římská říše

štítky

51 knih


Koruna z trávyKoruna z trávy1995, Colleen McCullough

2. část sedmidílného cyklu z doby antického Říma. Volné pokračování románu První muž Říma popisuje nástup a vrchol moci Lucia Cornelia Sully, který se stal prvním absolutistickým diktátorem nad Římem.... více


GladiátorGladiátor2000, Dewey Gram

Vrchní velitel římských legií, kdysi slavný hrdina Říše římské, Maximus Meridas, žil jako legionář, vedl svou armádu k vítězství a věrně sloužil císaři. Když se však o trůn uchází císařův žárlivý syn, nelítostný Commodus... více


Úpadok a zánik Rímskej ríšeÚpadok a zánik Rímskej ríše1983, Edward Gibbon

Knížka nám nabízí obšírný popis římské říše, který bývá doplněn a porovnáván zajimavými reáliemi z jiných obdobý historie. Historik Edward Gibbon se snáží zachytit na malém prostoru až příliš rozsáhlou dobu lidských ději... více
Rubikon: Triumf a tragédie římské republikyRubikon: Triumf a tragédie římské republiky2005, Tom Holland

Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a jejich potomci dobyli celý tehdy známý svět. Hollandova kniha přináší živý obraz republiky v zen... více


Války bez konceVálky bez konce2014, Jiří Kovařík

Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodec... více


Římské impériumŘímské impérium1997, Jan Burian

Římské impérium patří nepochybně k těm historickým jevům, které vcházejí do povědomí snad každého vzdělaného člověka. Obsah běžně rozšířené představy o římské říši a její kultuře, která se stala základem evropské civiliz... více


Pád říše římskéPád říše římské2011, Michael Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Římští císařovéŘímští císařové2010, Michael Grant

Období císařství – poslední fáze existence římské říše – zahrnuje zhruba pět set let (31 př. Kr. až 476 po Kr.), během nichž se na trůně vystřídalo kolem dvou set vládců. Michael Grant z nich pro svou práci vybral devade... více


Legie římského impériaLegie římského impéria2016, Jiří Kovařík

Legie římského impéria jsou čtvrtým svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaného událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Oct... více


Pád říše římskéPád říše římské2016, Jiří Kovařík

Od bitvy u Mons Graupius a válek dynastie Flaviovců po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od vále... více


Zánik antického světaZánik antického světa2000, Josef Češka

Původní česká práce sleduje proces postupného rozkladu říše již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osou výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů a literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň vý... více


Dějiny římské říše za soumraku antikyDějiny římské říše za soumraku antiky2002, Ammianus Marcellinus

Historické dílo Ammiana Marcellina je základním pramenem k dějinám pozdní římské říše a autor je pokládán za nejlepšího římského historika po Tacitovi. Jeho líčení začíná tam, kde skončilo dílo Tacitovo, ovšem prvních tř... více


Nezlom císařů mečNezlom císařů meč1977, František Novotný

Císařský Řím vede v Asii válku proti Parthům a současně jeho severní hranici na Dunaji začínají napadat Germáni. Parthové jsou poraženi, ale římské legie, vracející se do Evropy posílit obranu impéria, jsou prořídlé more... více


Dějiny Říše římskéDějiny Říše římské1994, François Hinard

Ilustrované encyklopedické dějiny Říše římské. více


Životopisy slavných Řeků a Římanů IŽivotopisy slavných Řeků a Římanů I1967, Plútarchos

Plútarchovy životopisy význačných osobností řeckých a římských dějin představují specializovaný dějepisný žánr - biografii. Reprezentují tento žánr v pokročilém vývojovém stadiu, kdy se vlivem peripatetické filozofie obo... více


1