esperantisté

štítek, 5 knih


Zamenhofova uliceZamenhofova ulice2005, R. Dobrzyński

Poutavé rozhovory Romana Dobrzyńského s dr. L. C. Zaleským-Zamenhofem, vnukem tvůrce esperanta a člověkem s pohnutým osudem a mnoha životními zkušenostmi. Roman Dobrzyński je velmi známý polský televizní žurnalista, auto... více


Profesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtojProfesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtoj2013, P. Chrdle

Shrnutí zkušeností autora z více než dvacetiletého profesionálního využívání esperanta rovnocenně vedle češtiny, angličtiny a němčiny, zejména v oblasti cestovního ruchu a nakladatelství - avšak věnuje se i specifikům v ... více


Bonvenon en nia mondoBonvenon en nia mondo2009, B. Jensenius

Čítanka napsaná v jednoduchém esperantu je určena zejména pro ty, kdo se esperanto teprve učí, jako doplněk k učebnici. Může však být užitečná i zkušeným esperantistům, protože uvádí průřez současným esperantským hnutím ... více


25 jaroj de ĈEA 1969-199425 jaroj de ĈEA 1969-19941994, M. Malovec

Publikace vychází k 25. výročí založení Českého esperantského svazu. více


Cent jaroj de Esperanto en Brno: 1901-2001Cent jaroj de Esperanto en Brno: 1901-20012001, M. Malovec

Publikace mapující sto let historie esperantského hnutí v Brně. více