zahraniční (mezinárodní) obchod

štítky

46 knih


Vyvolená 73% Vyvolená 2012, Barbara Wood

Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza a že jejím posláním je zachránit otcův národ. Vytuší, že právě ona je vyvolená pro tento nelehký úkol, proto se musí z Říma vydat na nebezpečnou ce... více


Přesilová hra 73% Přesilová hra 2015, Danielle Steel

Fiona Carsonová je respektovaná generální ředitelka multimiliardové korporace. Svět mezinárodního obchodu je k úspěšným ženám tvrdý, Fiona si nemůže dovolit nejmenší chybný krok a poskytnout tak nepřejícným sebemenší zám... více


Byznys v plné nahotě 86% Byznys v plné nahotě 2009, Richard Branson

Kniha Byznys v plné nahotě je návod na to, jak změnit překážky v podnikání na výzvy, problémy na příležitosti a příležitosti na úspěch. Důkazem, že je to opravdu možné, je úspěšný britský podnikatel a miliardář svě... více
Odhalená ekonómia 97% Odhalená ekonómia 2012, Charles Wheelan

O suchopárnej vede trocha inak Jedinečná kniha, ktorá odhaľuje ekonómiu ako zrozumiteľnú vedu a zároveň ponúka koncentrovaný prehľad základných ekonomických poznatkov. Vo Wheelanovom prerozprávaní stráca ekonómia prív... více


Liberalismus v kostce 70% Liberalismus v kostce 1994, Detmar Doering

Kniha je antologií statí velikánů světového liberálního myšlení, mezi kterými najdeme jména jako A. Smith, J. Locke, E. Burke, J.S. Mill, D. Hume, F. Bastiat, L. von Mises, F.A. Hayek, K. Popper a další. Kniha alespoň čá... více


Černá paní 80% Černá paní 1964, Basil Davidson

Historie Afriky od 16. stol., kdy se stal tento světadíl trhem na otroky, je zachycena v poutavé knize anglického žurnalisty. Autor sleduje vývoj africkoevropských obchodních vztahů od r. 1450 do r. 1850 a ukazuje, jak v... více


Jak myslí Google a jaké je tajemství jeho úspěchu 84% Jak myslí Google a jaké je tajemství jeho úspěchu 2006, Steven Levy

Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor. Skutečně jen několik málo společností na svět... více


Zrození impéria: Východoindická společnost a britský stát (1600-1773) 56% Zrození impéria: Východoindická společnost a britský stát (1600-1773) 2003, Michal Wanner

Publikace se věnuje dějinám vzniku a rozmachu Východoindické společnosti a jejích vztahů k Velké Británii. Východoindická společnost (East India Company) byla britskou obchodní společností, která roku 1600 obdržela privi... více


Právo mezinárodního obchodu 73% Právo mezinárodního obchodu 2021, Naděžda Rozehnalová

Tato publikace je čtvrtým, přepracovaným a rozšířeným vydáním knihy Právo mezinárodního obchodu. Sestává se ze čtyř základních částí: problematika spadající do oblasti mezinárodního ekonomického práva, problematika d... více


Hedvábná stezka 80% Hedvábná stezka 2000, Helmut Uhlig

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku 80% Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku 2013, Naděžda Rozehnalová

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele české právo, zejména... více


Lovci koření na cestě do bájné Indie 60% Lovci koření na cestě do bájné Indie 1997, Edith Huyghe

Dějiny světového obchodu s kořením. Obchodní cesty spojující kontinenty a civilizace. Koření jako kulturní fenomén. Strategický význam koření. Námořní plavby a zeměpisné objevy. Boj o monopol světového obchodu a jeho ... více


Průmysl 4.0 - Výzva pro Českou republiku 60% Průmysl 4.0 - Výzva pro Českou republiku 2016, kolektiv autorů

Průmysl 4.0 nepřináší zásadní změny pouze v oblasti průmyslové výroby. Ta je sice středem její pozornosti, přesah 4. průmyslové revoluce je mnohem širší. Průmysl 4.0 je označení pro nástup digitalizace, automatizace výro... více


Chaotika: Manažment a marketing firiem v turbulentných časoch 90% Chaotika: Manažment a marketing firiem v turbulentných časoch 2010, Philip Kotler

Svět vstoupil do nové ekonomické éry. Provázanost ekonomik globalizací a rychlost toku informací způsobuje, že události ze vzdálených zemí a trhů v zápětí řetězově dopadají i na zdánlivě izolovaná odvětví. Nynější ekonom... více


Čína - dobrodružství hedvábné cesty 90% Čína - dobrodružství hedvábné cesty 2000, Vladimír Liščák

Autor v jednotlivých zastavení pojednává o historii Hedvábné cesty, která spojovala Čínu se Západem. více


Globalizace – etika – ekonomika 60% Globalizace – etika – ekonomika 2004, Ivo Rolný

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy. Autoři se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout ... více


Evropský cestovní průvodce pro obchod a turistiku 60% Evropský cestovní průvodce pro obchod a turistiku 2005, neznámý - neuveden

Zahrnuje a podrobně seznamuje se 38 zeměmi Evropy. více


Císařský orel a vábení Orientu: Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715–1789) 80% Císařský orel a vábení Orientu: Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715–1789) 2021, Michal Wanner

Kniha zavádí čtenáře do pestrého světa panovnických dvorů, rušných přístavů, námořních i suchozemských obchodních výprav i orientálních tržišť. Jedná se o první syntézu dějin zámořské obchodní expanze habsburské monarchi... více


Regionalismus a multilateralismus 40% Regionalismus a multilateralismus 2010, Eva Cihelková

Regionalismus a multilateralismus. Základy nového světového obchodního řádu? Nový regionalismus, jako poslední etapa vývoje regionalismu, je charakterizován nárůstem počtu i forem regionální (ekonomické) integrace, a to... více


Energie pro Evropu 100% Energie pro Evropu 2006, Bohuslav Litera

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Světová ekonomika 60% Světová ekonomika 2006, Eva Cihelková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mezi třemi světadíly II. díl 100% Mezi třemi světadíly II. díl 2008, Alexandr Zimák

Autor, který pro Libri napsal knihu o Hanze, nezapře své ekonomické vzdělání a při popisu dopravy na mořích od konce 12. století do roku 1500 si všímá především obchodních aspektů, ale neopomíjí ani vojenskou a civilizač... více


Zdvořilý nezájem: Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914 60% Zdvořilý nezájem: Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914 2014, Aleš Skřivan

Přestože Rakousko-Uhersko nikdy nevybudovalo koloniální říši, mělo své zájmy v některých zámořských oblastech. Jednou z nich byl i Dálný východ, kam obchodníci z habsburské monarchie dorazili již v osmnáctém století. Rak... více


Made in Czechoslovakia 100% Made in Czechoslovakia 1963, Olga Bojarová (p)

V populárně psané publikaci se nerozdílně prolínají dvě pásma. První stručně popisuje dějiny, rozsah, počet obyvatelstva, hospodářství a politiku, nerostné bohatství a přírodu mnoha zemí všech světadílů, druhé naše obcho... více


Ruské produktovody a střední Evropa 0% Ruské produktovody a střední Evropa 2003, Bohuslav Litera

Studie analyzuje vývoj dodávek ruských energetických surovin (ropy, zemního plynu) do Střední a Východní Evropy a vlivy tranzitních zemí na stav exportu. více


Veľmoc MMF: Kronika globálnej lúpeže % Veľmoc MMF: Kronika globálnej lúpeže 2022, Ernst Wolff

Kniha VEĽMOC MMF. Kronika globálnej lupeže. Vydiera štáty. Plieni kontinenty. Vzal celým generáciám nádej na lepšiu budúcnosť, popritom sa stal najmocnejšou finančnou organizáciou na svete. Dejiny Medzinárodného menového... více


Čínska ekonomika: Nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva 0% Čínska ekonomika: Nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva 2012, Peter Baláž

Vedecká monografia sa zaoberá čínskou ekonomikou, globalizáciou a svetovým hospodárstvom. Vývoj rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov počas posledných piatich rokov potvrdzuje, že už v súčasnosti možno Číne prirad... více


Zahraniční obchod 0% Zahraniční obchod 2004, Vlastislav Beneš

Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe, odkazy na důležité webové stránky a další zdroje informací. Autoři, kteří působí v předních institucí zahraničním obchodu (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, příručka pro obchodní ... více


Některé otázky obchodního práva Evropských společenství % Některé otázky obchodního práva Evropských společenství 1993, Jarmila Pokorná

Učebnice pro posluchače právnických fakult zabývající se obchodním právem Evropských společenství a mezinárodním obchodem. více


Obchodní komunikace v angličtině 0% Obchodní komunikace v angličtině 2008, Stuart Dean

Velmi praktická příručka pomůže manažerům, obchodníkům, asistentkám a všem, kteří při své práci či podnikání používají angličtinu, a chtějí komunikovat přesvědčivě, profesionálně a bez chyb. V knížce najdete mnoho vzorov... více


Investování a podnikání zahraničních subjektů na Ukrajině 0% Investování a podnikání zahraničních subjektů na Ukrajině 2004, Milan Jurčeka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Československý vývoz do Číny 1918-1992 0% Československý vývoz do Číny 1918-1992 2009, Aleš Skřivan

Analýza vývoje československého vývozu do Číny i hledání historických souvislostí současných ekonomických vazeb s ČLR je důležitým úkolem s ohledem na sílící mezinárodně-politickou pozici komunistické Číny a navíc jde z ... více


Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc % Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc 1988, Ondrej Richard Halaga

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Imitátori: Ako šikovné firmy využívajú imitáciu na získanie strategickej výhody 0% Imitátori: Ako šikovné firmy využívajú imitáciu na získanie strategickej výhody 2011, Oded Shenkar

Investujete do inovácií, výskumu a vývoja, snažíte sa odlíšiť, ale stále vám to neprináša očakávané zisky či vytúženú pozíciu na trhu? Napadlo vám niekedy, že to všetko sa dá získať imitovaním? Kopírovaním alebo dôsled... více


Košice - Balt 0% Košice - Balt 1975, Ondrej Richard Halaga

Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526). více


Česko-německá obchodní korespondence 0% Česko-německá obchodní korespondence 1992, Antonín Dynda

Tato publikace se snaží vyjít vstříc změnám techniky vyřizování zahraničně obchodní korespondence a k těmto poznatkům a z nich vyplývající potřebě reagovat stručnými a rychlými zprávami v průběhu vyřizování obchodního př... více


Jednoducho značka: Ako najlepšie značky stavili na jednoduchosť a uspeli 0% Jednoducho značka: Ako najlepšie značky stavili na jednoduchosť a uspeli 2011, Allen P. Adamson

Je to jednoducho značka. Presne to by si mali povedať vaši zákazníci či klienti spoločnosti, ktorej budovať značku pomáhate. V dnešnom svete biznisu, v ktorom vládne tvrdý konkurenčný boj a zložité marketingové stratégie... více


Ukrajinský obchodní dopis 0% Ukrajinský obchodní dopis 1997, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ekonomika inovačného rozvoja % Ekonomika inovačného rozvoja 2021, kolektiv autorů

V danej monografii je podrobne preskúmaná (z hľadiska metodológie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia) problematika štátneho riadenia procesu ekonomického zabezpečenia spoločenského rozvoja s ohľadom na vzájomnú intera... více


Hostili jsme svět 0% Hostili jsme svět 1970, Miroslav Hříbek

Kniha o českých lidech, kteří předváděli své obchodní, kuchařské a číšnické umění po celém světě. Brusel´58, Moskva´59, Lipsko´61, Paříž´66, Montreal´67 více