římští císařové

štítky

37 knih


Ztracené stříbro 79% Ztracené stříbro 2002, Lindsey Davis

Řím r. 70. Jednoho Horkého dne se Marcus Didius Falco, soukromý informátor, srazí na Foru s rozkošnou šestnáctiletou Sosií Camillinou, která prchá, jako by jí šlo o život. Falco ji zachrání a tím začíná nebezpečná hra, s... více


Obránce Říma 84% Obránce Říma 2013, Robert Fabbri

Jedinečný muž narozený na venkovské samotě s jedinečným osudem – zařadit se mezi největší římské císaře. Rok 26 po Kr. – šestnáctiletý Vespasián opouští rodinný statek a odjíždí do Říma, aby tam získal mecenáše a vsto... více


Caligula 84% Caligula 2012, Albert Camus

Postava šíleného římského císaře Caliguly, která se objevuje v mnoha literárních zpracováních, nabývá ve slavném Camusově dramatu nečekaných podob. Jeho Caligula vnímá nedostatky světa kolem sebe a bouří se proti nim. Na... více
Elizabeth Finchová 77% Elizabeth Finchová 2023, Julian Barnes

Jak už jsme u Juliana Barnese zvyklí, v jeho textech se elegantně propojuje román a esej. V tomto prozaickém díle jde o přátelský vztah mezi neúspěšným hercem a starší učitelkou Elizabeth Finchovou, která mu po své smrti... více


Římští císařové 85% Římští císařové 2010, Michael Grant

Období císařství – poslední fáze existence římské říše – zahrnuje zhruba pět set let (31 př. Kr. až 476 po Kr.), během nichž se na trůně vystřídalo kolem dvou set vládců. Michael Grant z nich pro svou práci vybral devade... více


Císař chudých 77% Císař chudých 1984, Antonín Trýb

Historický román o posledním pohanském císaři rozkládajícího se římského impéria Diokleciánovi, který žil v letech 243 až 316. více


Julius Caesar 1 - Řím město na prodej 87% Julius Caesar 1 - Řím město na prodej 2004, Roger Caratini

Podtitul: Řím, město na prodej! První díl obsáhlého historického románu zachycuje dobu od Caesarova narození do roku 60 před Kristem a seznamuje s mládím a dospíváním hlavního hrdiny. Kniha francouzského autora pře... více


Augustus a jeho doba 93% Augustus a jeho doba 2004, Werner Eck

Kniha je stručnou populárněvědnou biografií Octaviana Augusta, adoptivního syna C. I. Caesara, muže, jenž ve šlépějích svého velkého předka ukončil zmatky plynoucí ze sociální krize římské republiky, jež se rozvinula již... více


Dvanáct cézarů 84% Dvanáct cézarů 1998, Michael Grant

Kniha začíná životopisem Julia Caesara a pokračuje jedenácti jeho následovníky, úhrnem v letech 49 př. Kr. až 96 po Kr. Autor využil dobových zdrojů (císařský tajemník Suetonius, Tacitus, Seneca...), aby přiblížil atmosf... více


Nespočet 83% Nespočet 2003, Sebastiano Vassalli

Vergilius s Maecenatem v zemi Rasnů. Vergilius má na objednávku císaře Augusta napsat oslavný epos o římském národě, a tak se svým sekretářem Řekem Timodemem a významným Římanem etruského původu Maecenatem podnikne cest... více


Životy císařů 90% Životy císařů 2012, kolektiv autorů

Kniha, sepsaná kolektivem význačných badatelů v oboru antických dějin, líčí životy dvanácti nejzajímavějších a nejvlivnějších římských císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona, Vespasiana, Hadriana, Marca Aure... více


Caesar: Život giganta 90% Caesar: Život giganta 2010, Adrian Goldsworthy

Autor Adrian Goldsworthy se ale neomezuje jen na Caesarovy vojenské triumfy v Galii a občanské válce. Všímá si i dalších stránek Caesarova života, překračuje hranice světa politiky a nezastavuje se ani před Caesarovým so... více


Hadriánovy paměti 83% Hadriánovy paměti 1971, Marguerite Yourcenar

Fiktivní paměti římského císaře napsala francouzská spisovatelka na základě historických pramenů, jako např. Hadriánovy úřední korespondence, fragmentů řečí, zpráv řeckých a římských kronikářů, a na základě psychologické... více


Řím Marka Aurelia 97% Řím Marka Aurelia 1990, Radislav Hošek

Výpravná publikace přibližuje dobu vlády římského císaře Marka Aurelia – atmosféru císařského dvora, vrací se k tradici římského státu od vzniku Říma k Marku Aureliovi, popisuje základní oblasti každodenního a duchovního... více


Julius Caesar 2 - Galská symfonie 92% Julius Caesar 2 - Galská symfonie 2004, Roger Caratini

Podtitul: Galská symfonie Druhá část historické trilogie sleduje životní osudy římského vojevůdce, státníka a spisovatele v letech 60-52 před Kristem. Gaius Julius Caesar se po svém úspěšném působení v Hispánii vra... více


Dynastie – Vzestup a pád Caesarova rodu 88% Dynastie – Vzestup a pád Caesarova rodu 2018, Tom Holland

Římu nejprve vládli králové a pak se stal republikou. Ale poté co dobyl svět, se jeho republika zhroutila a Řím se topil v krvi. Občanské války byly tak strašné, že římský lid nakonec přivítal vládu autokrata, který mu d... více


Julius Caesar 80% Julius Caesar 2007, Robert Étienne

Navzdory obdivu věnovanému dobyvateli Galie, vítězi občanské války, milenci slavné Kleopatry a zakladateli římského císařství se nikdy do popředí zájmu nedostala Caersarova jedinečnost. Často byl očerňován jako patricij,... více


Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor 88% Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor 2007, Luciano Canfora

Z množství významných postav dějin starověkého Říma vystupuje do popředí jedno jméno – Caesar. Proslulý vojevůdce, vítěz nad Galy a doživotní diktátor stojí symbolicky na rozhraní období republiky a impéria, a patří jako... více


Julius Caesar 3 - Soumrak boha 95% Julius Caesar 3 - Soumrak boha 2005, Roger Caratini

Podtitul: Soumrak boha Závěrečná část historické trilogie o životě římského vojevůdce, státníka a spisovatele se odehrává v letech 52-44 před Kristem. Prokonzul Gaius Julius Caesar obnoví po porážce vzbouřených B... více


Tiberius: Pohnutý život císaře 84% Tiberius: Pohnutý život císaře 2004, Roger Caratini

Populární vyprávění o životě a činech římského císaře Tiberia (42 př.n.l.-37 n.l.) Úvodní kapitola popisuje politickou situaci v Římě v době Tiberiova narození, další pak Tiberiův domov a péčí jeho matky Livie Drusill... více


Oltář vítězství 76% Oltář vítězství 1970, Valerij Brjusov

Román z pozdního antického Říma odehrávající se na pozadí vlády císaře Gratiana, kdy je ze senátu odstraněna tradiční socha bohyně vítězství a nahrazena křesťanským křížem. více


Píseň pro Nerona 67% Píseň pro Nerona 2004, Tom Holt

PÍSEŇ PRO NERONA je nanejvýš pozoruhodný historický román, jenž nepostrádá nejen styl, lehkost a skvělý humor, ale ani silnou historickou věrohodnost. Zda-li se však onen příběh udál skutečně tak, jak je v knize vylíčen,... více


Portréty světovládců I 84% Portréty světovládců I 1982, * antologie

Od Hadriana po Alexandra Severa. Životopisy římských císařů se těšily ve starém Římě i později velké pozornosti. Zájem o tento žánr vzbudil svými Životopisy dvanácti císařů vysoký státní úředník Gaius Suetonius Tranqu... více


Diktátoři 75% Diktátoři 1996, Theodor Mommsen

Český výbor z Římských dějin nás seznamuje s osudy několika slavných mužů římského impéria. Sullova diktatura, Catilinovo spiknutí, povstání otroků pod vedením Spartaca a nesmrtelný portrét nejoblíbenějšího státníka G. J... více


Bereničin závoj 88% Bereničin závoj 2003, Jean-Francois Nahmias

Po návratu z Palestiny do Říma, kde byl triumfálně uvítán, za ním příjíždí jeho celoživotní láska Berenika. Titus jí slíbí, že z ní učiní císařovnu, ale Řím je ovládán dvorskými pletichami a rostoucí záští k ctižádostivé... více


Augustus 78% Augustus 1996, Allan Massie

První část volné trilogie z prostředí starověkého Říma líčí děj od vraždy Julia Césara po konec vlády Augusta. Román je psán formou vlastních pamětí tohoto císaře, které autor „rekonstruuje“ po objevení rukopisu. Vypr... více


Nero 80% Nero 1976, Aleksander Krawczuk

Populárně naučná kniha o nechvalně proslulém římském císaři Neronovi (37–68). Autor podrobně líčí císařovův život, rodinné vzahy, soukromí, vzestup i pád. Součástí je 8 stran fotografické přílohy. více


G. J. Caesar 63% G. J. Caesar 1963, Jan Burian

Monografie sleduje politické pozadí doby, v níž žil Caesar, jeho politický program, jeho spory a boje, válečná tažení i to, že bral ohled na smýšlení i potřeby širších vrstev. Objektivně hodnotí Caesarovu činnost, dosud ... více


Caesar 73% Caesar 1998, Allan Massie

Historický román o zavraždění Julia Caesara v podobě fiktivních vzpomínek Caesarova vraha Bruta. Fiktivní vzpomínky Caesarova vraha Bruta na okolnosti vraždy. Čtenář se z románu dovídá podrobnosti z historie Římské ří... více


Konstantin: Cesta k moci 90% Konstantin: Cesta k moci 2021, Stanislav Doležal

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých s... více


Tiberius 73% Tiberius 1998, Allan Massie

Životopisný příběh římského císaře Tiberia v kruhu jeho nejbližší rodiny i v rámci politických dějin římského imperia. více


Portréty světovládců II 90% Portréty světovládců II 1982, * antologie

Od Maximinů po Carina. Životopisy římských císařů byly vždy oblíbenou četbou, ať už se dostávaly do rukou současníkům nebo lidem žijícím v pozdějších historických obdobích. S touto skutečností počítal zřejmě i autor ž... více


Nero 85% Nero 2004, Roger Caratini

Podtitul: Básník potřísněný krví Životopis nejkrvavějšího vládce v dějinách Říma - císaře Nerona. Shrnutí života od dětství a dospívání přes počáteční období vlády, jež charakterizuje shoda se senátem, nástup abso... více


Císaři neumírají v posteli 87% Císaři neumírají v posteli 2008, Fik Meijer

Holandský historik a spisovatel Fik Meijer sepsal kromě úspěšných Gladiátorů (česky Aurora 2006) mj. i pojednání o posledních dnech římských císařů. Čtenář se zde dozví nejdůležitější fakta o každém císaři v krátkých živ... více


Synové slávy – oběti iluzí 80% Synové slávy – oběti iluzí 1977, * antologie

Z pozdních římských panegyriků. Soubor pompézních projevů pronesených k oslavě římských císařů za dominátu. V dílech autorů ze 3., 4. a z počátku 6. století vystupují činy Maximiana, Constantia, Konstantina, Iuliana, Val... více


Marcus Aurelius 60% Marcus Aurelius 1985, Alexander Giese

Zaujímavo podaný portrét jedného z najznámejších rímskych cisárov. Autor vám prostredníctvom rozprávania podá najmä posledných sedem dní života Marca Aurelia, ktoré zobrazil "akoby v žánri dokumentaristickej fikcie." Vyu... více


Zlatá rakva 0% Zlatá rakva 1969, Ferenc Móra

Mórov román „Zlatá rakva" podáva nám majstrovsky kreslený obraz rozhrania III. a IV. storočia, keď rímsko-pohanská doba dobojúvala svoj smrteľný zápas s kresťanstvom, vtedy ešte len 250-ročným. Zavedie nás do Nikomédie, ... více