esperantská literatura

štítek, 8 knih


Těžké víno (Peza vino)Těžké víno (Peza vino)1996, E. Urbanová

Básnická sbírka v souběžném esperantsko-českém vydání. více


Intimaj temoj: en la Esperanto-beletroIntimaj temoj: en la Esperanto-beletro2005, P. Chrdle

Sborník přednášek z konference OSIEK 2003 konané v Praze. Hlavním tématem byla „Intimní témata v esperantské literatuře“. Autoři: Berveling, Butan, Declerck, De Zilah, Kočvara, Malovec, Tortel, Urbanová. V esperantu.... více


Arne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epokoArne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epoko2012, L. Nordenstorm

Dobrodružný historický příběh se odehrává ve Švédsku v r. 829, kdy tam přijíždějí první křesťanské mise evangelizovat místní pohany. Kniha je určena (nejen) starším dětem. Hlavními hrdiny jsou chlapci z různých společens... více


Esperanta VersadoEsperanta Versado2011, J. Krolupper

První sbírka básní Jaroslava Kroluppera vydaná knižně. Několik zařazených básní získalo ceny v mezinárodních soutěžích (např. opakovaně v soutěži EKRA organizované časopisem Literatura Foiro). více


Rim-enigmojRim-enigmoj2009, E. Popova

Atraktivní dětská knížka krátkých rýmovaných hádanek v esperantu, jejíž autorkou je známá bulharská spisovatelka. Jako nápověda k řešení hádanek slouží půvabné ilustrace Miroslavy Tomečkové, určené současně k vybarvení. ... více


Prefere ne tro rigardi retroPrefere ne tro rigardi retro2007, E. Urbanová

Výbor z díla proslulé esperantské básnířky. více


Rapide pasis la tempRapide pasis la temp2003, E. Urbanová

Sbírka intimně laděných básní proslulé esperantské básnířky. Ilustroval Pavel Rak. více


La Afrika medicino, mirige efikaLa Afrika medicino, mirige efika2006, Y. Parès

Kniha je autobiografií francouzské lékařky a vědkyně, která téměř celý svůj život obětovala výzkumu a léčení lepry a dalších nemocí, které decimují mnoho států Afriky. Protože západní medicína se zde příliš neosvědčila, ... více