antika

štítky

250 knih


Oidipús vladař 75% Oidipús vladař 1950, Sofoklés

Jedna z nejdokonalejších a nejznámějších antických tragédií, o neodvratné síle osudu. více


Antigone 70% Antigone 1927, Sofoklés

Antigona pohřbí svého bratra i přes zákaz krále Kreona, který se obětavě, ale poněkud umanutě snaží obnovit blahobyt morem zdevastovaných Théb. Je chycena a poslána na smrt. S tím nesouhlasí její snoubenec, syn krále Kre... více


Hovory k sobě 89% Hovory k sobě 1948, Marcus Aurelius

Hovory k sobě jsou jeho jediným, zato nesmírně významným spisem a patří mezi skvosty kulturního dědictví antiky. Jedná se o netradiční formu aforistických zápisků, které si císař pořizoval příležitostně kdekoli, a tak se... více
Medeia 74% Medeia 1929, Eurípidés ze Salamíny

Antická tragédie inspirovaná závěrečnou částí mýtu o Argonautech, jejíž hlavní hrdinka ze žárlivosti, nenávisti a touhy po pomstě zavraždí vlastní děti. více


Odysseia 84% Odysseia 1984, Homér

Vrcholné dílo antického období. Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík, ilustroval Jan Bauch. 01-005-84 více


Dějiny psané Římem 92% Dějiny psané Římem 1995, Vojtech Zamarovský

DĚJINY PSANÉ ŘÍMEM jsou univerzální a faktograficky bohatou knihou, mnohostranně zachycující více než tisíciletou existenci starověkého Říma. Politické, vojenské, kulturní i hospodářské dějiny Říma spojil autor se smysle... více


Bohové a hrdinové antických bájí 94% Bohové a hrdinové antických bájí 1970, Vojtech Zamarovský

Příručka, zpracovaná formou slovníkových hesel, zachycuje přes 500 postav řecké a římské mytologie, s jejichž jmény se moderní člověk stále setkává na stránkách tisku, v literatuře, výtvarném umění atd. Autor připojil k ... více


Úžasní Řekové 83% Úžasní Řekové 1999, Terry Deary

Kniha Úžasní Řekové je doslova nabita zajímavými fakty ze života příslušníků národa, který hýbal antickými dějinami před pětadvaceti stoletími. Najdete v ní strašlivé osudy bájných hrdinů, drsných spartských válečníků, b... více


Prohnilí Římané 84% Prohnilí Římané 1999, Terry Deary

Zjistěte, jak se žilo v římské říši pod vládou neuvěřitelně krutých císařů a velením neústupných vojevůdců. Na stránkách této knihy najdete rovněž plno barvitých zajímavostí ze života v dobách antiky, o kterých se ve ško... více


Leon 86% Leon 2019, Roman Bureš

Jsem Leon, syn Agathonův. Pontský boxer, který prohrál finále v Olympii. Vrátil jsem se rozbitý a zlomený, rval se po hospodách a koledoval si o nůž v zádech nebo o doživotní vyhnanství. Pak jsem potkal Ariadné, svou... více


Ještě prohnilejší Římané 82% Ještě prohnilejší Římané 2004, Terry Deary

Tato knížka odhaluje smutnou pravdu o největší evropské říši všech dob – od nevycválaných dvojčat, která založila Řím, až po kruté císaře, kteří prohlásili vraždění za národní sport. Přečtěte si o krvavých výjevech ze... více


Král musí zemřít / Býk přichází z moře 94% Král musí zemřít / Býk přichází z moře 1974, Mary Challans Renault

Dvojice těsně na sebe navazujících románů, jež zpracovávají antickou pověst o attickém hrdinovi Théseovi, odvíjí před čtenářem obraz antického světa a bájného Labyrintu. Anglická autorka (nar. 1905), proslulá svými histo... více


Životopisy rímskych cisárov 88% Životopisy rímskych cisárov 1974, Gaius Suetonius Tranquillus

Jediné dielo Gaia Suetonia, ktoré sa zachovalo úplné, obsahuje životopisy 12 rímskych cisárov, počnúc Caesarom cez celú júliovsko-klaudijskú dynastiu až po Domiciána ako posledného Flaviovca. Preložila, úvod a bohatý poz... více


Moudrost starých Římanů 84% Moudrost starých Římanů 1990, Miloš Stejskal

Soubor přísloví, rčení a aforismů vybraných z díla antických rétorů, filozofů a básníků. Kniha je doplněna seznamem zkratek použitých děl a stručnými životopisy autorů použitých citátů. Pozn.: Neprodejná členská pré... více


O povinnostech 86% O povinnostech 1940, Marcus Tullius Cicero

Rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi více


Aeneas 79% Aeneas 1991, Vojtech Zamarovský

Největší epos antického Říma a to nejen pro svůj rozsah - 9 796 veršů, ale i pro svou uměleckou úroveň; hlavně však pro svůj význam. více


Spartakus 89% Spartakus 1996, Howard Fast

Hrdinský příběh Spartaka a jeho přátel, vzbouřených otroků, jejichž armáda otřásla mocí starověkého Říma.... více


Do poslední kapky 78% Do poslední kapky 2000, Mary Challans Renault

Mezi Athénami a Spartou vypukl ve čtvrtém století konflikt: rozpoutala se Peloponéská válka. V té době se narodil, prožil dětství a vyrost v muže Alexiás Athénský....... více


Dějiny antického Říma 91% Dějiny antického Říma 1999, Michael Grant

Z malé osady z doby kamenné na březích Tiberu se Řím rozrostl v centrum říše, jež ovládala celý tehdy známý západní svět. Ve válkách vynikal Řím silou a v dobách míru tak skvělou kulturou, že jeho básníci, výtvarní umělc... více


Perský chlapec 87% Perský chlapec 1997, Mary Challans Renault

2. díl Alexandrovské trilogie Druhý díl Alexandrovské trilogie vypráví o mladém chlapci, společníkovi perského krále Dárea a poté i Alexandra Velikého. Historický román s autobiografickými prvky o osudu perského chl... více


Slovník antické kultury 99% Slovník antické kultury 1974, Václav Bahník

Obsahuje přes 10 000 abecedně uspořádaných hesel ze všech oblastí kultury a života řeckého a římského starověku. Jasně formulovaná hesla, vycházející ze současného stupně vědeckého poznání, informují o starověkých státní... více


Král musí zemřít 78% Král musí zemřít 2009, Mary Challans Renault

První díl historického románu podle starořecké pověsti o athénském hrdinovi Thésovi a jeho dobrodružstvích na Krétě. Théseus, syn athénského krále a známý starořecký hrdina, prožije řadu dobrodružství na Krétě, kde se za... více


Hrůzostrašné příběhy 73% Hrůzostrašné příběhy 2001, Arthur Conan Doyle

Mistr napětím a tajemstvím obestřených příběhů A.C. Doyle byl také autorem řady kratších povídek, kde v hlavní úloze nevystupuje proslulý Sherlock Holmes. Nakladatelství Vodnář formou výboru z těchto novel přibližuje tut... více


Býk přichází z moře 87% Býk přichází z moře 2009, Mary Challans Renault

Román volně navazuje na dílo Král musí zemřít a pokračuje triumfálním návratem Thésea do Athén. Autorka dramaticky líčí boj s Amazonkami a únos jejich kněžky Hippolyty, popisuje milostný vztah Hippolyty a Thésea, naroze... více


Dějiny peloponnéské války 86% Dějiny peloponnéské války 1977, Thúkydidés

Dějiny peloponnéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující Peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkýdidés, který se války účastnil jak... více


Theaitétos 83% Theaitétos 2007, Platón

Dialog Theaitétos náleží svou formou mezi tak řečené nepřímé dialogy. Ale není vypravován, jako tomu bývá u jiných dialogů toho druhu, nýbrž čten. V úvodním a jakoby rámcovém hovoru, konaném v Megaře, vypravuje Eukleidés... více


Civilizace starověkého Středomoří 94% Civilizace starověkého Středomoří 1984, Jan Burian

Významnou etapu lidských dějin tvoří starověké civilizace Středomoří. Ačkoli starověký svět patří již dávno minulosti, nezůstal bez vlivu na naše kulturní povědomí a památky antického výtvarného umění a literatury se sta... více


Ifigenie v Aulidě 77% Ifigenie v Aulidě 2009, Eurípidés ze Salamíny

Knižní vydání překladu slavné Euripidovy antické tragédie Ifigenie v Aulidě. Překladu se ujal jeden z nejvýraznějších dramatiků a překladatelů poslední poloviny století Josef Topol (za filologické spolupráce Karla Hubky)... více


Oheň z nebes 89% Oheň z nebes 1996, Mary Challans Renault

1. díl Alexandrovské trilogie První díl trilogie zachycuje dětství a dospívání Alexandra Velikého až do doby nástupu na trůn po vraždě jeho otce Filipa Makedonského, kdy se rozhodne uskutečnit otcův sen o tažení do Pe... více


Dějiny I 86% Dějiny I 1971, Titus Livius

Antická knihovna edice Svoboda, svazek 11 více


O Kyrově vychování 82% O Kyrově vychování 1940, Xenofón

Biografický román antického spisovatele Xenofónta pojednávající o životě perského velkokrále Kýra II. Velikého. Nejedná se o klasický životopis, který by se přísně držel historické pravdy, Xenofón se spíše snaží na příkl... více


Církevní dějiny - Antika a středověk 92% Církevní dějiny - Antika a středověk 2013, Václav Drška

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání cír... více


Sokrates – člověk pro naši dobu 76% Sokrates – člověk pro naši dobu 2012, Paul Johnson

Proslulý americký historik Paul Johnson přichází po loňském Ježíši s knihou o Sokratovi, jednom z největších myslitelů všech dob, který však nic nenapsal. Po celý svůj život až do posledního dechu Sokrates plně ztělesňov... více


Peršané 69% Peršané 1954, Aischylos

Přes nepoužitelnost "Peršanů" v praktické dramaturgii - tragedii vyplňují žalozpěvy perské královny-matky a sboru starců nad porážkou Xerxových vojsk u Salaminy r. 480 př.n.l. - je význam hry dán tím, že je to nejstarší ... více


Klasické Řecko 77% Klasické Řecko 1999, Michael Grant

V této knize se Michael Grant soustřeďuje na osobnosti kulturního, společenského, uměleckého a politického světa klasického Řecka, jež formovali svou i následné civilizace. Dílo Sofoklovo, Aristofanovo, Herodotovo, Arist... více


Zlomky předsokratovských myslitelů 91% Zlomky předsokratovských myslitelů 1962, Karel Svoboda

Výbor z díla filosofů, kteří položili základy evropského myšlení v 6. a 5. stol. př. n. l., v období společenských změn, které si vynutily živelně materialistické řešení různých ideologických, hlavně kosmologických otáze... více


Rímske dejiny 85% Rímske dejiny 1988, Ammianus Marcellinus

Najvýznamnejší rímsky historik po Tacitovi, koncipoval toto dielo ako pokračovanie Tacitových Histórií. více


Starověké Řecko 88% Starověké Řecko 1960, Sergej Utčenko

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Deset tisíc 86% Deset tisíc 2004, Michael Curtis Ford

Slavný příběh, který jako první zaznamenal v knize Anabaze sám Xenofón, inspiroval amerického překladatele Michaela Curtise Forda k napsání neobyčejně zralé prvotiny, která strhujícím způsobem líčí dobu, prostředí antick... více


Řím po Marku Aureliovi / Kniha o císařích 88% Řím po Marku Aureliovi / Kniha o císařích 1975, Héródianos

Héródianos vytvořil pestrý obraz doby od konce vlády Marka Aurelia po 30. léta 3. století, od nichž se datuje období anarchie. Defilují v něm nejrozmanitěší vladařské osobnosti se svými rodinnými příslušníky, pověstný... více