římská literatura

štítky

54 knih

Umění milovatiUmění milovati2012, Publius Ovidius Naso

Umění milovati - jedno ze základních děl světové literatury z pera římského antického básníka Publia Ovidia Nasa. Kde hledat ženy a jak si je trvale získat, Rady mužům, jak si lásku udržet, Rady ženám. "Je-li snad v... více


ProměnyProměny1969, Publius Ovidius Naso

Proměny (jsou shrnuty do 15 knih) se staly jedním z nejvlivnějších antických spisů a teprve v době osvícenství se rozvíjejí do českých básní. Krátké příběhy, eposy řeckých dějin ve zkrácené formě (chronologické vyprávěn... více


AeneisAeneis2013, Publius Vergilius Maro

Básnik nám v Aeneide podáva v ucelenej podobe počiatky a vývoj rímskeho národa, ktorý sa začína Aeneovým útekom z Tróje a jeho putovaním po Stredozemí až do krajov Itálie obývaných Latinmi, kde musí zvádzať ďalšie boje o... více
Listy heroinListy heroin1964, Publius Ovidius Naso

Výběr obsahuje pět listů z Ovidiovy sbírky Heroides (Listy heroin), která v původním originále obsahovala 15 milostných básnických dopisů, napsaných opuštěnými manželkami nebo milenkami svým vzdáleným protějškům – antick... více


Lišák PseudolusLišák Pseudolus1988, Titus Maccius Plautus

Pán odešel a ty tu stojíš sám. A co teď budeš dělat, Pseudole, když synu pánovu jsi nahnal laskominy? Vždyť nemáš za mák představy, co teď; a prachy taky nemáš. To je krásné. Kde zachytil bys útek osnovy - jak ji v... více


O lásce a milováníO lásce a milování1969, Publius Ovidius Naso

Úplný soubor milostné poezie proslulého starořímského „pěvce lásky“. více


Dějiny IDějiny I1971, Titus Livius

Antická knihovna edice Svoboda, svazek 11 více


Proměny (výbor)Proměny (výbor)2001, Publius Ovidius Naso

Svazek obsahuje ukázky z proslulého díla klasika římské starověké poezie. Ovidius na základě dávných bájí a legend vypráví příběhy o proměnách člověka do nejrůznějších podob. Svým přístupem k zobrazení antických bohů ... více


O příroděO přírodě1971, Titus Lucretius Carus

Název De rerum natura je přesným latinským překladem starého Epikúrova spisu Peri fyseós, dílo tedy objasňuje epikúrejské učení lidu, didakticko-epická báseň (6 knih) je hlavním představitelem materialismu, dokazuje, že ... více


Komedie o strašidleKomedie o strašidle1926, Titus Maccius Plautus

Základní postavou je Štipka, otrok Anifouse, zhýralého syna Bambuluse. Když se Theopropidés vrátí po dlouhé době domů, oznámí mu otrok Tranio, že v domě straší, aby zabránil pánovu vstupu domů, kde syn zrovna hýří s př... více


Komedie o hrnciKomedie o hrnci1956, Titus Maccius Plautus

Euklio objeví poklad svého dědy a poté začne být podezíravý a bojí se, že mu chce někdo jeho zlato vzít. Poté, co jej Megadorus požádá o ruku jeho dcery, Euklio souhlasí za podmínky, že nebude své dceři dávat žádné věno.... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů II.Životopisy slavných Řeků a Římanů II.1967, Plútarchos

Druhý svazek Plútarchových srovnávacích životopisů obsahuje osm dvojic řecko-římských včetně čtyř životopisů dochovaných samostatně. Předchozí svazek Životopisy slavných Řeků a Římanů I jich pojal čtrnáct, resp. patnáct.... více


Zpěvy pastýřskéZpěvy pastýřské2004, Publius Vergilius Maro

Deset písní, zvaných též eklogy, tvoří první básnickou sbírku budoucího tvůrce Aeneidy. Římský básník (70–19 př. Kr.) ji napsal v letech 42–39 př. Kr. a právě ona ho proslavila a zjednala mu přední místo mezi básníky aug... více


Amfitryon a jiné komedieAmfitryon a jiné komedie1978, Titus Maccius Plautus

Klasik římské komedie Titus Maccius Plautus, miláček římského divadelního obecenstva, vzbudil zaslouženou pozornost už ve starověku a jeho veseloherní kusy oživovaly po staletí divadelní repertoár. Obrození zájmu o an... více


Dějiny II-IIIDějiny II-III1972, Titus Livius

Psané dějiny se objevily v Římě zhruba padesát let poté, kdy se toto město seznámilo s prvním literárním dílem vůbec. Došli tedy Římané k zaznamenávání svých dějin ve srovnání s Řeky velmi brzy, ovšem právě jen díky tomu... více


1