sborníky konferencí

štítky

135 knih


Film a dějiny (1) 66% Film a dějiny (1) 2004, Petr Kopal

Základem různorodého sborníku jsou referáty ze stejnojmenné konference, konané roku 2003 v Humpolci. Kolektiv autorů, složený z historiků, filmových teoretiků a zkušených filmařů, poutavým způsobem seznamuje čtenáře s ús... více


Čas ve výchově, umění a sportu 90% Čas ve výchově, umění a sportu 2014, Naděžda Pelcová

Jde o dvanáctou v řadě konferenci, která se věnuje interdisciplinárnímu pohledu vždy na některé z vybraných filosofických témat – nyní je to čas. Budeme se jím zabývat z pozic myšlení filosofického, pedagogického, uměnov... více


Literatura určená k likvidaci 60% Literatura určená k likvidaci 2004, kolektiv autorů

Sborník "Literatura určená k likvidaci" obsahuje příspěvky z konference pořádané v Brně (listopad, 2002) k padesátému výročí vykonstruovaných politických procesů s českými spisovateli. Texty různých autorů zachycují biog... více
Na téma umění a život: F. X. Šalda 1867–1937–2007 80% Na téma umění a život: F. X. Šalda 1867–1937–2007 2008, Tomáš Kubíček

Soubor studií „Na téma umění a život“ F. X. Šalda 1867–1937–2007 představuje reprezentativní průřez současným literárně a uměnovědným myšlením o díle zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy. Odráží a doplň... více


Logos a svět: Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana 90% Logos a svět: Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana 1997, Milan Balabán

Sborník k sedmdesátinám filosofa Ladislava Hejdánka, jenž od roku 1990 přednáší na EThF a FF UK, jemuž byl v roce 1987 udělen univerzitou v Amsterodamu čestný doktorát z filosofie; a taktéž k sedmdesátinám, profesora Jak... více


Dvory a rezidence ve středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnosti 80% Dvory a rezidence ve středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnosti 2008, kolektiv autorů

Příspěvky z 2. kolokvia konaného 18.-19. října 2007, které uspořádal Historický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karl... více


Velká Morava mezi východem a západem 100% Velká Morava mezi východem a západem 2001, Zdeněk Měřínský

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Uherské Hradiště, Staré Město“ konané ve dnech 28.9.–1.10.1999. více


Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes 100% Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes 2016, Ladislav Vojáček

Sborník představuje výstup ze stejnojmenné konference. Má část historickou, která se věnuje vývoji stíhání majetkových trestných činů, a pozitivně právní, která je zaměřena na současnou právní úpravu v ČR a SROV. více


Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice 100% Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice 2018, Jakub Deml

Almanach Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice sleduje rozmanité stopy tohoto básníka v české kultuře, v životě jednotlivců a v paměti čtenářů, kteří si jeho dílo předávali.... více


Tvarujete si sami? 80% Tvarujete si sami? 2011, Milena Bartlová

Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008 více


Raný český stát 10. století 100% Raný český stát 10. století 2020, Petr Sommer

Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskusi o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve prospěch modelu středověkého regna (Herrschaft), nicméně ne zcela uspokojivě. Te... více


Hrabaliana rediviva 60% Hrabaliana rediviva 2006, Josef Zumr

Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní konference o díle Bohumila Hrabala, která se uskutečnila 27.-29. října 2005 v italském Udine. Znalci a vykladači Hrabalovy tvůrčí osobnosti zohledňují přístupy literárněvědné, j... více


Zahradní architektura první poloviny 20. století 80% Zahradní architektura první poloviny 20. století 2017, Matouš Jebavý

Ve dnech 2.–3. října 2017 uspořádalo Národní zemědělské muzeum Praha, s. p. o., s Mendlovou univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici odbornou konferenci na téma „Zahradní architektura první poloviny 20. stolet... více


Svět v podzemí 80% Svět v podzemí 1995, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z 1. národního speleologického kongresu ČSS v Jedovnici, 25.-27.11.94. Editor: Václav Cílek. více


Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku 80% Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku 2016, Alena Nachtmannová

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku: sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015. více


Církev a stát 80% Církev a stát 2018, Jaroslav Benák

Vztah státu a náboženských společenství i role náboženství a víry v moderním demokratickém státě je tématem konference, probíhající už skoro čtvrt století každé září na půdě brněnské Masarykovy univerzity. V této knize ... více


Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění 80% Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění 2017, Ivan Blecha

Sborník příspěvků z 5. sjezdu historiků umění, který se konal v září 2015 v Olomouci a jenž se věnoval různým aspektům širokého tématu vztahu umění a vědy. Editoři: Rostislav Švácha, Sabina Soušková a Anna Šubrtová. více


Móda a oděv doby renesance 100% Móda a oděv doby renesance 2018, Alena Nachtmannová

Sborník přináší střihové konstrukce a dobového krejčovského řemesla. Na příspěvky z této oblasti navázal rozbor zachovaných renesančních oděvů z pohledu archeologů a restaurátorů i muzejníků, kteří oděvy vystavují a zhot... více


Literatura určená k likvidaci II. 80% Literatura určená k likvidaci II. 2006, Vlastimil Válek

Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8. - 9. listopadu 2004 více


Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky 100% Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky 2016, Pavla Plachá

Milena Jesenská (1896 Praha – 1944 Ravensbrück) – pozoruhodná česká novinářka a odvážná bojovnice proti nacismu, v rodné zemi z politických důvodů dlouhá léta zamlčovaná, v zahraničí donedávna vnímaná pouze jako adresátk... více