obchodní právo

štítky

37 knih


Právo obchodních korporací 85% Právo obchodních korporací 2015, Stanislava Černá

Učebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvec... více


Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele 76% Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele 2016, Jan Dědič

Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení p... více


Korporátní struktury a transakce 100% Korporátní struktury a transakce 2020, Michal Hanych

Zajímá vás, jak se velké společnosti vyhýbají právním rizikům? Jak se staví holding? Optimalizujte daně stejnými nástroji jako ti největší hráči na trhu a zároveň chraňte to, co je ve vaší společnosti hodnotné. Pokud... více
Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo 100% Obchodní právo: obecná část, soutěžní právo 2014, Petr Hajn

Příručka navazuje na oblíbenou a velmi rozšířenou učební pomůcku – Kursy obchodního práva. * Vychází z pojetí obchodního práva jako praktického oboru zabývajícího se právní regulací obchodně podnikatelské činnosti. * Z... více


Právo cenných papírů 65% Právo cenných papírů 2014, Jarmila Pokorná

Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacíc... více


Právo mezinárodního obchodu 73% Právo mezinárodního obchodu 2021, Naděžda Rozehnalová

Tato publikace je čtvrtým, přepracovaným a rozšířeným vydáním knihy Právo mezinárodního obchodu. Sestává se ze čtyř základních částí: problematika spadající do oblasti mezinárodního ekonomického práva, problematika d... více


Obchodní právo 1. díl 60% Obchodní právo 1. díl 2010, Irena Pelikánová

První díl učebnice obchodního práva je určen především studentům právnických fakult. Jedná se o koncepci, jejímž cílem je poskytnout co nejširší pohledem na disciplínu, která v období totalitního režimu zmizela zcela z č... více


Obchodné právo 3. Obchodné záväzky 60% Obchodné právo 3. Obchodné záväzky 2023, Kristián Csach

Tretí diel učebnice Obchodné právo od Oľgy Ovečkovej a Kristiána Csacha je venovaný obchodným záväzkom. Približuje v prvom rade všeobecné inštitúty obchodného záväzkového práva, odlišnosti kontraktačnej praxe medzi podni... více


Občanský zákoník 60% Občanský zákoník 2018, Karel Eliáš

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. prosince 2018. Obsahuje přehled a věcný rejstřík. více


Základy obchodního práva 90% Základy obchodního práva 2019, Jan Dědič

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetn... více


Sbírka příkladů z obchodního práva 80% Sbírka příkladů z obchodního práva 2018, Stanislava Černá

Přepracované, 5. vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů... více


Obchodní právo 5 80% Obchodní právo 5 2012, Irena Pelikánová

Učebnice Obchodní právo navazuje na úspěšné první čtyři díly Obchodního práva. Autorkou je profesorka Irena Pelikánová. V podání složité problematiky právní odpovědnosti je v knize zohledněna obrovská variabilita úprav a... více


Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou 80% Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou 2019, Jolana Maršíková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obchodní právo 100% Obchodní právo 2014, Aleš Rozehnal

Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Nová úprava soukromého práva vyvolala potřebu stanovit rozsah a zakotvení mode... více


Autorské právo a práva související 100% Autorské právo a práva související 2017, Pavel Mates

Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, kter... více


Práva k průmyslovému vlastnictví 40% Práva k průmyslovému vlastnictví 2017, Petr Hajn

Učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv... více


Základy podnikové ekonomiky 0% Základy podnikové ekonomiky 1999, Zdeněk Novotný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Likvidace obchodních společností 0% Likvidace obchodních společností 2022, Lucie Josková

Likvidace obchodní společnosti je proces, který zpravidla následuje po zrušení obchodní společnosti a jenž je určen k vypořádání vztahů obchodní společnosti ke třetím osobám (věřitelům) i společníkům tak, aby obchodní sp... více


Základy soukromého práva % Základy soukromého práva 1993, Karel Schelle

Průřezová učebnice soukromého práva, obsahující základní vymezení všech soukromoprávních právních odvětví, a dále i kapitoly o civilním právu procesním. Kniha kromě historického vývoje obsahuje základy občanského práva,... více


Některé otázky obchodního práva Evropských společenství % Některé otázky obchodního práva Evropských společenství 1993, Jarmila Pokorná

Učebnice pro posluchače právnických fakult zabývající se obchodním právem Evropských společenství a mezinárodním obchodem. více