gramatika, mluvnice

štítek, 76 knih


Stručná mluvnice angličtinyStručná mluvnice angličtiny1991, L. Bubeníková

Učebnice pro začátečníky a zájemce o přehledné zopakování základních jevů anglické mluvnice. více


Gruzínština - konverzaceGruzínština - konverzace2015, k. autorů

Pokud plánujete cestu do Gruzie, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci, neboť gruzínské písmo je pro nás exotické. Gruzínci se projevují ve vztahu k návštěvníkům velmi srdečně, přátelsky a nesmírně pohostinně. Hl... více


Gramatika současné češtinyGramatika současné češtiny2012, k. autorů

Nová autorská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Naleznete zde široce pojatý přehled české mluvnice, který není pouhým papouškováním padesát let uleželé Stručné mluvnice ... více


Učebnice klasické hebrejštinyUčebnice klasické hebrejštiny1997, M. Joseph

Gramatika, cvičební texty a slovník. více


Přehledná gramatika - angličtinaPřehledná gramatika - angličtina1995, S. Soják

Publikace obsahuje gramatické tabulky zpracované s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůležitější z gramatiky - gramatické časy, slovesa, zájmena, předložky,... více


Český jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnáziíČeský jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií2014, J. Eislerová

Učivo pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií stručně a přehledně! Praktická pomůcka obsahuje nejdůležitější poznatky z učiva českého jazyka. Látka je zpracována v přehledných tabulkách a schématech. Díky ... více


Mluvnice AngličtinyMluvnice Angličtiny1996, Z. Strnadová

Mluvnice angličtiny je systematicky zpracovaná, prakticky zaměřená příručka vhodná pro všechny studující angličtiny. Autorka v ní důsledne používá vybranou jazykovou terminologii, se kterou je český uživatel dobře obezná... více


Cvičebnice španělské gramatikyCvičebnice španělské gramatiky2014, O. Macíková

Opakování dělá mistra. Publikace je určena studentům španělštiny, kteří si chtějí procvičit teoretické znalosti jazyka. Cvičebnice je rozdělena podle slovních druhů, nejvíce prostoru je věnováno slovesu. Kapitoly se dál... více


Naučte se italskyNaučte se italsky1991, Z. Wotkeová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965Pravidla českého pravopisu - školní vydání 19651965, k. autorů

Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965 více


Akademická gramatika spisovné češtinyAkademická gramatika spisovné češtiny2013, I. Svobodová

Snahou nové Gramatiky češtiny je poskytnout české kulturní veřejnosti a především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům, redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspo... více


Historická mluvnice česká I - HláskoslovíHistorická mluvnice česká I - Hláskosloví1969, M. Komárek

Učebnice zachycuje hláskoslovný vývoj češtiny do konce 13. stol., probírá podrobně hláskosloví češtiny stol. 14. a nastiňuje pak další vývoj českého fonologického systému. V předmluvě uvádí autor, že jeho učebnice je na ... více


Stručná mluvnice českáStručná mluvnice česká1992, A. Jedlička

Učebnice české mluvnice. více


Česká mluvniceČeská mluvnice1963, A. Jedlička

Druhé, přepracované a rozšířené, vydání. Základní jazyková příručka, určená jak širší veřejnosti, tak učitelům všech typů škol, probírá ve 4 částech hláskosloví, pravopis, tvarosloví a skladbu. Závěrem jsou připojeny do... více


Gramatika současné němčinyGramatika současné němčiny2011, neznámý

Gramatika obsahuje: popis aktuálních gramatických jevů; jasné stručné výklady; množství praktických příkladů; poznámky, výjimky, zajímavosti; křížové odkazy; podrobný rejstřík; přehlednou sazbu; dvoubarevný tisk.... více


1 2 3 4 5 6 >