učebnice práva

štítky

83 knih


Římské právo 88% Římské právo 1995, Jaromír Kincl

Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rozbor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Př... více


Právo Evropské unie 90% Právo Evropské unie 2017, Lenka Pítrová

Druhé aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie. Aktualizace učebnice odráží proces, kterým Evropská unie za čtyři roky prošla. Nejzásadnější změnou je celková koncepce a struktura 3. kapitoly "Vztah unijního pr... více


Občanské právo hmotné 1 84% Občanské právo hmotné 1 2016, Alena Winterová

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civ... více
Věcná práva 83% Věcná práva 2018, Pavel Petr

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelstvá C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a pr... více


Občanské právo hmotné 3 87% Občanské právo hmotné 3 2015, Tomáš Dvořák

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. K... více


Správní právo procesní 63% Správní právo procesní 2017, Petr Průcha

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelené a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního ... více


Metodologie nalézání práva 97% Metodologie nalézání práva 2010, Filip Melzer

Úvod do právní argumentace. Tato publikace je první moderní učebnicí právní metodologie (právní argumentace) v českém právním prostředí. Obsahuje rozbor jednotlivých v právní praxi užívaných argumentů a jejich místo v s... více


Základy práva Evropské unie pro ekonomy 60% Základy práva Evropské unie pro ekonomy 2017, Vladimír Týč

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v nimž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vy... více


Právo cenných papírů 65% Právo cenných papírů 2014, Jarmila Pokorná

Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacíc... více


Právo sociálního zabezpečení 60% Právo sociálního zabezpečení 2018, Igor Tomeš

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkající... více


Obecné správní právo 95% Obecné správní právo 2019, Vladimír Sládeček

Čtvrté, aktualizované vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště rozho... více


Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům 65% Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům 2014, Jiří Malenovský

Šesté vydání učebnice vychází vic než 20 let po vydání prvním. Zachycuje dlouhodobý vývoj a současný stav mezinárodního práva veřejného, včetně judikatury mezinárodních soudů, i jejich reflexi v teorii. Zvláštní důraz je... více


Civilní proces: Obecná část a sporné řízení 80% Civilní proces: Obecná část a sporné řízení 2020, Renáta Šínová

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouž... více


Případy římského praetora 95% Případy římského praetora 2004, Michal Skřejpek

Sbírka případů z římského práva je soubor příkladů pro studenty předmětu Římské právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Toto druhé rozšířené vydání obsahuje 36 případů. První vydání vyšlo 2002 pod názvem P... více


Trestní právo procesní 85% Trestní právo procesní 2019, František Púry

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely záko... více


Správní právo – Obecná část 100% Správní právo – Obecná část 2021, Martin Kopecký

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkuš... více


Právo životního prostředí: obecná část 93% Právo životního prostředí: obecná část 2016, Ivana Průchová

Vedle Právo životního prostředí: zvláštní část se jedná o druhou část učebnice, věnovanou institutům a prostředkům obecné části práva životního prostředí. Dohromady tvoří nedílný celek, který provede studenty celým dvous... více


Civilní právo procesní. Díl druhý, Řízení vykonávací, řízení insolvenční 100% Civilní právo procesní. Díl druhý, Řízení vykonávací, řízení insolvenční 2022, Alena Winterová

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Aktualizované vydání obsahuje výklad nových prvků a instit... více


Ústavní právo 80% Ústavní právo 2002, Karel Klíma

Publikace je určena studentům právnických fakult. Je však významným průvodcem ústavním právem i pro studenty neprávních oborů či širší odbornou veřejnost. více


Gaius - učebnice práva ve čtyřech knihách 93% Gaius - učebnice práva ve čtyřech knihách 2007, Jaromír Kincl

Gaiovo dílo Institutionum commentarii quattuor, neboli Učebnice práva ve čtyřech knihách, napsané v posledních 2. století n. l., patří mezi klasické texty římského práva. Již v době svého vzniku bylo toto dílo zamýšleno ... více