vzory smluv

štítky

11 knih


Vzory smluv a podání II. 100% Vzory smluv a podání II. 2006, Kateřina Horáková

Publikace je zaměřena na charakteristiku obchodních společností, jejich vznik, přeměny a zánik. Velký prostor je věnován ucelenému výkladu o společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech, což ocení nejen odb... více


Vzory smluv a podání I. 100% Vzory smluv a podání I. 2006, Pavlína Lemberková

Obsahem publikace jsou obchodní závazkové vztahy, jejich vznik, zajištění, změna a zánik, vymáhání řádně a včas nesplněných pohledávek, a především vzory nejčastěji užívaných obchodních smluv s komentářem. Přiložené CD v... více


Veřejná zakázka 0% Veřejná zakázka 1995, Jiří Tillmann

Publikace obsahuje výklad k zákonu, text zákona s výňatky z důvodové zprávy, komentář k jednotlivým ustanovením a přehled zákona. Uživatelé jistě ocení vzory smluv týkající se zadávání veřejných zakázek. Publikace je vyb... více
Nemovitosti - koupě a prodej 0% Nemovitosti - koupě a prodej 2003, Martin Janků

Publikace pojímá komplexně problematiku právních dispozic s nemovitostmi. Autor se v úvodních kapitolách zabývá v obecné rovině vlastnictvím a jinými věcnými právy k nemovitostem a dále pak variantami různých převodů nem... více


Smlouvy přípravného druhu 0% Smlouvy přípravného druhu 2019, Václav Pilík

Právní stav publikace je k 31.8.2019. Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná ... více


Vzory právních smluv a podání 0% Vzory právních smluv a podání 1993, Milan Holub

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vzory smluv a podání 0% Vzory smluv a podání 2009, Milan Holub

Dvanácté, aktualizované a doplněné vydání Vzorů smluv a podání odráží změny, k nimž došlo v našem právu od poloviny roku 2007, kdy bylo datováno předchozí, jedenácté vydání, do listopadu 2008. Zejména se to týká nového i... více


Vzory smluv v podnikání a obchodě 0% Vzory smluv v podnikání a obchodě 1992, Věslav Nemeth

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vzory smluv s komentářem: pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele 0% Vzory smluv s komentářem: pracovní právo pro zaměstnance i zaměstnavatele 2000, Milan Galvas

Druhé, aktualizované vydání. více


Vzory autorskoprávních smluv % Vzory autorskoprávních smluv 1996, Ivo Telec

Publikace sloužící k praktické výuce práva duševního vlastnictví obsahuje základní, orientační vzory smluv z oblasti autorského práva. více