pracovní právo

štítky

65 knih


Pracovní právo 80% Pracovní právo 2017, Margerita Vysokajová

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především ... více


Pracovní právo 67% Pracovní právo 2020, Petr Bezouška

Publikace je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě. Reaguje aktuálně na stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, na předpisy a pojetí pracovn... více


Zákoník práce 2017 100% Zákoník práce 2017 2017, Ladislav Trylč

13. aktualizované vydání. Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých u... více
Vyznejte se v pracovním právu 60% Vyznejte se v pracovním právu 2014, Martin Machač

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014 60% Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.1.2014 2014, Petr Bezouška

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v již třetím, podstatně rozšířeném a koncepčně pozměněném vydání na poměry v pracovním právu po přijetí nové soukromoprávn... více


Zákoník práce 2013 100% Zákoník práce 2013 2013, Ladislav Trylč

9. aktualizované vydání. Řeší problémy, které přinesla praxe po tzv. velké novele zákoníku práce. Přestože zákoník práce byl naposledy významně dotčen tzv. velkou novelou již k 1. 1. 2012, nastolila praxe v průběhu roku... více


Pracovní právo v bodech s příklady 80% Pracovní právo v bodech s příklady 2012, Petr Hůrka

Publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vys... více


Zákoník práce 2011 60% Zákoník práce 2011 2010, Jaroslav Jakubka

Publikace Zákoník práce přináší kromě aktuálního znění zákona č. 262/2006 Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový komentář zahrnující dosavadní poznatky s aplikací zákoníku práce v praxi s ohledem na možnost pružného řešení p... více


Pracovní úrazy v judikatuře 80% Pracovní úrazy v judikatuře 2013, Zdeněk Šenk

Tato kniha představuje unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Systematicky uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokát... více


Zákoník práce 2011 s výkladem: Právní stav k 1.1.2011 40% Zákoník práce 2011 s výkladem: Právní stav k 1.1.2011 2011, Jaroslav Jakubka

Již 12. vydání osvědčené, praktické publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2011. Zahrnuje všechny novely z konce roku 2010 – zákon č. 347/2010 Sb., z... více


Slovenské pracovné právo 60% Slovenské pracovné právo 2019, Helena Barancová

Publikácia je vysokoškolskou učebnicou. Využiteľná je vo všetkých formách vzdelávania študentov práva, poslúži aj na samoštúdium každému, kto si chce rozšíriť poznatky z oblasti pracovného práva. více


Nová idea soukromého pracovního práva 40% Nová idea soukromého pracovního práva 2023, Michal Blažek

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřeši... více


Soukromé právo pro neprávníky 0% Soukromé právo pro neprávníky 2003, Petr Bezouška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Právní poradce pro zaměstnavatele, zaměstnance a občany: pracovní a občanské právo platné od 1.1.2001 v otázkách a odpovědích 0% Právní poradce pro zaměstnavatele, zaměstnance a občany: pracovní a občanské právo platné od 1.1.2001 v otázkách a odpovědích 2001, Antonín Daněk

Příručka k otázkám z pracovního a občanského práva. více


Pracovní doba v souvislostech s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty 0% Pracovní doba v souvislostech s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty 2020, Bořivoj Šubrt

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají.... více


Organization, well-being and productivity in employment law: current issues 0% Organization, well-being and productivity in employment law: current issues 2018, Jakub Tomšej

Publikace, na které se autorsky podíleli experti na pracovní právo z 13 evropských zemí, mapuje aktuální vývoj pracovního práva napříč Evropou. Byť je pracovněprávní úprava harmonizována jen částečně, řeší se v různých z... více


Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele % Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021, Tereza Landwehrmann

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění C... více


Kolektivní pracovní právo České republiky (úvahy a východiska) 0% Kolektivní pracovní právo České republiky (úvahy a východiska) 1995, Milan Galvas

Rozbor kolektivního pracovního práva. více


Stávka a právo na stávku 0% Stávka a právo na stávku 2012, kolektiv autorů

Hromadné přerušení práce zaměstnanci za účelem prosazení hospodářských a sociálních cílů – běžně nazývané stávka – je vždy velmi účinným nástrojem, kterým mohou zaměstnanci nutit zaměstnavatele k respektování jejich poža... více


Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená 0% Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená 2009, Eva Burdová

Praktický průvodce problematikou mateřské a rodičovské dovolené. Záměrem publikace, určené všem zaměstnavatelům a rodičům, je informovat o podmínkách nároku na dávky a jejich výši poskytovaných v souvislosti s těhotenstv... více