie pro gymnázia2002, J. Jelínek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Biologie víryBiologie víry2011, B. H. Lipton

Kniha Biologie víry, kterou napsal Bruce H. Lipton, buněčný biolog a univerzitní pedagog známý v odborných kruzích, je považována za průkopnické dílo na poli tzv. nové biologie. Během několika let vědeckého výzkumu, běhe... více


Slepý hodinářSlepý hodinář2002, R. Dawkins

Podtitul: Zázrak života očima evoluční biologie. Jak vznikl člověk a proč tady vůbec jsme? Na tuto nejzákladnější lidskou otázku odpovídá významný britský zoolog a myslitel. Brilantním způsobem vyvrací řadu rozšířený... více


Přehled biologiePřehled biologie1998, S. Rosypal

Přehled základních poznatků ze středoškolské biologie. více


Etologie. Biologie chování zvířatEtologie. Biologie chování zvířat2008, Z. Veselovský

Publikace vychází z úspěšné autorovy knihy Chováme se jako zvířata?, která vyšla před 13 lety v nakladatelství Panorama, a je doplněna o nové poznatky. V jednotlivých kapitolách se dovíme o historii výzkumu chování zvířa... více


Zoologie obratlovcůZoologie obratlovců2018, J. Gaisler

Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika n... více


Ochlupení bližníOchlupení bližní2011, S. Komárek

Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov,... více


Vědomí podvědomíVědomí podvědomí2013, L. Mlodinow

Jak naše podvědomí ovládá naše chování. Podobně jako ve své předchozí knize Život je jen náhoda se Leonard Mlodinow věnuje opět fenoménům, které známe ze své každodenní zkušenosti, ale nemáme je tak docela ve své moci. ... více


Šesté vymírání: Nepřirozený příběhŠesté vymírání: Nepřirozený příběh2018, E. Kolbert

Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené m... více


Lidské těloLidské tělo2002, S. Parker

Ilustrovaný průvodce stavbou lidského těla, jeho funkcí a nemocemi. Anglický vydavatel v předmluvě napsal: „Kniha představuje běžnému čtenáři anatomii a fungování lidského těla dosud nejúplnějším způsobem. Obsahuje víc n... více


Evoluce všehoEvoluce všeho2018, M. Ridley

Podtitul: Jak malé změny přetvářejí svět. Svou nejnovější knihou Evoluce všeho podnikl přední britský popularizátor vědy Matt Ridley frontální útok na všeobecně rozšířenou představu, že svět je celý naplánovaný a že v... více


1 ...

Doporučené štítky

maturita ochrana životního prostředí mechy a kapradí algologie potraviny přijímací zkoušky dějiny přírodních věd eseje prvoci statistické modely