esperantská literatura

štítky

10 knih

Těžké víno (Peza vino)Těžké víno (Peza vino)1996, Eli Urbanová

Básnická sbírka v souběžném esperantsko-českém vydání. více


Intimaj temoj: en la Esperanto-beletroIntimaj temoj: en la Esperanto-beletro2005, Petr Chrdle

Sborník přednášek z konference OSIEK 2003 konané v Praze. Hlavním tématem byla „Intimní témata v esperantské literatuře“. Autoři: Berveling, Butan, Declerck, De Zilah, Kočvara, Malovec, Tortel, Urbanová. V esperantu.... více


Arne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epokoArne, la ĉefido: rakonto el la vikinga epoko2012, Leif Nordenstorm

Dobrodružný historický příběh se odehrává ve Švédsku v r. 829, kdy tam přijíždějí první křesťanské mise evangelizovat místní pohany. Kniha je určena (nejen) starším dětem. Hlavními hrdiny jsou chlapci z různých společens... více
Esperanta VersadoEsperanta Versado2011, Jaroslav Krolupper

První sbírka básní Jaroslava Kroluppera vydaná knižně. Několik zařazených básní získalo ceny v mezinárodních soutěžích (např. opakovaně v soutěži EKRA organizované časopisem Literatura Foiro). více


Rim-enigmojRim-enigmoj2009, Elena Popova

Atraktivní dětská knížka krátkých rýmovaných hádanek v esperantu, jejíž autorkou je známá bulharská spisovatelka. Jako nápověda k řešení hádanek slouží půvabné ilustrace Miroslavy Tomečkové, určené současně k vybarvení. ... více


Prefere ne tro rigardi retroPrefere ne tro rigardi retro2007, Eli Urbanová

Výbor z díla proslulé esperantské básnířky. více


Rapide pasis la tempRapide pasis la temp2003, Eli Urbanová

Sbírka intimně laděných básní proslulé esperantské básnířky. Ilustroval Pavel Rak. více


La Afrika medicino, mirige efikaLa Afrika medicino, mirige efika2006, Yvette Parès

Kniha je autobiografií francouzské lékařky a vědkyně, která téměř celý svůj život obětovala výzkumu a léčení lepry a dalších nemocí, které decimují mnoho států Afriky. Protože západní medicína se zde příliš neosvědčila, ... více


Ĝis tien - Až tamĜis tien - Až tam2016, Zuzana Stožická

Dvojjazyčné, slovensko-esperantské vydanie. Päť príjemných sci-fi poviedok v dvojjazyčnom vydaní talentovanej a ocenenej slovenskej autorky Zuzany Pažickej - preložené do esperanta priamo jej mamou! více


Šanca na šťastie / Ŝanco por feliĉoŠanca na šťastie / Ŝanco por feliĉo2007, Phil Bosmans

Dvojjazyčné slovensko-esperantské vydanie známej knihy flámskeho autora - zakladateľa "Hnutia bez mena". Kniha bola už preložená do 27 jazykov, predaných bolo vo svete spolu viac ako 3.000 000 exemplárov.... více