slovní zásoba

štítky

38 knih


Žvanda a Melivo 98% Žvanda a Melivo 2009, Ester Stará

Knížka určená pro děti předškolního a mladšího školního věku má za cíl zábavnou formou rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit. Děti se pomocí zajímavých úkolů, básniček, doplňovaček, příběhů a hádanek podpořených živými i... více


Povíš mi to? - Hravé rozšiřování slovní zásoby s otazníkem 95% Povíš mi to? - Hravé rozšiřování slovní zásoby s otazníkem 2015, Ester Stará

Kniha speciální pedagožky, logopedky a autorky dětských knih Ester Staré a ilustrátora Milana Starého nenásilně a zábavnou formou podněcuje mluvní apetit, rozvíjí vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu a jazykový cit dítě... více


Němčina pro samouky 83% Němčina pro samouky 1968, Štěpán Zapletal

Tato učebnice Vás seznámí ve 34 lekcích bez pomoci učitele se základy německého jazyka a umožní vám dohovořit se v nejběžnějších situacích každodenního života. Učebnici doplňuje mluvnický přehled, abecední německo-český ... více
Kreativní slovník - pracovní sešit 2000 anglických slovíček 100% Kreativní slovník - pracovní sešit 2000 anglických slovíček 2018, Tomáš Bednář

První anglický slovník (pracovní sešit) na světě pro všechny, co mají rádi souvislosti a obrázky. Tento pracovní sešit obsahuje anglická slovíčka ve slovních mapách. Celkem objevíte přes 2000 slovíček v 70 mapách alia... více


Německo-český a česko-německý slovník (část česko-německá) 90% Německo-český a česko-německý slovník (část česko-německá) 1991, František Widimský

6. vydání slovníku zachycuje v hojné míře slovní zásobu obou jazyků. ISBN 80-04-55053-3 (soubor) více


Slova a dějiny 85% Slova a dějiny 1980, Igor Němec

Popularizující výklad některých termínů ze slovní zásoby staré češtiny podaný v souvislosti s vývojem společnosti, umožňuje hlubší poznání historie materiální a duchovní kultury našeho národa. Pohled do vývoje českého ja... více


Turečtina hrou 100% Turečtina hrou 2012, Lucie Gramelová

Cvičebnice určená mírně pokročilým studentům, kteří si chtějí výrazně rozšířit slovní zásobu. Obsahuje podrobný slovníček a gramatické minimum. Správná řešení jazykových cvičení jsou v klíči na konci knihy. více


Německo-český a česko-německý slovník (část německo-česká) 93% Německo-český a česko-německý slovník (část německo-česká) 1991, František Widimský

6. vydání slovníku zachycuje v hojné míře slovní zásobu obou jazyků. ISBN 80-04-55053-3 (soubor). více


Anglická nejužívanější slova 100% Anglická nejužívanější slova 2018, David Mraček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bajky 80% Bajky 2010, Jarmila Marešová

Výběr známých bajek, pojatých jako čtení malovaných slov. Tzv. „dvojhlasné čtení", kdy dospělý předčítá a dítě doplňuje malovaná slova, hravou formou rozvíjí slovní zásobu dítěte i schopnost reprodukovat vyprávěný text. ... více


Slova 100% Slova 2017, Joshua George

Kam pozvala panda myšku? Do domečku pod svou stříšku! Uhádneš, co nebo kdo se skrývá na každé stránce? Vytáhni kartičku a zjisti, zda je tvá odpověď správná. V této mile a jednoduše ilustrované knížce děti sledují drobné... více


Německo-český slovník základní slovní zásoby: Frekvenční slovník 80% Německo-český slovník základní slovní zásoby: Frekvenční slovník 1992, Věra Nováková

Slovní zásoba slovníku umožňuje porozumět devadesáti procentům středně náročného německého textu. více


První slovíčka 100% První slovíčka 2015, Felicity Brooks

Nikdy nebylo učení se prvním slůvkům tak zábavné jako s touto knížkou! Začínající čtenáři si s ní procvičí čtení a ti nejmenší si rozšíří slovní zásobu. Kolem nás je spousta zajímavých věcí – doma, na farmě, venku, na ... více


Angličtina: 4000 slovíček podle témat 100% Angličtina: 4000 slovíček podle témat 2017, Erwin Tschirner

Přehledná příručka pro všechny, kteří si chtějí zopakovat a aktivně rozšířit anglickou slovní zásobu na úrovni A1-B2 evropského referenčního rámce. Procvičíte si 4000 nejdůležitějších slov, přehledně řazených podle témat... více


15 urokov po russkoj morfologii 100% 15 urokov po russkoj morfologii 1997, Veronika Mistrová

15 urokov po russkoj morfologii je vysokoškolsky zaměřenou učebnicí tvarosloví současného ruského jazyka. Učebnice je rozdělena do patnácti tématicky uspořádaných lekcí. Každá lekce obsahuje nejprve paradigmatický výklad... více


Němčina - Velká cvičebnice slovní zásoby 60% Němčina - Velká cvičebnice slovní zásoby 2013, Lilli Brill

Více než 500 cvičení, díky kterým se zlepší vaše slovní zásoba, naučíte se komunikovat, osvojíte si ustálená slovní spojení a idiomy. Pokud chcete dobře mluvit německy - jak soukromě, tak i pracovně -, je potřeba mít šir... více


Anglická obrázková konverzace 80% Anglická obrázková konverzace 2010, kolektiv autorů

Základní slovíčka a fráze v tenkém kapesním formátu, stovky ilustrací předmětů a činností, se kterými se můžete setkat v každodenních situacích, snadno srozumitelný průvodce výslovností, průvodce jídelním lístkem, oboust... více


Anglicko-český slovník základní slovní zásoby: Frekvenční slovník 80% Anglicko-český slovník základní slovní zásoby: Frekvenční slovník 1992, Věra Nováková

Slovník nejpoužívanějších anglických slov doplněný o tematické uspořádané výrazy, sousloví a rčení. ISBN 80-900342-2-3 (chybné) více


Tak trochu jiná cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé 100% Tak trochu jiná cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé 2021, Jana Bílková

Tato netradiční cvičebnice je určena pro všechny, kdo si chtějí procvičit italštinu trochu jinak než pomocí strohých gramatických cvičení. V každé ze 100 krátkých lekcí najdete vtip, přísloví a cvičení typu přesmyček, do... více


Moje první slova - Dům % Moje první slova - Dům 2020, Susana Hoslet Barrios

Kartonové listy s otvíracími okénky více


Arabsko-český-česko-arabský slovník 0% Arabsko-český-česko-arabský slovník 1984, Luboš Kropáček

4 500 nejpoužívanějších slov denního tisku, úředních listin a naukové prózy. více


Vývojové postupy české slovní zásoby 0% Vývojové postupy české slovní zásoby 1968, Igor Němec

Studie, která se snaží na základě shromážděného materiálu pro připravovaný Staročeský slovník i na základě znalosti slovníkového materiálu novočeského vytěžit obecnější poznatky o vývoji české slovní zásoby jako celku. P... více


Afrika - jazykový průvodce 0% Afrika - jazykový průvodce 2013, kolektiv autorů

Jazykový průvodce na cestách napříč africkým kontinentem. Z pestré směsice jazyků jsme pro vás vybrali pět nejrozšířenějších – arabštinu, svahilštinu, afrikánštinu, amharštinu a hauštinu. Co jazyk, to jiná kultura, jiný ... více


Čtenářský slovník pro nejmenší - AJ 0% Čtenářský slovník pro nejmenší - AJ 2006, Werner Färber

Obrázkový slovník pro děti přináší tematicky uspořádanou základní slovní zásobu v angličtině i důležitá slovní spojení a věty. Slovník je rozdělen do kapitol dle témat: Vše o mně (já a moje rodina, tělo, oblečení, volný... více


Slovník jazyka českého. L-Ž 0% Slovník jazyka českého. L-Ž 1937, František Trávníček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Loto s angličtinou 0% Loto s angličtinou 2009, Vlasta Blumentrittová

K šesti obrázkovým barevným kartám tematických okruhů OBLÉKÁNÍ, POKOJ, KUCHYNĚ, KOUPELNA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY a DOMÁCÍ ZVÍŘATA je určeno dalších šest karet se slovní zásobou. Formou hry děti přiřazují nastříhaná slova k ... více


Rekonstrukce lexikálního vývoje 0% Rekonstrukce lexikálního vývoje 1980, Igor Němec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči 0% Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči 2014, Bohdana Pávková

Zásobu obrázkového i slovního materiálu mohou využít logopedi i rodiče k rozvoji řečových dovedností dítěte. Materiály napomohou ke zjištění, zda dítě vyslovuje hlásky správně, a k procvičení již zvládnutých hlásek. Tvo... více


Slova % Slova 2021, Jaye Garnett

Otvírej okénka, čti si o světě kolem nás a nauč se nová slova! Hledej a objevuj věci kolem sebe a nauč se, jak se jmenují! Otevírej okénka a nahlédni pod ně! Tentokrát zavítáme do pohádkového městečka plného zvířátek a ... více


Školička kreslení 0% Školička kreslení 2013, kolektiv autorů

V těchto čtyřech obrázkových knížkách se dítě učí kreslit ve třech jednoduchých krocích podle obrázků na okraji stránek. A protože je přiložený fix stíratelný (a na víčku vybavený speciální textilií), může do knihy kresl... více


Procvičte si novořečtinu 0% Procvičte si novořečtinu 2012, Lucie Gramelová

Soubor cvičení určený k rozšiřování a upevňování slovní zásoby pro mírně až středně pokročilé studenty. Tento pracovní sešit je doplňujícím materiálem k učebnici Pojďme si povídat řecky. více


Chytré prstíky - Slova % Chytré prstíky - Slova 2018, neznámý - neuveden

26 karet, to je, 52 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 17 cm + 2 nečíslované průvodní listy + 1 stíratelný fix více


NĚMČINA 40 lekcí pro samouky 0% NĚMČINA 40 lekcí pro samouky 2007, Wolfram Klatt

Komplexní učebnice určená těm, kteří se rozhodli studovat bez pomoci učitele. Svému uživateli nabízí: - metodický výklad, který srozumitelnou a stručnou formou objasňuje základy jazyka; nabyté vědomosti si lze okamžitě... více


Česko-francouzská konverzace 0% Česko-francouzská konverzace 2012, kolektiv autorů

Tato příručka vám umožní pohotově se dorozumět v běžných i nouzových situacích na cestách a při komunikaci s cizinci, a to i pokud jste v jazyce úplným začátečníkem. Důraz je kladen na praktickou aktivní komunikaci, přeh... více


Rumunština pro začátečníky 0% Rumunština pro začátečníky 2010, Lucie Gramelová

Učebnice pro začátečníky obsahuje patnáct lekcí s konverzačními tématy, slovní zásobou a jazykovými cvičeními. Správná řešení jazykových cvičení jsou v klíči na konci knihy. více


Rakouská němčina: Jazykový průvodce při cestách do Rakouska 0% Rakouská němčina: Jazykový průvodce při cestách do Rakouska 2006, Věra Nováková

Cílem publikace je pomoci návštěvníkům Rakouska vypořádat se s jazykovou bariérou, jež mezi našimi dvěma státy existuje. Je určena všem, kteří se již seznámili se základy němčiny, ale mají problémy s konverzací. V knížce... více


Slovník jazyka českého. A-K % Slovník jazyka českého. A-K 1937, František Trávníček

Popis knihy není zatím k dispozici. více