doba stěhování národů

štítky

25 knih


Stěhování národůStěhování národů2003, Jarmila Bednaříková

Dávným a dnes jen obtížně překonávaným nedostatkem české historiografie je fakt, že se přespříliš soustřeďovala na dějiny národní na úkor dějin evropských a světových. Proto nám dosud chybí původní práce o řadě klíčových... více


Pád říše římskéPád říše římské2011, Michael Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a ArabovéStěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové2006, Jarmila Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více
Barbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říšeBarbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říše2008, Terry Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Věk barbarůVěk barbarů2005, Eduard Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přes... více


Dějiny pravěké EvropyDějiny pravěké Evropy1985, Miroslav Buchvaldek

Historie evropského pravěku až k přechodu ke středověku v jednotlivých územních celcích Evropy. více


Podzimní čas mocné říšePodzimní čas mocné říše2004, Jarmila Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj RímAttila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím2007, John Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Gótské dějiny / Římské dějinyGótské dějiny / Římské dějiny2012, Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germá... více


Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národůArcheologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů2008, Eduard Droberjar

Tento svazek chronologicky uzavírá řadu Archeologie pravěkých Čech. Pojednává o archeologické náplni doby římské a doby stěhování národů, tj. rozmezí let asi 40/25 př. Kr. až 560/570 po Kr. více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na MoravěEncyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě2002, Eduard Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


GótovéGótové2002, Peter Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Ilustrované dějiny světové. Díl II., StředověkIlustrované dějiny světové. Díl II., Středověk1928, Jaroslav Kosina

Dějiny středního věku od stěhování národů do objevení Ameriky. S 218 vyobrazeními. více


Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 731Období stěhování národů: Od roku 192 do roku 7311998, kolektiv autorů

Další část z historické encyklopedie Larousse zahrnuje období stěhování národů od 2. do 8. století n.l. Výpravná kniha přináší množství barevných fotografií i map a je určena jak dětem, tak i dospělým zájemcům o historii... více


1