esperantisté

štítky

6 knih

Zamenhofova uliceZamenhofova ulice2005, Roman Dobrzyński

Poutavé rozhovory Romana Dobrzyńského s dr. L. C. Zaleským-Zamenhofem, vnukem tvůrce esperanta a člověkem s pohnutým osudem a mnoha životními zkušenostmi. Roman Dobrzyński je velmi známý polský televizní žurnalista, auto... více


Profesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtojProfesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtoj2013, Petr Chrdle

Shrnutí zkušeností autora z více než dvacetiletého profesionálního využívání esperanta rovnocenně vedle češtiny, angličtiny a němčiny, zejména v oblasti cestovního ruchu a nakladatelství - avšak věnuje se i specifikům v ... více


Bonvenon en nia mondoBonvenon en nia mondo2009, Bent Jensenius

Čítanka napsaná v jednoduchém esperantu je určena zejména pro ty, kdo se esperanto teprve učí, jako doplněk k učebnici. Může však být užitečná i zkušeným esperantistům, protože uvádí průřez současným esperantským hnutím ... více
25 jaroj de ĈEA 1969-199425 jaroj de ĈEA 1969-19941994, Miroslav Malovec

Publikace vychází k 25. výročí založení Českého esperantského svazu. více


Cent jaroj de Esperanto en Brno: 1901-2001Cent jaroj de Esperanto en Brno: 1901-20012001, Miroslav Malovec

Publikace mapující sto let historie esperantského hnutí v Brně. více


Ludvík Lazar Zamenhof: Život, dílo, ideályLudvík Lazar Zamenhof: Život, dílo, ideály2019, Alexander Korženkov

Mezinárodní jazyk esperanto je právem spojován především se jménem Zamenhof. O tom, že Zamenhof je autorem esperanta není pochyb (i když on sám se považoval pouze za jeho iniciátora), kolem jeho života a myšlenek je však... více