římská literatura

štítky

56 knih


Umění milovati 71% Umění milovati 2012, Publius Ovidius Naso

Umění milovati - jedno ze základních děl světové literatury z pera římského antického básníka Publia Ovidia Nasa. Kde hledat ženy a jak si je trvale získat, Rady mužům, jak si lásku udržet, Rady ženám. "Je-li snad v náro... více


Proměny 84% Proměny 1969, Publius Ovidius Naso

Proměny (jsou shrnuty do 15 knih) se staly jedním z nejvlivnějších antických spisů a teprve v době osvícenství se rozvíjejí do českých básní. Krátké příběhy, eposy řeckých dějin ve zkrácené formě (chronologické vyprávěn... více


Satyricon: Zbytky latinského románu 79% Satyricon: Zbytky latinského románu 2023, Gaius Titus Petronius

Nový český překlad proslulého literárního díla. Satyricon (psáno též Satyrikon, v latinském originále Satyricon) je dobrodružný román římského spisovatele Petronia. Hlavními hrdiny jsou mladíci Encolpius (který děj vyprá... více
Aeneis 80% Aeneis 2013, Publius Vergilius Maro

Básnik nám v Aeneide podáva v ucelenej podobe počiatky a vývoj rímskeho národa, ktorý sa začína Aeneovým útekom z Tróje a jeho putovaním po Stredozemí až do krajov Itálie obývaných Latinmi, kde musí zvádzať ďalšie boje o... více


Listy heroin 76% Listy heroin 1964, Publius Ovidius Naso

Výběr obsahuje pět listů z Ovidiovy sbírky Heroides (Listy heroin), která v původním originále obsahovala 15 milostných básnických dopisů, napsaných opuštěnými manželkami nebo milenkami svým vzdáleným protějškům – antick... více


Lišák Pseudolus 76% Lišák Pseudolus 1988, Titus Maccius Plautus

Pán odešel a ty tu stojíš sám. A co teď budeš dělat, Pseudole, když synu pánovu jsi nahnal laskominy? Vždyť nemáš za mák představy, co teď; a prachy taky nemáš. To je krásné. Kde zachytil bys útek osnovy - jak ji v... více


O lásce a milování 84% O lásce a milování 1969, Publius Ovidius Naso

Úplný soubor milostné poezie proslulého starořímského „pěvce lásky“. více


Dějiny I 86% Dějiny I 1971, Titus Livius

Antická knihovna edice Svoboda, svazek 11 více


Dopisy psané stoikem 97% Dopisy psané stoikem 2018, Lucius Annaeus Seneca

Jaký je smysl života, v čem spočívá pravé štěstí, jak dosáhnout trvalé radosti, neohrožené mysli a moudrosti, jak žít, ale také jak zemřít, to jsou základní témata a otázky nejznámějšího a nejčtenějšího Senekova díla, kt... více


Proměny (výbor) 87% Proměny (výbor) 2001, Publius Ovidius Naso

Svazek obsahuje ukázky z proslulého díla klasika římské starověké poezie. Ovidius na základě dávných bájí a legend vypráví příběhy o proměnách člověka do nejrůznějších podob. Svým přístupem k zobrazení antických bohů ... více


O přírodě 86% O přírodě 1971, Titus Lucretius Carus

Název De rerum natura je přesným latinským překladem starého Epikúrova spisu Peri fyseós, dílo tedy objasňuje epikúrejské učení lidu, didakticko-epická báseň (6 knih) je hlavním představitelem materialismu, dokazuje, že ... více


Komedie o strašidle 62% Komedie o strašidle 1926, Titus Maccius Plautus

Základní postavou je Štipka, otrok Anifouse, zhýralého syna Bambuluse. Když se Theopropidés vrátí po dlouhé době domů, oznámí mu otrok Tranio, že v domě straší, aby zabránil pánovu vstupu domů, kde syn zrovna hýří s př... více


Komedie o hrnci 81% Komedie o hrnci 1956, Titus Maccius Plautus

Euklio objeví poklad svého dědy a poté začne být podezíravý a bojí se, že mu chce někdo jeho zlato vzít. Poté, co jej Megadorus požádá o ruku jeho dcery, Euklio souhlasí za podmínky, že nebude své dceři dávat žádné věno.... více


De arte poetica / O umění básnickém 80% De arte poetica / O umění básnickém 2002, Quintus Horatius Flaccus

Horatiovo dílo De arte poetica - O umění básnickém je jedním z klasických klenotů světového písemnictví, bez nichž si nelze představit vývoj evropské literatury. Ač nevelká rozsahem, těší se díky své informativní hodnotě... více


Co je antická filosofie? 95% Co je antická filosofie? 2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 93% Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 1967, Plútarchos

Druhý svazek Plútarchových srovnávacích životopisů obsahuje osm dvojic řecko-římských včetně čtyř životopisů dochovaných samostatně. Předchozí svazek Životopisy slavných Řeků a Římanů I jich pojal čtrnáct, resp. patnáct.... více


Katilinovo spiknutí / Válka s Jugurthou 90% Katilinovo spiknutí / Válka s Jugurthou 1962, Gaius Sallustius Crispus

Obě drobná dílka římského politika a dějepisce z konce republiky kreslí výstižně dvě důležitá údobí z dějin starého Říma. Ve spisku "Katilinovo spiknutí" se Sallustius snaží ospravedlnit Caesarovu politiku a zároveň pole... více


Zpěvy pastýřské 78% Zpěvy pastýřské 2004, Publius Vergilius Maro

Deset písní, zvaných též eklogy, tvoří první básnickou sbírku budoucího tvůrce Aeneidy. Římský básník (70–19 př. Kr.) ji napsal v letech 42–39 př. Kr. a právě ona ho proslavila a zjednala mu přední místo mezi básníky aug... více


Chvála antické filosofie 85% Chvála antické filosofie 2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Žalozpěvy 67% Žalozpěvy 1953, Publius Ovidius Naso

V "Žalozpěvech", psaných většinou jako osobní listy manželce a nejmenovaným přátelům a obracejících se i k římské veřejnosti, vyjádřil antický básník svůj hluboký žal nad vypovězením z Říma do Tom. "Jeho básně jsou výraz... více