staročeština

štítky

12 knih


Dědictví řečiDědictví řeči1986, Igor Němec

Autoři vycházejí z bohatství našeho jazyka, jak jej známe v dnešním stavu i jak je doložen staročeskými památkami a zachycen ve svých dávných počátcích etymologickým rozborem. Tento jazykový materiál umožňuje autorům osv... více


Malý staročeský slovníkMalý staročeský slovník1979, Jaromír Bělič

Slovník předkládá čtenáři seznam slov ze staré češtiny, která už jsou dnes zaniklá nebo změnila svůj význam. Výrazivo je časově zakotveno od počátků českého písemnictví do konce 15. století. V závěru je pojednání o staro... více


Děti roditi jest božské ovotceDěti roditi jest božské ovotce2013, Lucie Storchová

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. ... více
Staročeské knihy lékařskéStaročeské knihy lékařské2006, Alena M. Černá

V přepise novočeského pravopisu a s podrobným komentářem představuje lingvistka PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., rukopisný sborník z poloviny 15. století, který pojednává o středověkém lékařství a obory s ním spjatými. Čtená... více


Slovník staročeský I. (A-J)Slovník staročeský I. (A-J)1970, Jan Gebauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník staročeský II. (K-N)Slovník staročeský II. (K-N)1970, Jan Gebauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategoriíKontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií2015, Mirjam Fried

Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních konte... více


Nejstarší české veršované legendy - soubor rukopisných zlomkůNejstarší české veršované legendy - soubor rukopisných zlomků1964, Jiří Cejnar

Kritické vydání s literárněhistorickou studií, vysvětlivkami a slovníkem. Úvod napsal Josef Hrabák. více


Květy písemnictví domácího i cizíhoKvěty písemnictví domácího i cizího1935, Bohumil Tožička

Čítanka pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy měšťanských škol). více


Staročeské hláskosloví a tvaroslovíStaročeské hláskosloví a tvarosloví1989, Marie Janečková

Cílem těchto učebních textů je seznámit posluchače se staročeským hláskoslovím a tvaroslovím i umožnit jim prakticky procvičit jednotlivé hláskoslovné a morfologické jevy na dostatečném množství příkladů.... více


Cvičebnice staročeského tvaroslovíCvičebnice staročeského tvarosloví1983, Jaroslav Porák

Příručka je mimo jiné určena pro posluchače externího a dálkového studia, kteří nemají možnost účastnit se práce ve staročeském semináři. Toto čtvrté vydání vzniklo podstatným přepracováním a pozměněním dosavadní Cvičeb... více


Staročeské názvy chorobStaročeské názvy chorob2009, Alena M. Černá

Popis knihy není zatím k dispozici. více