gramatika, mluvnice

štítky

114 knih


Stručná mluvnice českáStručná mluvnice česká1992, Alois Jedlička

Učebnice české mluvnice. více


Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtinyMluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny2012, Libuše Dušková

Mluvnice se systematicky věnuje popisu gramatické stavby současné angličtiny z hlediska češtiny. Vychází jak z podnětů a přínosu anglistiky a bohemistiky domácí, tak z výsledků anglistiky zahraniční. Gramatické jevy jsou... více


Skladba češtinySkladba češtiny1998, Miroslav Grepl

Kniha je určena vysokoškolským studentům bohemistiky a lingvistiky. Popisuje syntaktickou rovinu češtiny ze dvou odlišných, ale vzájemně spjatých a teoreticky i didakticky potřebných hledisek, a to z hlediska systémové l... více
Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965Pravidla českého pravopisu - školní vydání 19651965, kolektiv autorů

Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965 více


Pravidlá slovenského pravopisuPravidlá slovenského pravopisu1957, kolektiv autorů

s pravopisným a gramatickým slovníkom. - Zrevidované vydanie více


Pravidla českého pravopisu - studentské vydáníPravidla českého pravopisu - studentské vydání2011, Vladimír Šaur

Studentské vydání. Užitečné dílo spojující pravidla českého pravopisu s úplným výkladem mluvnice. Srozumitelný návod pro každého, jak správně a dobře mluvit a psát česky. více


Němčina pro samoukyNěmčina pro samouky1968, Štěpán Zapletal

Tato učebnice Vás seznámí ve 34 lekcích bez pomoci učitele se základy německého jazyka a umožní vám dohovořit se v nejběžnějších situacích každodenního života. Učebnici doplňuje mluvnický přehled, abecední německo-český ... více


Akademická gramatika spisovné češtinyAkademická gramatika spisovné češtiny2013, Ivana Svobodová

Snahou nové Gramatiky češtiny je poskytnout české kulturní veřejnosti a především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům, redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspo... více


Český jazyk pro střední školy I.–IV. ročníkČeský jazyk pro střední školy I.–IV. ročník1998, Vlastimil Styblík

Souborná, lety praxe prověřená učebnice zachycuje jazykové učivo celé střední školy. Je užívána hlavně na gymnáziích, kde ji ale postupně střídá obsahově a metodicky vhodnější nová čtyřdílná řada autora J. Kostečky, kter... více


Stručná mluvnice angličtinyStručná mluvnice angličtiny1991, Libuše Bubeníková

Učebnice pro začátečníky a zájemce o přehledné zopakování základních jevů anglické mluvnice. více


Přehledná gramatika - angličtinaPřehledná gramatika - angličtina1995, Stanislav Soják

Publikace obsahuje gramatické tabulky zpracované s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůležitější z gramatiky - gramatické časy, slovesa, zájmena, předložky,... více


Základní mluvnice českého jazykaZákladní mluvnice českého jazyka2007, Vlastimil Styblík

Mluvnice shrnuje veškeré učivo v rozsahu základního a středního vzdělávání. Uplatní se ale rovněž jako zdroj informací pro nejširší veřejnost. více


Česká mluvniceČeská mluvnice1963, Alois Jedlička

Druhé, přepracované a rozšířené, vydání. Základní jazyková příručka, určená jak širší veřejnosti, tak učitelům všech typů škol, probírá ve 4 částech hláskosloví, pravopis, tvarosloví a skladbu. Závěrem jsou připojeny do... více


Hezky česky aneb Češtinářské vychytávkyHezky česky aneb Češtinářské vychytávky2018, Jana Skřivánková

Doporučujeme žákům, studentům i dospělákům, kteří chtějí psát hezky česky, bez chyb! Váháte, kde napsat i/y nebo mě/mně? Dělá vám problémy psaní čárek před spojkami a, i, ani? Tak právě pro vás jsme dali dohromady mlu... více


Angličtina - přehled středoškolské gramatikyAngličtina - přehled středoškolské gramatiky2009, Helena Navrátilová

Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a p... více


1 ...