esperanto

štítky

57 knih


Těžké víno (Peza vino) 90% Těžké víno (Peza vino) 1996, Eli Urbanová

Básnická sbírka v souběžném esperantsko-českém vydání. více


Než padne mlha docela 60% Než padne mlha docela 2006, Čestmír Vidman

Autobiografické vzpomínky českého básníka a esperantisty, inženýra působícího v oblasti zahraničního obchodu. Zážitky z cest, vzpomínky na bohatý kulturní život, přátele a spolupracovníky jsou doplněny ukázkami autorovýc... více


Esperanto přímou metodou 100% Esperanto přímou metodou 2010, Stano Marček

Bohatě ilustrovaná učebnice esperanta pro začátečníky autora Stano Marčeka, vhodná pro kurzy i pro samouky. Přímá metoda je založena na používání osvojovaného jazyka pro veškerou komunikaci při výuce, takže není v podsta... více
Esperantem za tři měsíce 100% Esperantem za tři měsíce 2006, Petr Chrdle

Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožňuje i samoukům během 12 týdnů osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury i poslech esperantského vysílání ... více


Vesmír zvoní hvězdami / Kosmo Sonoras Per Steloj 80% Vesmír zvoní hvězdami / Kosmo Sonoras Per Steloj 2007, Zdenka Bergrová

Knížka Vesmír zvoní hvězdami mne dostala do převrácené situace. Ing. Krolupper vybral, přeložil do esperanta a uspořádal verše, jsou spolu s mým manželem, ilustrátorem (ten určil i název) a panem nakladatelem Ing. Kábrte... více


Prefere ne tro rigardi retro 100% Prefere ne tro rigardi retro 2007, Eli Urbanová

Výbor z díla proslulé esperantské básnířky. více


Rapide pasis la temp 100% Rapide pasis la temp 2003, Eli Urbanová

Sbírka intimně laděných básní proslulé esperantské básnířky. Ilustroval Pavel Rak. více


Esperantsko-český česko-esperantský kapesní slovník 100% Esperantsko-český česko-esperantský kapesní slovník 1964, Rudolf Hromada

Zde je přehledně popsané každé slovo chronologicky řazené podle abecedy více


Esperanto pro samouky 100% Esperanto pro samouky 1989, Věra K. Barandovská-Frank

Učebnice seznamuje se základy nejrozšířenějšího uměle vytvořeného jazyka a možnostmi prohloubení jeho znalosti. více


Modernaj rimedoj de komunikado 0% Modernaj rimedoj de komunikado 1999, Miroslav Malovec

Sborník přednášek z konference AEST, konané v Praze 1998. Hlavní téma: „Moderní prostředky komunikace“. Vedlejší témata: „Terminologické problémy užití esperanta ve vědě a technice“ a „Věda a technika všeobecně“. Texty p... více


Ludvík Lazar Zamenhof: Život, dílo, ideály 0% Ludvík Lazar Zamenhof: Život, dílo, ideály 2019, Alexander Korženkov

Mezinárodní jazyk esperanto je právem spojován především se jménem Zamenhof. O tom, že Zamenhof je autorem esperanta není pochyb (i když on sám se považoval pouze za jeho iniciátora), kolem jeho života a myšlenek je však... více


Kantoj por gojo 0% Kantoj por gojo 2003, Stanislava Chrdlová

Zpěvník lidových i umělých písní v esperantu. více


La teorio Nakamura 0% La teorio Nakamura 2018, Anna Löwenstein

"Teória Nakamura" je pozoruhodným sci-fi príbehom slávnej esperantskej spisovateľky Anny Lowenstein. Príbeh je základom súčasného kurzu esperanta na slávnej webovej stránke lernu.net. Teraz vychádza po prvýkrát v papiero... více


Paolo, la lernanto de Leonardo da Vinĉi 0% Paolo, la lernanto de Leonardo da Vinĉi 2008, Hans Ulrich

Dobrodružný historický román plný napětí a emocí o jedenáctiletém chlapci, který byl žákem Leonarda da Vinci. Kniha je bohatě a půvabně ilustrovaná Miroslavou Tomečkovou. Text v esperantu. více


Esperantsko-slovenský turistický slovník 0% Esperantsko-slovenský turistický slovník 1989, Magda Šaturová-Seppová

Praktická príručka na dorozumenie sa v medzinárodnom jazyku esperanto. více


Fakaj aplikoj de esperanto 0% Fakaj aplikoj de esperanto 2001, Zdeněk Pluhař

Sborník přednášek z konference AEST, konané v Praze 2000. Hlavní téma: „Ekonomie na prahu třetího tisíciletí“. Vedlejší témata: „Terminologické problémy odborného užití esperanta“ a „Užití esperanta ve vědě a technice (v... více


Fakaj studoj en esperanto 0% Fakaj studoj en esperanto 2003, Zdeněk Pluhař

Sborník přednášek z konference AEST 2002 v Dobřichovicích. Hlavním tématem byly „Elektronické prostředky“, další témata: „Terminologické problémy odborného užití esperanta“ a „Užití esperanta ve vědě a technice (všeobecn... více


Fake pri esperanto kaj esperante pri sciencoj 0% Fake pri esperanto kaj esperante pri sciencoj 2005, Zdeněk Pluhař

Sborník příspěvků přednesených na konferenci „Aplikace esperanta ve vědě a technice“ (KAEST) v Dobřichovicích 2004. Texty jednotlivých příspěvků jsou v esperantu, souhrny v angličtině, němčině a češtině. více


Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský 0% Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský 2009, Zdeněk Pluhař

Chemický slovník esperantsko-český a česko-esperantský obsahuje na 4 tisíce nejzákladnějších termínů z chemie a některých příbuzných oborů. Využijí jej překladatelé textů, kde se vyskytují odborné chemické výrazy, ale i ... více


Interlingvistika: cesty k odborné literatuře 0% Interlingvistika: cesty k odborné literatuře 2004, Detlev Blanke

Práce předního německého interlingvisty uvádějící do interlingvistiky a esperantologie a práce s odbornou literaturou z tohoto oboru. Významnou součástí knihy je rozsáhlá bibliografie. Dodatek o situaci v České republice... více