duševní vlastnictví

štítky

9 knih


Nehmotné statky 0% Nehmotné statky 2019, Věra Popelková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Občianske právo hmotné 2: Záväzkové právo - Právo duševného vlastníctva 0% Občianske právo hmotné 2: Záväzkové právo - Právo duševného vlastníctva 2010, Ján Lazar

Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú predkladáme odbornej i širšej verejnosti, podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor platnej občianskoprávn... více


Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv % Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv 1993, Vladimír Týč

Mezinárodní úprava ochrany průmyslových práv, patenty, průmyslové vzory, odrůdy rostlin, integrované obvody, ochranné známky, nekalá soutěž. Autorská práva. Světová organizace duševního vlastnictví. více
Občanské právo 1 0% Občanské právo 1 1993, Josef Fiala

Druhé upravené a doplněné vydání učebnice občanského práva autorského kolektivu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. více


Některé otázky obchodního práva Evropských společenství % Některé otázky obchodního práva Evropských společenství 1993, Jarmila Pokorná

Učebnice pro posluchače právnických fakult zabývající se obchodním právem Evropských společenství a mezinárodním obchodem. více


Tvůrčí práva duševního vlastnictví % Tvůrčí práva duševního vlastnictví 1994, Ivo Telec

Učebnice práva duševního vlastnictví. Obsahuje autorské právo a právo výkonných umělců, průmyslová tvůrčí práva (patentové právo, užitné vzory, průmyslové vzory), právo zdravotnických a rostlinolékařských metod, právo to... více


Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví 0% Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví 2012, Ladislav Jakl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování 0% Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování 2016, Ladislav Jakl

Tato kolektivní monografie vznikla v rámci grantového projektu Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia, 2015-1320150006, který je na základě výzvy Evropské komise ze ... více


Vzory autorskoprávních smluv % Vzory autorskoprávních smluv 1996, Ivo Telec

Publikace sloužící k praktické výuce práva duševního vlastnictví obsahuje základní, orientační vzory smluv z oblasti autorského práva. více