římská literatura

štítek, 51 knih


Verše z vyhnanstvíVerše z vyhnanství1985, P. Ovidius Naso

Třetí, závěrečný svazek Ovidiova díla v Antické knihovně přináší básně z posledního desetiletí básníkova života. V nedobrovolném exilu v odlehlé osadě Tomis na černomořském pobřeží, kam ho vykázal v roce 8 n. l. císař Au... více


Farsalské poleFarsalské pole1976, M. A. Lucanus

Jediné zachované dílo mladého básníka, synovce filosofa Seneky, je vynikajícím dokladem nemocné doby, výrazem „ztracených iluzí” římské aristokracie a zároveň významným uměleckým dílem. Lucanus, zpočátku osobní přítel cí... více


Lásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti láskuLásky / Listy milostné / Umění milovati / Jak léčiti lásku1963, P. Ovidius Naso

Milostná poezie římského básníka, jemuž vynesla věky přetrvávající slávu, ale bývá i pokládána za jednu z příčin jeho smutného konce ve vyhnanství. Něžně i směle, cudně i smyslně vyzývavě v ní zpívá o svém vlastním milos... více


Dějiny VIIDějiny VII1979, T. Livius

Sedmým svazkem Dějin se uzavírá překlad spisu jednoho z nejvýznamnějších římských historiků, který svým podáním vtiskl dílu formu, již se po něm snažili napodobit i historikové pozdějších dob. Závěrečný svazek zahrnuje k... více


Dějiny II-IIIDějiny II-III1972, T. Livius

Psané dějiny se objevily v Římě zhruba padesát let poté, kdy se toto město seznámilo s prvním literárním dílem vůbec. Došli tedy Římané k zaznamenávání svých dějin ve srovnání s Řeky velmi brzy, ovšem právě jen díky tomu... více


Katilinovo spiknutí / Válka s JugurthouKatilinovo spiknutí / Válka s Jugurthou1962, Sallustius

Obě drobná dílka římského politika a dějepisce z konce republiky kreslí výstižně dvě důležitá údobí z dějin starého Říma. Ve spisku "Katilinovo spiknutí" se Sallustius snaží ospravedlnit Caesarovu politiku a zá... více


Dějiny IVDějiny IV1973, T. Livius

Ve čtvrtém svazku Livius líčí především průběh druhé punské války a dále zápas Římanů s Makedonií až do triumfu v r. 167 př. n. l. Velkolepý historický obraz, který tu Livius před očima čtenáře odvíjí, zpřítomňuje vleklo... více


Dějiny VDějiny V1975, T. Livius

5. svazek Liviových Dějin líčí průběh 2. války punské, boje Římanů s vojevůdci Hamilkarem, Hasdrubalem a Hanibalem, slavné bitvy nad Metaurem, u Zamy a také srážky s makedonským králem Filippem. více


Proměny (výbor)Proměny (výbor)2001, P. Ovidius Naso

Svazek obsahuje ukázky z proslulého díla klasika římské starověké poezie. Ovidius na základě dávných bájí a legend vypráví příběhy o proměnách člověka do nejrůznějších podob. Svým přístupem k zobrazení antických bohů ... více


Dějiny VIDějiny VI1976, T. Livius

Knihy šestého svazku jsou součástí čtvrté dekády, z níž už čtenář poznal tři knihy. Nyní se seznámí s událostmi po vítězném konci druhé války s Kartágem a s Makedonií, tedy s časovým úsekem ohraničeným roky 195 a 179 př.... více


Co je antická filosofie?Co je antická filosofie?2017, P. Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Dějiny IDějiny I1971, T. Livius

Antická knihovna edice Svoboda, svazek 11 více


Hrdinské báje RímaHrdinské báje Ríma1978, T. Livius

Za prvého rímskeho cisára Octaviana Augusta, v období tzv. "zlatého veku" rímskej literatúry, zrodilo sa monumentálne dielo Tita Livia o dejinách rímskeho ľudu a štátu, "Knihy od založenia mesta", kto... více


O příroděO přírodě1971, T. L. Carus

Název De rerum natura je přesným latinským překladem starého Epikúrova spisu Peri fyseós, dílo tedy objasňuje epikúrejské učení lidu, didakticko-epická báseň (6 knih) je hlavním představitelem materialismu, dokazuje, že ... více


De arte poetica / O umění básnickémDe arte poetica / O umění básnickém2002, Q. Horatius Flaccus

Horatiovo dílo De arte poetica - O umění básnickém je jedním z klasických klenotů světového písemnictví, bez nichž si nelze představit vývoj evropské literatury. Ač nevelká rozsahem, těší se díky své informativní hodnotě... více


1 2 3 4 >