čítanky

štítky

101 knih


Alenčina čítanka 92% Alenčina čítanka 1996, Eduard Petiška

Víte, děti, že malá Alenka má doma moře? A jste zvědavé, co všechno může zažít na výletě s dědečkem, nebo když se obuje do maminčiných střevíčků? Půvabné ilustrace Heleny Zmatlíkové doprovázejí Alenčiny veselé příběhy,... více


Martínkova čítanka 93% Martínkova čítanka 1971, Eduard Petiška

Povídky a pohádky z let 1954 až 1968, z nichž část vyšla v knížkách O dětech a zvířátkách, Jak se Martínek ztratil, Martínkovy pohádky, O jabloňce a Kam se schoval nůž a z nichž některé nebyly dosud tištěny. Příběhy s vý... více


Moje první čítanka 90% Moje první čítanka 1993, Jiří Žáček

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku čtení některých slov ... více
Kurt Knispel - Nejúspěšnější tankový střelec 2. světové války 67% Kurt Knispel - Nejúspěšnější tankový střelec 2. světové války 2017, Franz Kurowski

Jako velitel tanku Tiger se ocital v ohnisku nejtěžších bojů. Na Kavkazu, na ruské frontě Sever, během operace Citadela, v kotli Čerkasy a mnoha dalších bitvách, ve kterých se rozhodovala válka, býval nasazený jako posle... více


Starověké Řecko - Čítanka k dějinám starověku pro všeobecně vzdělávací školy 88% Starověké Řecko - Čítanka k dějinám starověku pro všeobecně vzdělávací školy 1956, Sergej Utčenko

Autoři se při zpracování tématu opírali o starověké prameny nejrůznější povahy: Homér, Herodetos, Thukydides, Aristofanes, Xenofon, Plutarchos aj. Někde, kde prameny chybí, autoři příběh rekonstruovali, např: Athénský o... více


Česká čítanka pro nejmenší 90% Česká čítanka pro nejmenší 1992, Michal Černík

Chcete dětem přečíst pohádku O kohoutkovi a slepičce, O řepě, O zvířátkách a loupežnících, O neposlušných kozlatech, O Palečkovi, O Smolíčkovi, O Budulínkovi, O perníkové chaloupce? Nebo je naučit nejznámější lidová říka... více


Čítanka 1. k literatuře v kostce 75% Čítanka 1. k literatuře v kostce 2007, Marie Sochrová

Starověk Středověk Renesance Humanismus Baroko Klasicismus Národní obrození více


Čítanka 2. k Literatuře v kostce 83% Čítanka 2. k Literatuře v kostce 2007, Marie Sochrová

Romantismus Realismus Česká a slovenská literatura 19. století Literární moderna více


Čítanka IV. k Literatuře v kostce 70% Čítanka IV. k Literatuře v kostce 2007, Marie Sochrová

Česká a světová literatura 2. poloviny 20. století. více


Čítanka III. k Literatuře v kostce 74% Čítanka III. k Literatuře v kostce 2007, Marie Sochrová

Česká literatura přelomu 19. a 20. století Česká a světová literatura 1. pol. 20. století více


Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol 83% Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol 1992, Věra Martinková

Čítanka navazující na Čítanku 1. Obsahuje výňatky z českých i světových děl spadajících do 19. století, rozdělených podle uměleckých směrů či skupin: romantismus, realismus, májovci, ruchovci, lumírovci. Poslední kapitol... více


Čítanka 1 - k Literatuře - přehledu SŠ učiva 56% Čítanka 1 - k Literatuře - přehledu SŠ učiva 2006, Otakar Slanař

104 děl od počátku písemnictví do doby baroka. více


Čítanka pro 2. ročník SOŠ 80% Čítanka pro 2. ročník SOŠ 2008, Josef Soukal

Učebnice je druhou částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ; studenty již připravuje na nové pojetí maturity. Pro každý ročník je určena ... více


Čítanka pro 3. ročník SOŠ 90% Čítanka pro 3. ročník SOŠ 2002, Josef Soukal

Učebnice je třetí částí čtyřdílné řady speciálně vytvořené pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ Studenty již připravuje na nové pojetí maturity. Pro každý ročník je určena je... více


Čítanka 2 k literatuře - přehled SŠ učiva 70% Čítanka 2 k literatuře - přehled SŠ učiva 2006, Markéta Kostková

Všechny čtyři díly čítanek jsou shodně s učebnicí LITERATURA – přehled SŠ učiva rozděleny do 21 tematických okruhů (vyjma kapitoly Základy literární teorie, zařazené pouze v učebnici literatury), které chronologicky mapu... více


Otíkova čítanka 95% Otíkova čítanka 1996, Pavel Šrut

Vtipný a přístupný text Pavla Šruta určený nejmenším čtenářům (6—7 let) vypráví příběh pohádkového kluka Oty, jeho kamarádů a kamarádek. Autor v živém vyprávění kombinuje všechny základní literární žánry a postupy, takže... více


Čítanka pro 1. ročník SOŠ 85% Čítanka pro 1. ročník SOŠ 2000, Josef Soukal

Tato publikace je první částí čtyřdílné koncepční řady čítanek pro SOŠ. Tvoří komplet s učebnicí literatury. Pojetí učebnic je dáno jednak platnými učebními osnovami pro SOŠ, jednak Katalogem cílových požadavků ke společ... více


Staroslověnská čítanka 100% Staroslověnská čítanka 2002, Radoslav Večerka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čítanka 3 k literatuře - přehledu SŠ učiva 87% Čítanka 3 k literatuře - přehledu SŠ učiva 2006, Drahuše Mašková

Všechny čtyři díly čítanek jsou shodně s učebnicí LITERATURA – přehled SŠ učiva rozděleny do 21 tematických okruhů (vyjma kapitoly Základy literární teorie, zařazené pouze v učebnici literatury), které chronologicky mapu... více


Čteme německy 87% Čteme německy 1963, Margita Holdošová

Tato čítanka je určena žákům k prohloubení a praktickému použití již získaných základních znalostí němčiny. Obsahuje jednoduché texty zábavného, poučného a výchovného charakteru. V komentářích jsou uvedena různá slovní ... více


Čítanka 4 k literatuře - přehled SŠ učiva 87% Čítanka 4 k literatuře - přehled SŠ učiva 2006, Lenka Krausová

Všechny čtyři díly čítanek jsou shodně s učebnicí LITERATURA – přehled SŠ učiva rozděleny do 21 tematických okruhů (vyjma kapitoly Základy literární teorie, zařazené pouze v učebnici literatury), které chronologicky mapu... více


Čítanka pro třetí ročník 100% Čítanka pro třetí ročník 1988, Vladimíra Gebhartová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ráno (čítanka pro druhý a třetí školní rok obecných škol) 67% Ráno (čítanka pro druhý a třetí školní rok obecných škol) 1931, Josef Kožíšek

Čítanka pro druhý a třetí školní rok obecných škol. více


Čítanka světové literatury 20. století 40% Čítanka světové literatury 20. století 1978, Stanislav Fiala

Kniha navazuje na výbor Srdce světa (Čtení ze světové literatury 18. a 19. století). Přináší citlivě vybrané ukázky nejvýznamnějších přestavitelů světového písemnictví a poskytuje tak v rámci daných možností relativně uc... více


Čítanka 7 pro 7. ročník základní školy 90% Čítanka 7 pro 7. ročník základní školy 2003, Josef Soukal

Osvědčená řada čítanek mladého autora - zkušeného učitele - přináší texty a náměty na činnosti v souladu s učebními osnovami. Usiluje o aktivní čtenářství, vyváženě uvádí jak texty klasické literatury, tak texty nejnověj... více


Čítanka 2 60% Čítanka 2 1994, Zuzana Nováková (p)

Pro druhý ročník základních a obecných škol. více


Staroruská čítanka 100% Staroruská čítanka 1989, Eva Fojtíková

Komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Obsahuje český a ruský text. více


Čítanka pro 4.ročník SOŠ 80% Čítanka pro 4.ročník SOŠ 2004, Josef Soukal

Učebnice je závěrečnou částí čtyřdílné řady vytvořené speciálně pro SOŠ. Nový ucelený soubor učebnic je zpracován podle nejnovějších osnov pro SOŠ. Studenty již připravuje na nové pojetí maturity. Pro každý ročník je urč... více


Čítanka 2 - pro 3. a 4. ročník středních škol 90% Čítanka 2 - pro 3. a 4. ročník středních škol 2003, Alois Bauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čtenářský deník k Literatuře v kostce 80% Čtenářský deník k Literatuře v kostce 2007, Marie Sochrová

Rozbory nejvýznamnějších děl české i světové literatury pro střední školy. více


Čítanka 4: (učebnice čtení a literární výchovy pro 4. ročník základní školy) 90% Čítanka 4: (učebnice čtení a literární výchovy pro 4. ročník základní školy) 1980, Vladimíra Gebhartová

Kniha schválená výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 29. května 1978 v 1. vydání jako učebnice čtení a literární výchovy pro 4. ročník základní školy. více


Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy 100% Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy 2020, Tomáš Tlapa

Tato publikace není ani učebnicí filosofie, ani systematickým přehledem poznatků v oboru filosofie. Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy je souborem 59 lekcí, z nichž každá před čtenářem otevírá u... více


Čítanka 9 -- pro 9. ročník základní školy 70% Čítanka 9 -- pro 9. ročník základní školy 2002, Josef Soukal

Osvědčená řada čítanek mladého autora - zkušeného učitele - přináší texty a náměty na činnosti v souladu s učebními osnovami. Usiluje o aktivní čtenářství, vyváženě uvádí jak texty klasické literatury, tak texty nejnověj... více


Čítanka 1 80% Čítanka 1 2001, Věra Martinková

Učebnice je zpracovaná podle platných osnov pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách.Plně vyhovuje katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. více


Latinská čítanka nejen pro gymnázia 100% Latinská čítanka nejen pro gymnázia 2006, Jiří Pech

Vrcholné období rozkvětu latinské literatury přibližuje Latinská čítanka ve vybraných ukázkách: od slavných Caesarových Zápisků o válce galské až po instrukci císaře Trajana, jak zacházet s křesťany. Četbu usnadňuj... více


Čítanka 7 pro základní školy 80% Čítanka 7 pro základní školy 2010, Josef Soukal

Čítanka je druhou částí inovované a doplněné čtyřdílné řady čítanek pro 6. - 9., ročník ZŠ a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Vychází z tradice, na niž byly školy u řady čítanek J. Soukala zvyklé, plně vša... více


Čítanka 1 - pro 1. a 2. ročník středních škol 80% Čítanka 1 - pro 1. a 2. ročník středních škol 2003, Alois Bauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čítanka 2 pro druhý ročník. 1. ediční řada 100% Čítanka 2 pro druhý ročník. 1. ediční řada 2010, Zuzana Nováková (p)

Čítanka 2/1 - upravená a doplněná verze, která spolu s Pracovním sešitem umožňuje plnit požadavky a cíle RVP ZV. Obsahuje jak ukázky z klasické dětské literatury, tak i texty spisovatelky Zuzany Novákové ze života součas... více


Čítanka 9 - pro základní školy 100% Čítanka 9 - pro základní školy 2008, Josef Soukal

Čítanka je čtvrtou, závěrečnou částí ucelené řady čítanek pro 6. – 9. ročník ZŠ. více


333 x česky : zábavná čítanka pro cizince 100% 333 x česky : zábavná čítanka pro cizince 2013, Ladislav Kaska

Zábavná čítanka pro cizince studující češtinu, a to i pro začátečníky. Hádanky, anekdoty a veselé historky, ale i kriminální povídky, jak je autor nasbíral za 41 let své práce s cizinci. K složitějším textům jsou testy p... více