římské dějiny

štítky

61 knih


Caesarovy legie 94% Caesarovy legie 2015, Jiří Kovařík

KATASTROFA U CARRHAE, GALSKÁ VÁLKA, VÁLKA CAESARA S POMPEIEM, ALEXANDRIJSKÁ, AFRICKÁ A HISPÁNSKÁ VÁLKA Caesarovy legie jsou třetím svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaným poměrně krátk... více


Války bez konce 88% Války bez konce 2014, Jiří Kovařík

Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodec... více


Legie římského impéria 91% Legie římského impéria 2016, Jiří Kovařík

Legie římského impéria jsou čtvrtým svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaného událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Oct... více
Pád říše římské 90% Pád říše římské 2016, Jiří Kovařík

Od bitvy u Mons Graupius a válek dynastie Flaviovců po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od vále... více


Armáda starého Říma 97% Armáda starého Říma 2010, Adrian Goldsworthy

Římské vojsko bylo jednou z nejúspěšnějších armád v dějinách lidstva a po organizační a taktické stránce nemělo až do moderní doby sobě rovna. Jeho houževnatost a výkonnost dokládá i řada okázalých staveb, které se dodne... více


Gladiátor 71% Gladiátor 2002, Alan Baker

Římští gladiátoři jako specifická společenská skupina. Jejich profesionální život, boj a umírání v aréně. Knížka se vrací do doby starověkého císařského Říma. V té době vrcholila obliba lidových podívaných a her v amf... více


Zánik antického světa 86% Zánik antického světa 2000, Josef Češka

Původní česká práce sleduje proces postupného rozkladu říše již od prvních staletí našeho letopočtu, přičemž osou výkladu tvoří pevné, o podrobnou znalost pramenů a literatury opřené zřetězení faktů, podložené zároveň vý... více


Dějiny Říše římské 94% Dějiny Říše římské 1994, François Hinard

Ilustrované encyklopedické dějiny Říše římské. více


Řím: Světla a stíny antického velkoměsta 79% Řím: Světla a stíny antického velkoměsta 1970, Jan Burian

Pestrý panoramatický obraz veřejného i soukromého života ve starověkém Římě od jeho počátků až po "ústup ze slávy" ve 4. a 5. století n.l. je zpodoben živě a se smyslem pro šíři rozhledu i pro konkrétní detaily, ať již a... více


Dvanáct cézarů 84% Dvanáct cézarů 1998, Michael Grant

Kniha začíná životopisem Julia Caesara a pokračuje jedenácti jeho následovníky, úhrnem v letech 49 př. Kr. až 96 po Kr. Autor využil dobových zdrojů (císařský tajemník Suetonius, Tacitus, Seneca...), aby přiblížil atmosf... více


Caesar: Život giganta 90% Caesar: Život giganta 2010, Adrian Goldsworthy

Autor Adrian Goldsworthy se ale neomezuje jen na Caesarovy vojenské triumfy v Galii a občanské válce. Všímá si i dalších stránek Caesarova života, překračuje hranice světa politiky a nezastavuje se ani před Caesarovým so... více


Životy císařů 90% Životy císařů 2012, kolektiv autorů

Kniha, sepsaná kolektivem význačných badatelů v oboru antických dějin, líčí životy dvanácti nejzajímavějších a nejvlivnějších římských císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona, Vespasiana, Hadriana, Marca Aure... více


Podzimní čas mocné říše 80% Podzimní čas mocné říše 2004, Jarmila Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Římská říše 80% Římská říše 2017, kolektiv autorů

Velký římský historik a senátor Publius Cornelius Tacitus jednou prohlásil: „Velké říše se neudržují zbabělostí.“ Toto tvrzení římská říše zcela naplňuje. Tvrdě a účinně ovládala svá území a střežila své hranice a do ... více


24 hodín v starovekom Ríme 82% 24 hodín v starovekom Ríme 2019, Philip Matyszak

Jeden deň v živote ľudí, ktorí tam žili. Spoznajte skutočný Rím prostredníctvom 24 hodín v živote jeho obyvateľov. V tejto pútavej a zároveň náučnej knihe nám historik a autor bestsellerov Philip Matyszak predstaví... více


Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor 88% Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor 2007, Luciano Canfora

Z množství významných postav dějin starověkého Říma vystupuje do popředí jedno jméno – Caesar. Proslulý vojevůdce, vítěz nad Galy a doživotní diktátor stojí symbolicky na rozhraní období republiky a impéria, a patří jako... více


Julius Caesar 80% Julius Caesar 2007, Robert Étienne

Navzdory obdivu věnovanému dobyvateli Galie, vítězi občanské války, milenci slavné Kleopatry a zakladateli římského císařství se nikdy do popředí zájmu nedostala Caersarova jedinečnost. Často byl očerňován jako patricij,... více


Řím Marka Aurelia 97% Řím Marka Aurelia 1990, Radislav Hošek

Výpravná publikace přibližuje dobu vlády římského císaře Marka Aurelia – atmosféru císařského dvora, vrací se k tradici římského státu od vzniku Říma k Marku Aureliovi, popisuje základní oblasti každodenního a duchovního... více


Dynastie – Vzestup a pád Caesarova rodu 88% Dynastie – Vzestup a pád Caesarova rodu 2018, Tom Holland

Římu nejprve vládli králové a pak se stal republikou. Ale poté co dobyl svět, se jeho republika zhroutila a Řím se topil v krvi. Občanské války byly tak strašné, že římský lid nakonec přivítal vládu autokrata, který mu d... více


Milostný život ve starém Římě 82% Milostný život ve starém Římě 2004, Juan Eslava Galán

Oddávali se Římané rozmařilostem, slastem a rozkoším, jak se dodnes traduje? Dochovaná svědectví o milostném životě ve starověkém Římě jsou velmi výmluvná. Zatímco v líčení vznešených milostných citů byli Římané velic... více


Ve jménu Říma 92% Ve jménu Říma 2009, Adrian Goldsworthy

Podtitul : muži, kteří vítězili pro římskou říši Vyprávění o nejúspěšnějších generálech Římské říše, o jejich životě, kariéře i o jejich vítězstvích a porážkách. Věnuje se jednotlivým tažením, ať už expanzivním, která... více


Gladiátoři 86% Gladiátoři 2008, Stephen Wisdom

Gladiátorské hry římského světa zahrnovaly bitvy pro zábavu a zabíjení pro zisk. Ačkoli neblaze prosluly využíváním válečných zajatců, otroků a odsouzených zločinců, přesto se našli i dobrovolní zájemci o gladiátorskou p... více


Gladiátoři 89% Gladiátoři 2011, Roger Dunkle

Krutá podívaná ve starověkém Římě. Gladiátor, postava obestřená romantickou aurou, symbol nezlomné statečnosti, odporu proti přesile, boje do posledního dechu… Romantizovaný obraz gladiátorů, nejen toho nejznámějšího ... více


Tiberius: Pohnutý život císaře 84% Tiberius: Pohnutý život císaře 2004, Roger Caratini

Populární vyprávění o životě a činech římského císaře Tiberia (42 př.n.l.-37 n.l.) Úvodní kapitola popisuje politickou situaci v Římě v době Tiberiova narození, další pak Tiberiův domov a péčí jeho matky Livie Drusill... více


Portréty světovládců I 84% Portréty světovládců I 1982, * antologie

Od Hadriana po Alexandra Severa. Životopisy římských císařů se těšily ve starém Římě i později velké pozornosti. Zájem o tento žánr vzbudil svými Životopisy dvanácti císařů vysoký státní úředník Gaius Suetonius Tranqu... více


Římští legionáři: od Marka Aurelia po Diokleciána 90% Římští legionáři: od Marka Aurelia po Diokleciána 2009, Ross Cowan

V letech 161 až 284 n. l. se římské legie účastnily bitev a válek, které byly svým rozsahem nevídané od dob pozdní republiky. Legie byly zcela zničeny ve válkách, s ostudou rozpuštěny pro vzpouru nebo nově zakládány za ú... více


Diktátoři 75% Diktátoři 1996, Theodor Mommsen

Český výbor z Římských dějin nás seznamuje s osudy několika slavných mužů římského impéria. Sullova diktatura, Catilinovo spiknutí, povstání otroků pod vedením Spartaca a nesmrtelný portrét nejoblíbenějšího státníka G. J... více


Zdraví vás Caesar 74% Zdraví vás Caesar 2001, Joachim Fernau

Zkušený publicista, historik J. Fernau pokračuje touto knihou zcela volně v projektu převyprávění dějin starověku. Čtenáři mohli ocenit jeho laskavý humor a ironickou nadsázku v líčení života ve starém Řecku (Od Olympu k... více


Krize a zánik římské republiky 91% Krize a zánik římské republiky 2010, Karl Christ

Podtitu: Historie posledních 170 let starověkého Říma Období krize a zániku republiky představuje středobod dějin starověkého Říma, říše, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny našeho kontinentu. Práce zřejmě nejvý... více


Řím a jeho nepřátelé - Říše stvořená a zničená válkou 87% Řím a jeho nepřátelé - Říše stvořená a zničená válkou 2007, Jane Penrose

Římská říše, trvající přes tisíc let a zaujímající obrovské území, byla největším impériem v celých dějinách lidstva. V době své největší moci vrhala říše stín přes celý tehdy známý svět a její odkaz ještě dnes ovlivňuje... více


Dějiny římské říše 80% Dějiny římské říše 2012, Mary Taliaferro Boatwright

Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého. Naprosto jedinečná kniha nás provede dějinami jedné z nejvíce fascinujících říší a jednou z nejdůležitějcíh epoch evropské historie. Na rozdíl od podobnýc... více


Starověký Řím 77% Starověký Řím 1996, Anna Maria Liberati

Tato kniha se zabývá mnohými aspekty římské civilizace od založení Věčného města až k pádu říše: popisuje historické a politické události, technickou vyspělost i umění, včetně architektonických skvostů této mimořádně roz... více


Konstantin: Cesta k moci 90% Konstantin: Cesta k moci 2021, Stanislav Doležal

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých s... více


Gladiátoři 100% Gladiátoři 2007, Marcus Junkelmann

Co obnášelo být gladiátorem? Jak vypadal všední den bojovníka z povolání? Proč vznikly gladiátorské zápasy? Autor nás pozve na napínavou výpravu do historie, kde zápasy gladiátorů v aréně znamenaly boj na život a na smrt... více


Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 72% Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 2020, Christophe Badel

Tento atlas přináší zcela nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem je promýšlet, jakým ... více


Tak žil starý Řím 96% Tak žil starý Řím 1968, György Ürögdi

Autor zavádí čtenáře do největšího města starověku, do Říma. Ukazuje nejen budovy a ulice města, ale i jeho obyvatele - Římany při práci, při vykonávání úřadů, při odpočinku. Poznáme tak, že přes rozdíly společenského zř... více


Portréty světovládců II 90% Portréty světovládců II 1982, * antologie

Od Maximinů po Carina. Životopisy římských císařů byly vždy oblíbenou četbou, ať už se dostávaly do rukou současníkům nebo lidem žijícím v pozdějších historických obdobích. S touto skutečností počítal zřejmě i autor ž... více


Řím: 753 př. n. l. až 476 n. l. 100% Řím: 753 př. n. l. až 476 n. l. 2001, Robert Jean-Noël

Stručnost a přehlednost jsou hlavními výhodami dílka, které je spíše určeno začátečníkům nežli čtenářům s hlubší znalostí antických dějin. Dočteme se o dějinách, politice, hospodářství, kultuře, náboženství, literatuře, ... více


Římané 85% Římané 1996, John Haywood

Obrázky a stručný text dětem přiblíží život jedné z nejúspěšnějších civilizací starověku. Přináší informace o tehdejším životním stylu (veřejné lázně, hry, náboženství, armáda) i historických událostech (vznik, vývoj i z... více


Císaři neumírají v posteli 87% Císaři neumírají v posteli 2008, Fik Meijer

Holandský historik a spisovatel Fik Meijer sepsal kromě úspěšných Gladiátorů (česky Aurora 2006) mj. i pojednání o posledních dnech římských císařů. Čtenář se zde dozví nejdůležitější fakta o každém císaři v krátkých živ... více