esperanto

štítky

52 knih

BiblioBiblio2019, neznámý, neuveden

Bible v esperantu. První vydání Bible ve verzi nově editované Ekumenickou komisí ILEI a KELI pod vedením B. Eichkorna a A. Kronenbergera. Obsahuje Starý zákon v překladu L. L. Zamenhofa včetně deuterokanonických knih... více


Esperanto přímou metodouEsperanto přímou metodou2010, Stano Marček

Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je založena na používání osvojovaného jazyka pro veškerou komunikaci při výuce, takže není v podsta... více


Esperantem za tři měsíceEsperantem za tři měsíce2006, Petr Chrdle

Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožňuje i samoukům během 12 týdnů osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury i poslech esperantského vysílání ... více
Těžké víno (Peza vino)Těžké víno (Peza vino)1996, Eli Urbanová

Básnická sbírka v souběžném esperantsko-českém vydání. více


Esperantsko-český česko-esperantský kapesní slovníkEsperantsko-český česko-esperantský kapesní slovník1964, Rudolf Hromada

Zde je přehledně popsané každé slovo chronologicky řazené podle abecedy více


Esperanto pro samoukyEsperanto pro samouky1989, Věra K. Barandovská-Frank

Učebnice seznamuje se základy nejrozšířenějšího uměle vytvořeného jazyka a možnostmi prohloubení jeho znalosti. více


Esperanto pro dětiEsperanto pro děti2003, Jana Melichárková

Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky. Ilustrovala Miroslava Tomečková. Kniha je doplněna vystřihovacími kartami pro zábavné procvičování.... více


Esperanto pro děti 2Esperanto pro děti 22006, Jana Melichárková

Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky. Ilustrovala Miroslava Tomečková. Druhý díl s obsáhlou čítankou. více


Česko-esperantský slovníkČesko-esperantský slovník1998, Karel Kraft

Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný slovník esperanto. více


Esperantsko-český slovníkEsperantsko-český slovník1995, Karel Kraft

Slovník středního rozsahu s více než 28 tisíci termíny. Vítaná náhrada za kapesní slovník vydaný SPN, který již zmizel z knihkupeckých pultů. více


La Dresdena Sinjorina preĝejo: kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭLa Dresdena Sinjorina preĝejo: kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭ2013, Jürgen Helfricht

Historie pravděpodobně nejznámější barokní katedrály (německy Frauenkirche) od jejího postavení přes zničení při náletu na Drážďany koncem druhé světové války až do dneška. Kromě černobílých obsahuje i 8 barevných fotogr... více


Littera scripta manet: serta in honorem Helmar FrankLittera scripta manet: serta in honorem Helmar Frank2013, Věra K. Barandovská-Frank

Sborník prací šedesátky autorů z celého světa na počest prof. dr. Helmara Franka, světové jedničky v oboru kybernetické pedagogiky, k jeho osmdesátinám. Všechny příspěvky jsou psány dvojjazyčně – v národních jazycích a v... více


Profesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtojProfesia uzo de esperanto: kaj ĝiaj specifaj trajtoj2013, Petr Chrdle

Shrnutí zkušeností autora z více než dvacetiletého profesionálního využívání esperanta rovnocenně vedle češtiny, angličtiny a němčiny, zejména v oblasti cestovního ruchu a nakladatelství - avšak věnuje se i specifikům v ... více


Intimaj temoj: en la Esperanto-beletroIntimaj temoj: en la Esperanto-beletro2005, Petr Chrdle

Sborník přednášek z konference OSIEK 2003 konané v Praze. Hlavním tématem byla „Intimní témata v esperantské literatuře“. Autoři: Berveling, Butan, Declerck, De Zilah, Kočvara, Malovec, Tortel, Urbanová. V esperantu.... více


Arne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epokoArne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epoko2012, Leif Nordenstorm

Dobrodružný historický příběh se odehrává ve Švédsku v r. 829, kdy tam přijíždějí první křesťanské mise evangelizovat místní pohany. Kniha je určena (nejen) starším dětem. Hlavními hrdiny jsou chlapci z různých společens... více


1