řecká literatura

štítky

62 knih


Řek Zorbas 83% Řek Zorbas 1975, Nikos Kazantzakis

Román vznikl nejen z autorovy upřímné touhy zpodobnit svéráznou lidovou postavu dlouholetého přítele Georgiose, s nímž si r. 1919 najal pilu ve vesnici Pastrov v kraji Mani na Peloponésu, ale i z příčin daleko hlubších, ... více


Poetika 82% Poetika 2008, Aristotelés

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básn... více


Deník ctihodné prostitutky 78% Deník ctihodné prostitutky 2009, Chrysiida Dimoulidou

Odhalte tajemnou minulost ctihodné dámy! Svůj osud líčí Evženie Franku alias Dženy Samara až do svého stáří, jež prožívá jako vážená dáma. Evženie pochází z chudé rodiny z malého ostrůvku na jihu Řecka. Mládí strávila v ... více
Jidáš líbal skvěle 70% Jidáš líbal skvěle 2006, Maira Papathanasopoulou

Současný příběh moderní athénské ženy, jejíž manželství prochází vleklou krizí. Děj se začíná odvíjet přibližně ve chvíli, kdy tato krize kulminuje odchodem manžela z domova. Kromě několika retrospektiv, které v podstat... více


Cesty časem 69% Cesty časem 2018, Anna Iris

Cestovat časem je dar, ale také břemeno. Své o tom ví hrdinka románu Carrie, která se z psychiatrické léčebny přestěhuje do Southamptonu. Poznává Ellie a Stevea, dva mladé lidi, kteří pracují v místním knihkupectví Cesty... více


Počátky řeckého myšlení 75% Počátky řeckého myšlení 1993, Jean-Pierre Vernant

Obraz proměny řeckého světa a myšlení mezi 12. a 5. stol. př. Kr., mezi zánikem mykénské palácové civilizace a vznikem klasické řecké polis. více


Tragédie 95% Tragédie 1975, Sofoklés

Z jeho díla se zachovalo sedm úplných tragédií a četné zlomky, především ze satyrského dramatu Slídiči, objeveného teprve roku 1912 v egyptských papyrech. Nejmohutnější jsou jeho tragédie z okruhu bájí thébských: Král Oi... více


Vzpomínky na Sókrata a jiné spisy 88% Vzpomínky na Sókrata a jiné spisy 1972, Xenofón

Vzpomínky na Sókrata a další Xenofóntovy spisy – Apologie, Hostina–, vzešlé z autorova osobního styku s milovaným učitelem, dávají nahlédnout do duchovního světa velkého myslitele a podávají názorné příklady Sókratových ... více


Toxická spojení mužského rodu 77% Toxická spojení mužského rodu 2004, Maira Papathanasopoulou

Osudy tří mužů a jedné ženy, z nichž každý řeší po svém vlastní problémy, samotu, nenaplněné sny a touhy, se náhodně protnou pod střechou neoklasicistního domu, kde se setkají. Kniha je napsána opět velmi čtivě a moderně... více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 93% Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Peršané 69% Peršané 1954, Aischylos

Přes nepoužitelnost "Peršanů" v praktické dramaturgii - tragedii vyplňují žalozpěvy perské královny-matky a sboru starců nad porážkou Xerxových vojsk u Salaminy r. 480 př.n.l. - je význam hry dán tím, že je to nejstarší ... více


Předsókratovští filosofové 92% Předsókratovští filosofové 2004, Geoffrey Stephen Kirk

Výklad v knize s podtitulem Kritické dějiny s vybranými texty autoři pojali formou interpretecí, které vycházejí z různých pramenů a svědectví k dané látce, respektive k jednotlivým předsókratikům, navíc je podrobují kri... více


Odysseova dobrodružství 78% Odysseova dobrodružství 1968, Homér

Výbor z řeckého originálu Odysseia uspořádal, přeložil, průvodním textem a bibliografickou poznámkou doplnil Rudolf Mertlík. Autorem úvodní eseje o Homérovi je František Falerski. Výbor obsahuje jen vybrané části z původ... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů I 93% Životopisy slavných Řeků a Římanů I 1967, Plútarchos

Plútarchovy životopisy význačných osobností řeckých a římských dějin představují specializovaný dějepisný žánr - biografii. Reprezentují tento žánr v pokročilém vývojovém stadiu, kdy se vlivem peripatetické filozofie obo... více


Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 92% Životopisy slavných Řeků a Římanů II. 1967, Plútarchos

Druhý svazek Plútarchových srovnávacích životopisů obsahuje osm dvojic řecko-římských včetně čtyř životopisů dochovaných samostatně. Předchozí svazek Životopisy slavných Řeků a Římanů I jich pojal čtrnáct, resp. patnáct.... více


Malé hanebnosti 65% Malé hanebnosti 2008, Panos Karnezis

Řecká vesnice trochu jinak. V devatenácti povídkách, které se odehrávají v bezejmenné řecké vesnici, se autor vrací do období po druhé světové válce. Místní kněz, holič, prostitutka, doktor, švadlena nebo starosta jsou h... více


Chvála antické filosofie 84% Chvála antické filosofie 2019, Pierre Hadot

Francouzský filosof a přední znalec antického myšlení a filosofie Pierre Hadot ve své krátké, ale hutné přednášce postihuje podstatu antické filosofie. Hadot objasňuje, co v řecko-římském světě znamenalo být filosofem, a... více


Ty, má sladká moci 66% Ty, má sladká moci 2005, Maira Papathanasopoulou

Již třetí román současné řecké autorky (česky Jidáš líbal skvěle, 2003, Toxická spojení mužského rodu, 2004) nás tentokrát přenáší mezi fiktivní problémy a postavy řecké politiky, které však k realitě nemají příliš dalek... více


Dějiny řecké literatury 98% Dějiny řecké literatury 2001, Luciano Canfora

Komplexní přehled dějin staré řecké literatury od Homéra do pozdní antiky. Doplňeno chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií, bio-biblografickým repetitoriem antických řeckých autorů, soupisem českých, resp. slov... více


Helena neboli Nikdo 73% Helena neboli Nikdo 2003, Rhea Galanaki

Nadaná dívka z řeckého ostrova Spetsos, dcera námořního kapitána, touží být malířkou. V složitém období l. poloviny 19. století není tato touha v řecké společnosti reálná. Otec její snahy podporuje, seznamuje ji s italsk... více


O lásce 66% O lásce 1966, Plútarchos

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Máma 71% Máma 2012, Margarita Karapanou

Tak jako u celého díla Margarity Karapanou, jedné z nejvýznačnějších řeckých postmoderních spisovatelek, hlavním tématem této rozsahem nevelké novely je boj s puzením temných sil, ovíjejících a stahujících k sobě, kterým... více


Mytologie Řeků II 91% Mytologie Řeků II 1998, Karl Kerényi

Příběhy héróů. Druhý svazek řecké mytologie z pera světoznámého badatele zachycuje antická vyprávění o hérójích. Největší bohatství vykazuje mythologie Héraklea. I v tomto svazku je autorův výklad provázen bohatými od... více


Nejstarší řecká lyrika 80% Nejstarší řecká lyrika 1981, Radislav Hošek

Nejstarší řecká lyrika předkládá čtenáři Antické knihovny reprezentativní výbor poezie (s výjimkou eposu a sborové lyriky) vzniklé v archaickém a klasickém období straé řecké společnosti. Tehdy lyrika zahrnovala širší pa... více


Odyssea (převyprávění) 84% Odyssea (převyprávění) 2016, Giorgio Ferrero

Král Odysseus se po dobytí Troje touží vrátit domů. Netuší ale, jakou plavbu mu osud připraví… Deset let bloudí po mořích a zažije neuvěřitelná dobrodružství, než se konečně vrátí na rodný ostrov Ithaka. Slavný příběh o ... více


Kassandra a vlk 60% Kassandra a vlk 2018, Margarita Karapanou

Román Kassandra a vlk, surrealistická zpověď o dětství a dospívání osmadvacetileté řecké autorky Margarity Karapanou, se stal současnou klasikou v Řecku, a poté co byl přeložen do mnoha různých jazyků přinesl mladé autor... více


Hestia a Hermés 88% Hestia a Hermés 2004, Jean-Pierre Vernant

Soubor statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný obraz řeckého myšlení a mentality. více


Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk 100% Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk 2005, Giovanni Reale

Přední italský historik starověké filosofie předkládá v tomto filosofickém bestselleru (jen v Itálii 20 vydání) “nové paradigma” výkladu Platóna, jež má své kořeny v práci tübigenských badatelů K. Gaisera a H. Krämera. Ú... více


Mistři pravdy v archaickém Řecku 70% Mistři pravdy v archaickém Řecku 2000, Marcel Detienne

Britský klasický filolog ve svém slavném díle sleduje rozmanité aspekty řeckého sklonu k iracionalitě od Homéra až po 3. stol. po Kr. a nabízí netradiční pohled na kulturu spojovanou s vítězstvím rozumu. Žák a blízký sp... více


Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 100% Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 1975, Růžena Dostálová

V abecedně uspořádaných heslech zachycuje významné řecké spisovatele, básníky, filozofy, publicisty i nejdůležitější anonymní díla řecké literatur od antiky až po dnešek. Slovník je uveden obsáhlou studií o hlavních vývo... více


Z Homérova světa a díla 93% Z Homérova světa a díla 2019, Wolfgang Schadewaldt

Kniha je souborem statí, pojednání a přednášek vydaných při různých příležitostech od poloviny třicátých, ale hlavně během čtyřicátých let, poslední příspěvky jsou z konce let padesátých. O jejím významu svědčí už jen ta... více


Ílias I-XII 100% Ílias I-XII 2011, Homér

Homérova Ílias je najstarším zachovaným literárnym dielom v Európe. Ide o epickú skladbu, ktorá opisuje časť bojov vo vojne pri Tróji. Námet pre svoje dielo Homéros čerpal z časov slávnej minulosti, keď Gréci víťazstvom ... více


Stručné dějiny řecké literatury pro střední školy 93% Stručné dějiny řecké literatury pro střední školy 1940, Ferdinand Stiebitz

Učební texty pro střední školy. více


Achilleova pomsta 90% Achilleova pomsta 1923, Homér

Úryvek z Iliady obsahuje nejkrásnější části básně. více


Tretí venček 70% Tretí venček 1984, Kostas Tachtsis

Do rúk našich čitateľov sa po prvý raz dostáva román od súčasného gréckeho spisovateľa Kostasa Tachtsisa, ktorý vo vlasti ocenili až po úspechoch vo Francúzsku a v Anglicku. Jeho dielo vyšlo v Grécku v deviatich vydaniac... více


Odysseia I-XII 100% Odysseia I-XII 2011, Homér

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés. Keď vyrástol, stal sa učiteľom, n... více


Ífigénie Taurská 60% Ífigénie Taurská 1913, Eurípidés ze Salamíny

Z řečtiny přeložili pro vyšší gymnasia V. Hančík a F. Kaska podle Weckleinova vydání originálu z roku 1904. více


Odysseia XIII-XXIV 100% Odysseia XIII-XXIV 2011, Homér

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií u ľudí, ktorí sa ho snažili povzbudzovať a podporovať. V Kýme na maloázijskom pobreží ho nahovo... více


Křehkost dobra 90% Křehkost dobra 2003, Martha C. Nussbaumová

Autorka v knize s podtitulem "Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii" podává výklad některých Aischylových a Sofokleových tragédií, Platónových dialogů a Aristotelových spisů z hlediska problematiky dobra. více


Historia religiosa: Bohumilá historie mnichů syrských 100% Historia religiosa: Bohumilá historie mnichů syrských 2005, Theodórétos z Kyrru

Spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393—460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási »apofthegmata syrských otců«. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě s... více