Ostrogóti

štítky

8 knih


Asterix a GótovéAsterix a Gótové1993, René Goscinny

Druid Panoramix se vydává v doprovodu Asterixe a Obelixe na výroční schůzi druidů. Vyhrává soutěž o nejlepšího druida a je unesen Góty, kteří chtějí využít jeho kouzelnických schopností. Jeho přátelé se za ním vydávají, ... více


Pomíjí tvářnost světaPomíjí tvářnost světa1981, Hanna Malewska

Historický román je věnován jednomu z nejdramatičtějších období v dějinách evropské civilizace. Bylo to po pádu říše západořímské, kdy se v Itálii římská společnost střetává s národy a barbarskými kmeny, které se snaží v... více


Válka s GótyVálka s Góty1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více
GótovéGótové2002, Peter Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více


Králův havranKrálův havran1999, Thufir Hawat

Děj historického románu je zasazen do šestého století. Čtenáře přenáší na dvůr gótského krále Totily, kde mimo jiné působí krvavý kníže Teie, který drtil armády císaře Justiniána. Králův havran je román plný mystiky a ro... více


Božia pevnosťBožia pevnosť2019, Louis de Wohl

Ako vo všetkých svojich románoch o veľkých svätcoch Cirkvi, Louis de Wohl aj v tomto diele vyšíva z nitiek násilia, lásky a zbožnosti spletitý pestrofarebný gobelín, cez ktorý historicky presne prerozprával príbeh svätéh... více


Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů)Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů)1990, Jarmila Bednaříková

Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd byl vypracován v rámci interní vědecké aspirantury na katedře starověké kultury FF MU v Brně. více


Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a SlovaniaSťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania2008, Peter Bystrický

Z obsahu: 1, Huni 2, Gepidi 3, Ostrogóti 4, Longobardi 5, Heruli 6, Ostrogótska Itália 7, Longobardská ríša 8, Slovania 9, Avari, koniec sťahovania národov více