pozdní antika

štítky

18 knih


Pád Rímskej ríše 82% Pád Rímskej ríše 2006, Michael Grant

Pád Západorímskej ríše bol jednou z najvýznamnejších transformácií v celých dejinách ľudstva. Michael Grant identifikoval trinásť nedostatkov, ktoré pokladá za rozhodujúce pre zánik impéria. Tieto trhliny v spoločnosti a... více


Frankové a Evropa 80% Frankové a Evropa 2009, Jarmila Bednaříková

Do jisté míry navazuje na úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů Frankové. Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mim... více


Zánik antického světa 86% Zánik antického světa 2000, Josef Češka

Původní česká práce sleduje proces postupného rozkladu říše již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osou výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů a literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň vý... více
Dějiny středověkého mnišství 89% Dějiny středověkého mnišství 2001, Hugh Lawrence

Tato publikace z pera britského historika H. Lawrence sleduje vývoj ideje mnišského života od jeho poustevnických počátků v egyptské poušti až po jeho institucionální zakotvení v područí středověké církve. V tomto postup... více


Pomíjí tvářnost světa 94% Pomíjí tvářnost světa 1981, Hanna Malewska

Historický román je věnován jednomu z nejdramatičtějších období v dějinách evropské civilizace. Bylo to po pádu říše západořímské, kdy se v Itálii římská společnost střetává s národy a barbarskými kmeny, které se snaží v... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l. 93% Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l. 2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Konstantin: Cesta k moci 88% Konstantin: Cesta k moci 2021, Stanislav Doležal

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých s... více


Pohané a křesťané ve věku úzkosti 83% Pohané a křesťané ve věku úzkosti 1997, Eric Robertson Dodds

Paralely křesťanského a novoplatónského myšlení. Provokující srovnání životní zkušenosti pohanů a křesťanů ve třetím stol. n. l., jak se odráží ve vztahu k hmotnému světu, světu démonů a vůči božskému. Přednášky před... více


Frankové, Římané, feudalismus a nauka 100% Frankové, Římané, feudalismus a nauka 2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více


Neskorá antika a kresťanstvo 20% Neskorá antika a kresťanstvo 2010, Peter Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Římské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvím 85% Římské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvím 2000, Rigobert Günther

Dějiny pozdní říše z pohledu římských císařoven: Aelia Galla Placidia, Galla Placidia, Iusta Grata Honoria, Aelia Eudocia, Pulcheria více


Súboj titanov: Nový Rím a Perzia 87% Súboj titanov: Nový Rím a Perzia 2020, Martin Hurbanič

Kniha je výsledkom dlhoročnej výskumnej práce, v rámci ktorej sa autor zaoberal predovšetkým rôznymi aspektmi dejín diplomacie na prelome antiky a stredoveku. Práve vzťahy medzi vtedajšími veľmocami – Východorímskou ríšo... více


Pozdně antická římská říše - sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů 87% Pozdně antická římská říše - sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů 2021, Jan Lepeška

Publikace se zabývá historickým obdobím antiky a pozdní antiky. Práce je rozdělena do třech tematických celků, které postupně tvoří politický přehled dějin římského císařství, pohled na pozdně antickou římskou říši římsk... více


Řím v roce 300 n. l. 80% Řím v roce 300 n. l. 2009, Ray Laurence

Život ve starém Římě podaný ve stylu soudobého turistického průvodce. Dozvíme se, kam nejlépe zajít do veřejných lázní, kde se dá dobře najíst nebo co dělat, když náhodou onemocníme. Nechybí ani přehled nejužitečnějších ... více


Od antiky k stredoveku 90% Od antiky k stredoveku 2009, Marek Babic

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civ... více


Atlas pozdní antiky 100% Atlas pozdní antiky 2021, Hervé Inglebert

Historický atlas podává nový pohled na období na pomezí starověku a novověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku a pádu antické civilizace a vzdělanosti. Po roce 1900 se však díky historikům umění zrodi... více


Přátelství v Augustinových Vyznáních 100% Přátelství v Augustinových Vyznáních 2020, Lenka Karfíková

Úvaha nad slavným dílem křesťanského filosofa. Přátelství patřilo od starověku do oblasti filosofického uvažování. Bylo nejen námětem, ale i prostředím filosofických rozhovorů. Na oba tyto aspekty navázal a ve svých ran... více


Dejiny neskorej antiky: Vybrané kapitoly I. % Dejiny neskorej antiky: Vybrané kapitoly I. 2015, Marta Sendeková

Popis knihy není zatím k dispozici. více