zahraniční (mezinárodní) obchod

štítky

35 knih

Přesilová hraPřesilová hra2015, Danielle Steel

Fiona Carsonová je respektovaná generální ředitelka multimiliardové korporace. Svět mezinárodního obchodu je k úspěšným ženám tvrdý, Fiona si nemůže dovolit nejmenší chybný krok a poskytnout tak nepřejícným sebemenší zám... více


Byznys v plné nahotěByznys v plné nahotě2009, Richard Branson

Kniha Byznys v plné nahotě je návod na to, jak změnit překážky v podnikání na výzvy, problémy na příležitosti a příležitosti na úspěch. Důkazem, že je to opravdu možné, je úspěšný britský podnikatel a miliardář svě... více


Odhalená ekonómiaOdhalená ekonómia2012, Charles Wheelan

O suchopárnej vede trocha inak Jedinečná kniha, ktorá odhaľuje ekonómiu ako zrozumiteľnú vedu a zároveň ponúka koncentrovaný prehľad základných ekonomických poznatkov. Vo Wheelanovom prerozprávaní stráca ekonómia prív... více
Liberalismus v kostceLiberalismus v kostce1994, Detmar Doering

Kniha je antologií statí velikánů světového liberálního myšlení, mezi kterými najdeme jména jako A. Smith, J. Locke, E. Burke, J.S. Mill, D. Hume, F. Bastiat, L. von Mises, F.A. Hayek, K. Popper a další. Kniha alespoň čá... více


Průmysl 4.0 - Výzva pro Českou republikuPrůmysl 4.0 - Výzva pro Českou republiku2016, kolektiv autorů

Průmysl 4.0 nepřináší zásadní změny pouze v oblasti průmyslové výroby. Ta je sice středem její pozornosti, přesah 4. průmyslové revoluce je mnohem širší. Průmysl 4.0 je označení pro nástup digitalizace, automatizace výro... více


Hedvábná stezkaHedvábná stezka2000, Helmut Uhlig

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Lovci koření na cestě do bájné IndieLovci koření na cestě do bájné Indie1997, Edith Huyghe

Dějiny světového obchodu s kořením. Obchodní cesty spojující kontinenty a civilizace. Koření jako kulturní fenomén. Strategický význam koření. Námořní plavby a zeměpisné objevy. Boj o monopol světového obchodu a jeho ... více


Právo mezinárodního obchoduPrávo mezinárodního obchodu2021, Naděžda Rozehnalová

Tato publikace je čtvrtým, přepracovaným a rozšířeným vydáním knihy Právo mezinárodního obchodu. Sestává se ze čtyř základních částí: problematika spadající do oblasti mezinárodního ekonomického práva, problematika d... více


Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním stykuRozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku2013, Naděžda Rozehnalová

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele české právo, zejména... více


Globalizace – etika – ekonomikaGlobalizace – etika – ekonomika2004, Ivo Rolný

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy. Autoři se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout ... více


Jak myslí Google a jaké je tajemství jeho úspěchuJak myslí Google a jaké je tajemství jeho úspěchu2006, Steven Levy

Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor. Skutečně jen několik málo společností na svět... více


Evropský cestovní průvodce pro obchod a turistikuEvropský cestovní průvodce pro obchod a turistiku2005, neznámý, neuveden

Zahrnuje a podrobně seznamuje se 38 zeměmi Evropy. více


Regionalismus a multilateralismusRegionalismus a multilateralismus2010, Eva Cihelková

Regionalismus a multilateralismus. Základy nového světového obchodního řádu? Nový regionalismus, jako poslední etapa vývoje regionalismu, je charakterizován nárůstem počtu i forem regionální (ekonomické) integrace, a to... více


Mezi třemi světadíly II. dílMezi třemi světadíly II. díl2008, Alexandr Zimák

Autor, který pro Libri napsal knihu o Hanze, nezapře své ekonomické vzdělání a při popisu dopravy na mořích od konce 12. století do roku 1500 si všímá především obchodních aspektů, ale neopomíjí ani vojenskou a civilizač... více


Made in CzechoslovakiaMade in Czechoslovakia1963, O. Bojarová (pseudonym)

V populárně psané publikaci se nerozdílně prolínají dvě pásma. První stručně popisuje dějiny, rozsah, počet obyvatelstva, hospodářství a politiku, nerostné bohatství a přírodu mnoha zemí všech světadílů, druhé naše obcho... více


1