vojenské dějiny

štítky

135 knih


Pacifik v plamenech 94% Pacifik v plamenech 1997, Miloš Hubáček

Autor líčí události provázející nástup japonského militarismu a jeho počáteční úspěchy na moři v 2. světové válce od napadení Pearl Harboru po bitvu u Midwayských ostrovů. více


Moře v plamenech 95% Moře v plamenech 2001, Miloš Hubáček

„Biografie“ čtyř německých velkých lodí účastnících se za druhé světové války bojů v Atlantiku a v severních vodách. A protože hlavním protivníkem německého loďstva bylo britské Královské námořnictvo, jde i o setkání s b... více


Vítězství v Pacifiku 96% Vítězství v Pacifiku 1999, Miloš Hubáček

Podtitul: Bitva o Guadalcanal Kniha vypráví o šesti měsících urputných bojů mezi Spojenci a Japonskem odehrávajících se v roce 1942 a začátkem roku 1943 v jižním Tichomoří. více
Boj o Filipíny 93% Boj o Filipíny 2005, Miloš Hubáček

V polovině roku 1944 ztrácely japonské armády v Tichomoří jednu pozici za druhou. Po dobytí strategicky významných ostrovů v Marianách bylo ve spojeneckých štábech rozhodnuto, že příští úder bude směřovat proti Filipínám... více


Rytířská krev 90% Rytířská krev 2006, Jiří Kovařík

Druhý svazek čtyřdílného projektu Rytířské bitvy a osudy barvitě líčí válečnictví a rytířské zvyky konce raného a počátku vrcholného středověku. Osudy hraběte z Montfortu a vikomta Trencavela provází čtenáře nesmiřite... více


Ofenziva v Pacifiku 95% Ofenziva v Pacifiku 2000, Miloš Hubáček

Třetí svazek „pacifické řady“ líčí průběh ofenzivních, převážně vyloďovacích operací probíhajících v letech 1943–1944 jednak na Nové Guineji a jednak ve středním Tichomoří, které vytvořily předpoklady k osvobození Filipí... více


Češi ve wehrmachtu 88% Češi ve wehrmachtu 2018, František Emmert

Česká historiografie dlouho zcela opomíjela či dokonce zamlčovala fakt, že tisíce českých mužů musely za 2. světové války proti své vůli nedobrovolně sloužit v německé armádě. Přelomovou prací na tomto poli se stala knih... více


Češi proti Hitlerovi 93% Češi proti Hitlerovi 2021, Eduard Stehlík

Hrdinové a hrdinky protihitlerovského odboje v rozhovoru s předním odborníkem na vojenské dějiny Galerie osudů českých mužů a žen, kteří se dokázali postavit nacistickému režimu, je více než rozlehlá. Vstupte do ní pros... více


V první linii: Z Leningradu až do Berlína 95% V první linii: Z Leningradu až do Berlína 2018, Nikolaj Nikolajevič Nikulin

Autor nastoupil rovnou ze školy, ve věku 18 let, na nejkrvavější úsek Leningradské a Volchovské fronty. Jako voják Rudé armády došel až do Berlína. Zázrakem zůstal na živu. Svoje vzpomínky na válku napsal proto, aby se o... více


Slavné bitvy českých panovníků 84% Slavné bitvy českých panovníků 2003, Vlastimil Vondruška

Devět historických bitev českého středověku a novověku v zajímavé interpretaci, která kombinuje historickou beletrii s pasážemi populárně-vědeckého charakteru. Osou textu je beletristické zpracování bitvy. Příběh je zas... více


Vítězové nad Kartágem 90% Vítězové nad Kartágem 2014, Jiří Kovařík

Vítězové nad Kartágem je kniha o vojenské historii antického Říma, plná příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodech, táboření, útocích,... více


Napoleonova tažení I: Vítězné roky 95% Napoleonova tažení I: Vítězné roky 2003, Jiří Kovařík

Podtitul: Elchingen-Ulm-Slavkov-Saalfeld-Jena-Auerstädt-Prenzlau. Napoleonova válečná tažení patří k nejbarvitějším stránkám vojenské historie. První díl několika- svazkového projektu Napoleonova tažení - Vítězné roky... více


Války bez konce 88% Války bez konce 2014, Jiří Kovařík

Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodec... více


Caesarovy legie 94% Caesarovy legie 2015, Jiří Kovařík

KATASTROFA U CARRHAE, GALSKÁ VÁLKA, VÁLKA CAESARA S POMPEIEM, ALEXANDRIJSKÁ, AFRICKÁ A HISPÁNSKÁ VÁLKA Caesarovy legie jsou třetím svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaným poměrně krátk... více


Zákopová válka 86% Zákopová válka 2008, Yvette Heřtová

Monografie podrobně rekapituluje průběh první světové války od jejího vypuknutí v roce 1914 až po poslední ofenzivy roku 1918. více


Legie římského impéria 91% Legie římského impéria 2016, Jiří Kovařík

Legie římského impéria jsou čtvrtým svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, tentokrát věnovaného událostem od Caesarovy smrti do poslední čtvrtiny 1. století našeho letopočtu. Jde zde o válku Oct... více


Slavní vojevůdci 85% Slavní vojevůdci 1993, Pavel Bělina

Přehled slavných evropských, asijských a severoamerických vojevůdců od dávných dob do současnosti. více


Slavné bitvy naší historie 82% Slavné bitvy naší historie 1993, Jiří Fidler

Rekonstrukce 47 bitev, které sehrály významnou roli v českých a československých dějinách. více


Pád říše římské 90% Pád říše římské 2016, Jiří Kovařík

Od bitvy u Mons Graupius a válek dynastie Flaviovců po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od vále... více


Armáda starého Říma 97% Armáda starého Říma 2010, Adrian Goldsworthy

Římské vojsko bylo jednou z nejúspěšnějších armád v dějinách lidstva a po organizační a taktické stránce nemělo až do moderní doby sobě rovna. Jeho houževnatost a výkonnost dokládá i řada okázalých staveb, které se dodne... více