esperanto

štítek, 46 knih


Esperanto přímou metodouEsperanto přímou metodou2010, S. Marček

Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je založena na používání osvojovaného jazyka pro veškerou komunikaci při výuce, takže není v podsta... více


Esperanto pro samoukyEsperanto pro samouky1989, V. K. Barandovská-Frank

Učebnice seznamuje se základy nejrozšířenějšího uměle vytvořeného jazyka a možnostmi prohloubení jeho znalosti. více


Těžké víno (Peza vino)Těžké víno (Peza vino)1996, E. Urbanová

Básnická sbírka v souběžném esperantsko-českém vydání. více


Esperantem za tři měsíceEsperantem za tři měsíce2006, P. Chrdle

Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožňuje i samoukům během 12 týdnů osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury i poslech esperantského vysílání ... více


Esperanto pro dětiEsperanto pro děti2003, J. Melichárková

Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky. Ilustrovala Miroslava Tomečková. Kniha je doplněna vystřihovacími kartami pro zábavné procvičování.... více


Esperanto pro děti 2Esperanto pro děti 22006, J. Melichárková

Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky. Ilustrovala Miroslava Tomečková. Druhý díl s obsáhlou čítankou. více


Česko-esperantský slovníkČesko-esperantský slovník1998, K. Kraft

Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný slovník esperanto. více


Esperantsko-český slovníkEsperantsko-český slovník1995, K. Kraft

Slovník středního rozsahu s více než 28 tisíci termíny. Vítaná náhrada za kapesní slovník vydaný SPN, který již zmizel z knihkupeckých pultů. více


La Dresdena Sinjorina preĝejo: kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭLa Dresdena Sinjorina preĝejo: kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭ2013, J. Helfricht

Historie pravděpodobně nejznámější barokní katedrály (německy Frauenkirche) od jejího postavení přes zničení při náletu na Drážďany koncem druhé světové války až do dneška. Kromě černobílých obsahuje i 8 barevných fotogr... více


Littera scripta manet: serta in honorem Helmar FrankLittera scripta manet: serta in honorem Helmar Frank2013, V. K. Barandovská-Frank

Sborník prací šedesátky autorů z celého světa na počest prof. dr. Helmara Franka, světové jedničky v oboru kybernetické pedagogiky, k jeho osmdesátinám. Všechny příspěvky jsou psány dvojjazyčně – v národních jazycích a v... více


Profesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtojProfesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtoj2013, P. Chrdle

Shrnutí zkušeností autora z více než dvacetiletého profesionálního využívání esperanta rovnocenně vedle češtiny, angličtiny a němčiny, zejména v oblasti cestovního ruchu a nakladatelství - avšak věnuje se i specifikům v ... více


Intimaj temoj: en la Esperanto-beletroIntimaj temoj: en la Esperanto-beletro2005, P. Chrdle

Sborník přednášek z konference OSIEK 2003 konané v Praze. Hlavním tématem byla „Intimní témata v esperantské literatuře“. Autoři: Berveling, Butan, Declerck, De Zilah, Kočvara, Malovec, Tortel, Urbanová. V esperantu.... více


Arne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epokoArne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epoko2012, L. Nordenstorm

Dobrodružný historický příběh se odehrává ve Švédsku v r. 829, kdy tam přijíždějí první křesťanské mise evangelizovat místní pohany. Kniha je určena (nejen) starším dětem. Hlavními hrdiny jsou chlapci z různých společens... více


Ekoturisma vortaroEkoturisma vortaro2011, Z. Pluhař

Pětijazyčný slovníček kapesního formátu pro ekoturisty zpracovaný mezinárodním kolektivem odborníků pod vedením Zdeňka Pluhaře. Esperantem, česky, německy, anglicky a francouzsky. Číslovaná hesla a rejstříky umožní snadn... více


Esperanto - instrumento de fakulojEsperanto - instrumento de fakuloj2009, Z. Pluhař

Sborník příspěvků přednesených na konferenci „Aplikace esperanta ve vědě a technice“ (KAEST) v Dobřichovicích 2008. Přednášky jsou rozděleny do tří sekcí – na část všeobecně odbornou, jazykovou a seminář o Vikipedii. Tex... více


1 2 3 4 >