francouzština

štítek, 94 knih


Francouzská mluvniceFrancouzská mluvnice2001, O. Radina

Nové vydání této podrobné a v praxi osvědčené mluvnice uvítají všichni, kdo si chtějí ať během studia nebo při přípravě na zkoušku důkladně osvojit strukturu francouzštiny v její mluvené i psané podobě. Velkou předností ... více


ON Y VA! 1 - učebniceON Y VA! 1 - učebnice2003, J. Taišlová

Tři vydané díly čtyřdílného učebnicového kompletu pro studenty, kteří hodlají po čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat. Učebnice je založena na srovnání francouzštiny jako cizího jazyka s češtinou a sleduje dvojí cí... více


Obrázkový francouzsko-český slovníkObrázkový francouzsko-český slovník1995, H. Davies

Obrázkový slovník s 2 000 slovy více


Francouzština pro běžnou a obchodní praxi - II. částFrancouzština pro běžnou a obchodní praxi - II. část1954, J. Hendrich

Josef Hendrich, Oldřich Kulík, Jaromír Tláskal (kolektiv Státního ústavu jazykového): Francouzština pro běžnou a obchodní praxi - II. část (Výslovnost a pravopis, slovník, frazeologie a gallicismy, mluvnice. Slovník a... více


ON Y VA! 2 - učebniceON Y VA! 2 - učebnice2009, J. Taišlová

Aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reálie... více


Hlava na stole / La tete sur la tableHlava na stole / La tete sur la table2013, I. Wernisch

Básnická sbírka. Bilingvní, česko-francouzské vydání. Překlad Virginie Béjot. Frontispis Ivan Wernisch. Autor o své knize říká: „Nepřináším nic nového? To nejspíš nepřináším. Ale kdo tady naposledy přišel s něčím nový... více


Francouzsko-český česko-francouzský praktický slovníkFrancouzsko-český česko-francouzský praktický slovník2007, k. autorů

Obsah slovníku: 1250 stran, 73 000 hesel, 14 000 příkladů, idiomů a frází, 210 000 překladů. Aktuální slovní zásoba věrně odrážející současný psaný a mluvený jazyk, včetně odborné terminologie a ustálených slovních spoje... více


Qui cherche, trouveQui cherche, trouve2013, A. Mrázová

Skriptum pro studenty francouzštiny na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, ale i pro zájemce o francouzský jazyk a Evropská i Frankofonní témata. více


Rodinný sjezd / Réunions de familleRodinný sjezd / Réunions de famille2005, I. Kraus

V knize povídek "Rodinný sjezd" se Ivan Kraus vrací k legendám jedné rozvětvené rodiny z pražské Letné, aby nám představil momentky z rodinného alba. Čtenář se zde opět setká se známými postavami rodičů a souro... více


Cvičebnice francouzské gramatikyCvičebnice francouzské gramatiky2007, M. Baudinet

Cvičebnice je doplňkovým materiálem k jazykovým učebnicím. Neobsahuje výklad gramatiky, ale příklady k intenzivnímu procvičování gramatických a lexikálních jevů. Kniha je určena pro studenty všech úrovní, je vhodná i pro... více


Francouzština pro samoukyFrancouzština pro samouky2006, V. Borovanová

Jazykový kurz francouzštiny určený především dospělým samoukům - začátečníkům je doplněn samostatnou cvičebnicí a 2 CD s nahranými texty, dialogy a cvičením. více


Zrádná slova ve francouzštiněZrádná slova ve francouzštině1983, O. Radina

Práce shromažďuje a srovnává nejčastější české a francouzské lexikální jednotky, jejichž formální stránka působí studujícím specifické obtíže, přičemž jevy ukazuje dynamicky, tj. nejen jejich současný stav, nýbrž i přípa... více


Francouzština pro samoukyFrancouzština pro samouky1992, M. Pravda

Učebnice obsahuje ve 35 lekcích základy francozského jazyka a umožní dohovořit se v běžných situacích denního života. více


Fonetika francouzštinyFonetika francouzštiny2008, M. Dohalská

Třetí, doplněné vydání vysokoškolské učebnice určené pro filology, překladatele, tlumočníky i učitele, kteří se chtějí zdokonalit ve francouzské výslovnosti. Součástí knihy je audio CD s nahrávkou vybraných cvičení. U... více


Francouzština nejen pro samoukyFrancouzština nejen pro samouky2007, M. Pravda

Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i „věčným“ začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text... více


1 2 3 4 5 6 >