pozdní antika

štítky

15 knih


Pád Rímskej ríšePád Rímskej ríše2006, Michael Grant

Pád Západorímskej ríše bol jednou z najvýznamnejších transformácií v celých dejinách ľudstva. Michael Grant identifikoval trinásť nedostatkov, ktoré pokladá za rozhodujúce pre zánik impéria. Tieto trhliny v spoločnosti a... více


Frankové a EvropaFrankové a Evropa2009, Jarmila Bednaříková

Do jisté míry navazuje na úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů Frankové. Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mim... více


Zánik antického světaZánik antického světa2000, Josef Češka

Původní česká práce sleduje proces postupného rozkladu říše již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osou výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů a literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň vý... více
Dějiny středověkého mnišstvíDějiny středověkého mnišství2001, Hugh Lawrence

Tato publikace z pera britského historika H. Lawrence sleduje vývoj ideje mnišského života od jeho poustevnických počátků v egyptské poušti až po jeho institucionální zakotvení v područí středověké církve. V tomto postup... více


Pomíjí tvářnost světaPomíjí tvářnost světa1981, Hanna Malewska

Historický román je věnován jednomu z nejdramatičtějších období v dějinách evropské civilizace. Bylo to po pádu říše západořímské, kdy se v Itálii římská společnost střetává s národy a barbarskými kmeny, které se snaží v... více


Pohané a křesťané ve věku úzkostiPohané a křesťané ve věku úzkosti1997, Eric Robertson Dodds

Paralely křesťanského a novoplatónského myšlení. Provokující srovnání životní zkušenosti pohanů a křesťanů ve třetím stol. n. l., jak se odráží ve vztahu k hmotnému světu, světu démonů a vůči božskému. Přednášky před... více


Frankové, Římané, feudalismus a naukaFrankové, Římané, feudalismus a nauka2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více


Neskorá antika a kresťanstvoNeskorá antika a kresťanstvo2010, Peter Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Římské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvímŘímské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvím2000, Rigobert Günther

Dějiny pozdní říše z pohledu římských císařoven: Aelia Galla Placidia, Galla Placidia, Iusta Grata Honoria, Aelia Eudocia, Pulcheria více


Súboj titanov: Nový Rím a PerziaSúboj titanov: Nový Rím a Perzia2020, Martin Hurbanič

Kniha je výsledkom dlhoročnej výskumnej práce, v rámci ktorej sa autor zaoberal predovšetkým rôznymi aspektmi dejín diplomacie na prelome antiky a stredoveku. Práve vzťahy medzi vtedajšími veľmocami – Východorímskou ríšo... více


Řím v roce 300 n. l.Řím v roce 300 n. l.2009, Ray Laurence

Život ve starém Římě podaný ve stylu soudobého turistického průvodce. Dozvíme se, kam nejlépe zajít do veřejných lázní, kde se dá dobře najíst nebo co dělat, když náhodou onemocníme. Nechybí ani přehled nejužitečnějších ... více


Konstantin: Cesta k mociKonstantin: Cesta k moci2021, Stanislav Doležal

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých s... více


Od antiky k stredovekuOd antiky k stredoveku2009, Marek Babic

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civ... více


Atlas pozdní antikyAtlas pozdní antiky2021, Hervé Inglebert

Historický atlas podává nový pohled na období na pomezí starověku a novověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku a pádu antické civilizace a vzdělanosti. Po roce 1900 se však díky historikům umění zrodi... více