sborníky konferencí

štítky

124 knih


Film a dějiny (1)Film a dějiny (1)2004, Petr Kopal

Základem různorodého sborníku jsou referáty ze stejnojmenné konference, konané roku 2003 v Humpolci. Kolektiv autorů, složený z historiků, filmových teoretiků a zkušených filmařů, poutavým způsobem seznamuje čtenáře s ús... více


Na téma umění a život: F. X. Šalda 1867–1937–2007Na téma umění a život: F. X. Šalda 1867–1937–20072008, Tomáš Kubíček

Soubor studií „Na téma umění a život“ F. X. Šalda 1867–1937–2007 představuje reprezentativní průřez současným literárně a uměnovědným myšlením o díle zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy. Odráží a doplň... více


Dvory a rezidence ve středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnostiDvory a rezidence ve středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnosti2008, kolektiv autorů

Příspěvky z 2. kolokvia konaného 18.-19. října 2007, které uspořádal Historický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karl... více
Čas ve výchově, umění a sportuČas ve výchově, umění a sportu2014, Naděžda Pelcová

Jde o dvanáctou v řadě konferenci, která se věnuje interdisciplinárnímu pohledu vždy na některé z vybraných filosofických témat – nyní je to čas. Budeme se jím zabývat z pozic myšlení filosofického, pedagogického, uměnov... více


Literatura určená k likvidaciLiteratura určená k likvidaci2004, kolektiv autorů

Sborník "Literatura určená k likvidaci" obsahuje příspěvky z konference pořádané v Brně (listopad, 2002) k padesátému výročí vykonstruovaných politických procesů s českými spisovateli. Texty různých autorů zach... více


Velká Morava mezi východem a západemVelká Morava mezi východem a západem2001, Zdeněk Měřínský

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Uherské Hradiště, Staré Město“ konané ve dnech 28.9.–1.10.1999. více


Logos a světLogos a svět1997, Milan Balabán

Sborník k sedmdesátinám filosofa Ladislava Hejdánka, jenž od roku 1990 přednáší na EThF a FF UK, jemuž byl v roce 1987 udělen univerzitou v Amsterodamu čestný doktorát z filosofie; a taktéž k sedmdesátinám, profesora Jak... více


Svět v podzemíSvět v podzemí1995, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z 1. národního speleologického kongresu ČSS v Jedovnici, 25.-27.11.94. Editor: Václav Cílek. více


Věda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků uměníVěda a umění: Sborník z 5. sjezdu historiků umění2017, Ivan Blecha

Sborník příspěvků z 5. sjezdu historiků umění, který se konal v září 2015 v Olomouci a jenž se věnoval různým aspektům širokého tématu vztahu umění a vědy. Editoři: Rostislav Švácha, Sabina Soušková a Anna Šubrtová.... více


Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínkyMilena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky2016, Pavla Plachá

Milena Jesenská (1896 Praha – 1944 Ravensbrück) – pozoruhodná česká novinářka a odvážná bojovnice proti nacismu, v rodné zemi z politických důvodů dlouhá léta zamlčovaná, v zahraničí donedávna vnímaná pouze jako adresátk... více


Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradiceCožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice2018, Jakub Deml

Almanach Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice sleduje rozmanité stopy tohoto básníka v české kultuře, v životě jednotlivců a v paměti čtenářů, kteří si jeho dílo předávali.... více


Hrabaliana redivivaHrabaliana rediviva2006, Josef Zumr

Publikace obsahuje příspěvky z mezinárodní konference o díle Bohumila Hrabala, která se uskutečnila 27.-29. října 2005 v italském Udine. Znalci a vykladači Hrabalovy tvůrčí osobnosti zohledňují přístupy literárněvědné, j... více


Zahradní architektura první poloviny 20. stoletíZahradní architektura první poloviny 20. století2017, Matouš Jebavý

Ve dnech 2.–3. října 2017 uspořádalo Národní zemědělské muzeum Praha, s. p. o., s Mendlovou univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici odbornou konferenci na téma „Zahradní architektura první poloviny 20. stolet... více


Móda a oděv doby renesanceMóda a oděv doby renesance2018, Alena Nachtmannová

Sborník přináší střihové konstrukce a dobového krejčovského řemesla. Na příspěvky z této oblasti navázal rozbor zachovaných renesančních oděvů z pohledu archeologů a restaurátorů i muzejníků, kteří oděvy vystavují a zhot... více


Tvarujete si sami?Tvarujete si sami?2011, Milena Bartlová

Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008 více


1 ...