religionistika

štítky

75 knih


Mýtus o věčném návratuMýtus o věčném návratu1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Chci, abys bylChci, abys byl2012, Tomáš Halík

Podtitul: Křesťanství po náboženství V naší době zřejmě končí novověká podoba náboženství; nekončí však víra, naděje a láska. Po autorových knihách o víře a naději je hlavním tématem této knížky láska. Jaký význam moh... více


Duchovní cesty islámuDuchovní cesty islámu2003, Luboš Kropáček

Populárně vědecké dílo zachycuje dějiny a strukturu jednoho z nejvýznačnějších učení současnosti. Vedle výkladu vlastní náboženské nauky proroka Muhammada podává rozbor islámského práva a morálky, teologických škol, ritu... více
Posvátné a profánníPosvátné a profánní2006, Mircea Eliade

Obecný úvod do fenomenologického a historického studia náboženství z pera klasika moderní religionistiky určený pro široké publikum. Jednotlivé kapitoly knihy pojednávají o vztahu posvátného a profánního na rovině prosto... více


Zlatá ratolestZlatá ratolest1977, James George Frazer

Základní dílo světové etnografie, jež si již téměř století udržuje neslábnoucí oblibu čtenářů. Svými vypravěčskými kvalitami bylo inspirací pro literáty a ovlivnilo vývoj řady vědních oborů. Na podkladě obsáhlého materiá... více


Dejiny náboženských predstáv a ideí I: Od doby kamennej po eleusínske mystériáDejiny náboženských predstáv a ideí I: Od doby kamennej po eleusínske mystériá1995, Mircea Eliade

Náboženské správanie pravekých ľudí, pre ktorých bola svätyňou jaskyňa, megalitické pomníky ako výraz hľadania nesmrteľnosti, panteóny bohov na Blízkom východe, zbožštený faraón, indické náboženstvo v období véd a upaniš... více


Člověk a náboženstvíČlověk a náboženství2003, Jan Sokol

Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novov... více


Náboženství JaponskaNáboženství Japonska1999, Byron Earhart

Kniha popisuje nejvlivnější náboženství v Japonsku, jejich historický vývoj i některá japonská specifika v uctívání božstev. Kniha je desátým svazkem z řady Náboženské tradice světa. Tato řada přibližuje čtenářům nejvýz... více


Islám a islamismusIslám a islamismus2010, Zdeněk Müller

Dilema náboženství a politiky. Náboženství nebo politická ideologie násilí a zotročení? Islám nebo islamismus? Dilema znepokující svět, kde žijí muslimové, dnešní Evropu a Západ nevyjímaje. Představa, že islám se vzda... více


Zvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelůZvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů2010, Jan Čejka

Knížka Zvířata jsou naši bližní je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů. Svým námětem je to kniha na našem knižním trhu nejen do značné míry jedinečná, ale nadmíru ... více


Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretacíBádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací2002, William E. Paden

Kniha nabízí přehledný úvod do významných a současně zásadně odlišných způsobů – rámců, jimiž je mo žné popisovat a interpretovat náboženství. Autor ukazuje, že různé perspektivy nesoupeří o týž před mět studia, ale zamě... více


Nástin religionistikyNástin religionistiky2004, Jan Heller

Nástin religionistiky : uvedení do vědy o náboženstvích Knížka poslouží všem, kdo mají zájem o problematiku náboženství. Ve třech částech se zabývá pojmem a původem náboženství; popisuje náboženství kmenová, národní, ... více


Po stopách neznámého BohaPo stopách neznámého Boha2003, Karel Skalický

Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepod... více


Srovnávací mythologieSrovnávací mythologie1997, Jaan Puhvel

Srovnávací studie o mýtech indoevropských jazykových skupin. Filolog a indoevropeista Puhvel uvádí čtenáře do historie studia mýtů, objasňuje pojmosloví, ale především se věnuje rozboru jednotlivých typů mýtů. Pokouší... více


Přehled religionistikyPřehled religionistiky2008, Ivan Odilo Štampach

Přehled témat akademické religionistiky. Dotýká se otázky původu a raných etap náboženství, navrhuje třídění náboženství. Posytuje nepředpojatý popis jednotlivých významných náboženských směrů působících v současnosti. V... více


1