religionistika

štítky

78 knih


Mýtus o věčném návratu 89% Mýtus o věčném návratu 1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Chci, abys byl 83% Chci, abys byl 2012, Tomáš Halík

Podtitul: Křesťanství po náboženství V naší době zřejmě končí novověká podoba náboženství; nekončí však víra, naděje a láska. Po autorových knihách o víře a naději je hlavním tématem této knížky láska. Jaký význam moh... více


Duchovní cesty islámu 88% Duchovní cesty islámu 2003, Luboš Kropáček

Populárně vědecké dílo zachycuje dějiny a strukturu jednoho z nejvýznačnějších učení současnosti. Vedle výkladu vlastní náboženské nauky proroka Muhammada podává rozbor islámského práva a morálky, teologických škol, ritu... více
Zlatá ratolest 92% Zlatá ratolest 1977, James George Frazer

Základní dílo světové etnografie, jež si již téměř století udržuje neslábnoucí oblibu čtenářů. Svými vypravěčskými kvalitami bylo inspirací pro literáty a ovlivnilo vývoj řady vědních oborů. Na podkladě obsáhlého materiá... více


Posvátné a profánní 82% Posvátné a profánní 2006, Mircea Eliade

Obecný úvod do fenomenologického a historického studia náboženství z pera klasika moderní religionistiky určený pro široké publikum. Jednotlivé kapitoly knihy pojednávají o vztahu posvátného a profánního na rovině prosto... více


Dejiny náboženských predstáv a ideí. I, Od doby kamennej po eleusínske mystériá 91% Dejiny náboženských predstáv a ideí. I, Od doby kamennej po eleusínske mystériá 1995, Mircea Eliade

Náboženské správanie pravekých ľudí, pre ktorých bola svätyňou jaskyňa, megalitické pomníky ako výraz hľadania nesmrteľnosti, panteóny bohov na Blízkom východe, zbožštený faraón, indické náboženstvo v období véd a upaniš... více


Člověk a náboženství 88% Člověk a náboženství 2004, Jan Sokol

Kniha s podtitulem "Proměny vztahu člověka k posvátnému" reflektuje postavení fenoménu náboženství v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k ... více


Náboženství Japonska 82% Náboženství Japonska 1999, Byron Earhart

Kniha popisuje nejvlivnější náboženství v Japonsku, jejich historický vývoj i některá japonská specifika v uctívání božstev. Kniha je desátým svazkem z řady Náboženské tradice světa. Tato řada přibližuje čtenářům nejvýz... více


Islám a islamismus 76% Islám a islamismus 2010, Zdeněk Müller

Dilema náboženství a politiky. Náboženství nebo politická ideologie násilí a zotročení? Islám nebo islamismus? Dilema znepokující svět, kde žijí muslimové, dnešní Evropu a Západ nevyjímaje. Představa, že islám se vzda... více


Po stopách neznámého Boha 82% Po stopách neznámého Boha 2003, Karel Skalický

Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepod... více


Nástin religionistiky 88% Nástin religionistiky 2004, Jan Heller

Nástin religionistiky : uvedení do vědy o náboženstvích Knížka poslouží všem, kdo mají zájem o problematiku náboženství. Ve třech částech se zabývá pojmem a původem náboženství; popisuje náboženství kmenová, národní, ... více


Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací 84% Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací 2002, William E. Paden

Kniha nabízí přehledný úvod do významných a současně zásadně odlišných způsobů – rámců, jimiž je mo žné popisovat a interpretovat náboženství. Autor ukazuje, že různé perspektivy nesoupeří o týž před mět studia, ale zamě... více


Zvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů 77% Zvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů 2010, Jan Čejka

Knížka Zvířata jsou naši bližní je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů. Svým námětem je to kniha na našem knižním trhu nejen do značné míry jedinečná, ale nadmíru ... více


Bohové zblízka 51% Bohové zblízka 1997, Jacques Waardenburg

Zkoumání smyslu a významu náboženství a náboženských skutečností je dnes teprve v počátcích. Zásadní krok k jeho rozvoji učinil právě Waardenburg svou knihou Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky, která je ... více


Osm teorií náboženství 86% Osm teorií náboženství 2015, Daniel L. Pals

Jakým způsobem lze přistupovat ke zkoumání náboženské zkušenosti a náboženských systémů? Co se o náboženství dozvíme, budeme-li zkoumat jeho funkci a hledat jeho původ? Je možné analyzovat společné motivy rozdílných nábo... více


Přehled religionistiky 75% Přehled religionistiky 2008, Ivan Odilo Štampach

Přehled témat akademické religionistiky. Dotýká se otázky původu a raných etap náboženství, navrhuje třídění náboženství. Posytuje nepředpojatý popis jednotlivých významných náboženských směrů působících v současnosti. V... více


Iniciace, rituály, tajné společnosti 83% Iniciace, rituály, tajné společnosti 2004, Mircea Eliade

Podtitul: Mystická zrození Na základě údajů shromážděných při studiu kultur a etnik po celém světě popisuje Mircea Eliade v této knize základní formy iniciace: skupinové rituály puberty, rituály vstupu do tajných spol... více


Srovnávací mythologie 82% Srovnávací mythologie 1997, Jaan Puhvel

Srovnávací studie o mýtech indoevropských jazykových skupin. Filolog a indoevropeista Puhvel uvádí čtenáře do historie studia mýtů, objasňuje pojmosloví, ale především se věnuje rozboru jednotlivých typů mýtů. Pokouší... více


Úvod do religionistiky 72% Úvod do religionistiky 1994, Břetislav Horyna

Metodologický vstup do studia religionistiky, který vymezuje její hlavní pojmy, teorie vývoje náboženství a vnitřní systematiku oboru. více


Starověká náboženství 90% Starověká náboženství 2010, Jan Heller

Religionistická práce o náboženstvích, která ovlivnila Starý zákon. Tato jsou situována do těchto oblastí: Egypt, Mezopotámie a předizraelský Kenaan. více


Sociologie náboženství 80% Sociologie náboženství 2007, Zdeněk R. Nešpor

Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. S... více


Judaismus, Křesťanství, Islám 100% Judaismus, Křesťanství, Islám 2011, Helena Pavlincová

Slovník Judaismus – křesťanství – islám, který vychází ve druhém, přepracovaném a aktualizovaném vydání, přehledně shrnuje problematiku tří světových monoteistických náboženství vzniklých na Předním východě, jež od svého... více


A bohové se vracejí 90% A bohové se vracejí 2012, Pavel Hošek

Proměny náboženství v postmoderní době. Knížka vypráví „příběh“ postupného slábnutí náboženství v několika uplynulých staletích a posléze jeho mnohostranného zesílení a návratu v nedávné minulosti a současnosti. Po oh... více


Bůh a bohové - Pojetí božství v náboženských tradicích světa 85% Bůh a bohové - Pojetí božství v náboženských tradicích světa 2004, Luboš Kropáček

Může být božství tělesné? Jaký je smysl antropomorfních výpovědí o bohu? Je negativní teologie až výdobytkem rozvinutých filosofických tradic, nebo existuje i v předfilosofických podobách? Vylučuje se polyteismus s myšle... více


Obrazy a symboly 78% Obrazy a symboly 2004, Mircea Eliade

Podtitul: Esej o magicko-náboženských symbolech Mircea Eliade – jeden z nejprosnulejších interpretů náboženských tradic a praktik – v této knize ukazuje, že mýtus a symboly jsou způsoby myšlení, které nejenom předcház... více


Rastafari 70% Rastafari 2008, Ota Halama

Pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života. Zdálo by se, že problematika „černého“ hnutí rastafariánů ze vzdáleného Karibiku je pro Středoevropana natolik vzdálená, že se o ní netřeba zmiňovat. A poohlédnem... více


Nová náboženská hnutí 88% Nová náboženská hnutí 1997, Dušan Lužný

Třetí svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MU Brno. Autor textu je pracovník ústavu, zabývající se sociologií náboženství se zvláštním zaměřením na problematiku nov... více


Posvátné symboly 74% Posvátné symboly 2012, Robert Adkinson

Národy, náboženství, mystéria. Po celé dějiny symboly formovaly a přetvářely myšlení a emoce lidí a ovlivňovaly jejich chování. Přehled náboženských, filozofických a kulturních označení různého původu a souvislostí od... více


Trapisté z Tibhirine 87% Trapisté z Tibhirine 2012, Iso Baumer

Novodobí mučedníci z Alžírska. Osud mnichů z Tibhirine se dostal do pozornosti širší veřejnosti poté, co o nich francouzský režisér Xavier Beauvois natočil film O bozích a lidech (Velká cena poroty filmového festivalu... více


Dzogčhen: Esence srdce velké dokonalosti 90% Dzogčhen: Esence srdce velké dokonalosti 2019, Jeho Svatost Dalajlama XIV. (p)

Čtyři přednášky o dzogčhenu (velké dokonalosti), esenci nauk tibetské Staré školy (Ňingma), které přednesl J. S. dalajlama v Evropě a USA na základě klasických textů Garab Dordžeho, Paltul Rinpočheho ad. mistrů meditace.... více


Náboženství Afriky 64% Náboženství Afriky 1998, Thomas Lawson

Kniha přináší zasvěcený a podrobný pohled na dvě z mnoha afrických náboženství. Oba systémy - zulský a jorubský - existovaly v takzvané anglofonní Africe, tj. na území bývalých britských kolonií. Jsou dobrým příkladem sy... více


Slnko Jaguára 92% Slnko Jaguára 2002, Milan Kováč

Prierez náboženstvom najvýznamnejších pôvodných obyvateľov Strednej Ameriky - Olmékov, Mayov a Aztékov. více


Duše sexu 80% Duše sexu 2012, Thomas Moore

Péče o život jako akt lásky. Lidská sexualita je ústředním tématem této knihy. Nenajdeme tu však žádné informace z oblasti biologie, anatomie, žádné techniky… Moore vychází z předpokladu, že lidské bytí představuje ce... více


Zlatá ratolest: druhá žeň 100% Zlatá ratolest: druhá žeň 2000, James George Frazer

Druhá žeň, pokračování Zlaté ratolesti, je jedním ze záklaních děl světové etnografie, které ovlivnilo názory několika generací na myšlení, mýty, rituály a magii ze všech koutů světa. V Druhé žni doplnil J. G. Frazer nov... více


Křesťanství na Západě 1400–1700 90% Křesťanství na Západě 1400–1700 2008, John Bossy

Kniha britského historika Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci. S termínem "reformace" přitom autor zachází velmi opatrně a programově se v... více


Amazonky - Mýty a legendy o vláde žien, o bojovných ženách a o krajinách žien 73% Amazonky - Mýty a legendy o vláde žien, o bojovných ženách a o krajinách žien 1983, Ján Komorovský

Starovekým Grékom Amazonky akoby boli učarovali. Báje o nich boli rozšírené v miestnych tradíciách Malej Ázie i v gréckych kolóniách na pobreží Čierneho mora, i na Peloponéze a ostrovoch Egejského mora. Výjavy bojov s Am... více


Víra bez náboženství 87% Víra bez náboženství 1994, Otakar Antoň Funda

Ze všech mýtů, které v lidských dějinách vznikly, představuje mýtus o Kristu jedno z nejhlubších pochopení lidské existence. Kolik lidských životů dal tento mýtus do pohybu směrem k lásce. Kolik lidských životů přivedl k... více


O náboženství 47% O náboženství 2012, Friedrich Schleiermacher

Promluvy ke vzdělancům mezi jeho utrhači. Schleiermacherovy slavné Řeči o náboženství vyšly poprvé anonymně v Berlíně roku 1799. Autor zde poetickou prózou hájí svébytnost náboženské víry oproti osvícenskému racionali... více


Religionistika a náboženská výchova 87% Religionistika a náboženská výchova 1997, Ján Komorovský

Encyklopedický slovník základných termínov z odboru religionistika, teológia či náboženská výchova. Jednotlivé heslá spracovali poprední slovenskí vedeckí odborníci. více


Encyklopedie náboženství 90% Encyklopedie náboženství 1997, G. Murrer

Přehledná informace o náboženstvích a duchovních proudech z celého světa. *Více než 2500 hesel * *Základní pojmy z religionistiky * Jednoduchá orientace v textu * Spolupráce předních odborníků na českém vydání více