soukromé právo

štítky

18 knih


Občanské právo hmotné 1 84% Občanské právo hmotné 1 2016, Alena Winterová

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civ... více


Občanské právo hmotné 3 87% Občanské právo hmotné 3 2015, Tomáš Dvořák

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. K... více


Rodinné právo 100% Rodinné právo 2017, Ondřej Šmíd

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotk... více
Úvod do soukromého práva: Zvláštní část 87% Úvod do soukromého práva: Zvláštní část 2017, Kateřina Ronovská

Druhá část dvoudílné publikace Úvod do soukromého práva. Zvláštní část stručně vystihuje základní charakteristiku věcných práv, práva dědického, závazkového práva, jakož i práva rodinného. více


Občanské právo hmotné: Obecná část / Absolutní majetková práva 80% Občanské právo hmotné: Obecná část / Absolutní majetková práva 2014, Lenka Dobešová

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského... více


Občanské právo 80% Občanské právo 2012, Josef Fiala

Přehledně zpracovaný výklad kodexu nabízí ucelený a aktuální soubor jednotlivých ustanovení občanského práva hmotného i procesního včetně vzorů podání. Dále je v knize vyložena ucelená část práva rodinného, obohacená o p... více


Občanský zákoník 60% Občanský zákoník 2018, Karel Eliáš

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. prosince 2018. Obsahuje přehled a věcný rejstřík. více


Obecná část občanského práva 80% Obecná část občanského práva 2014, Luboš Tichý

Skutečné porozumění funkcí hlavních právních institutů je předpokladem kvalitní práce praktického právníka. Cílem publikace je poznání základních pojmů soukromého práva, a to pomocí podrobnějšího a úplnějšího výkladu, ne... více


Bezdůvodné obohacení 100% Bezdůvodné obohacení 2016, Hana Adamová

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři ... více


Katastr nemovitostí 0% Katastr nemovitostí 2017, Daniela Šustrová

2. vydání. Publikace Katastr nemovitostí není tradičním akademickým komentářem, neomezuje se na pouhé teoretické úvahy, nevymezuje se vůči názorovým oponentům a nesnaží se zbytečně opakovat pasáže, které byly zpracovány... více


Likvidace obchodních společností 0% Likvidace obchodních společností 2022, Lucie Josková

Likvidace obchodní společnosti je proces, který zpravidla následuje po zrušení obchodní společnosti a jenž je určen k vypořádání vztahů obchodní společnosti ke třetím osobám (věřitelům) i společníkům tak, aby obchodní sp... více


Základy soukromého práva % Základy soukromého práva 1993, Karel Schelle

Průřezová učebnice soukromého práva, obsahující základní vymezení všech soukromoprávních právních odvětví, a dále i kapitoly o civilním právu procesním. Kniha kromě historického vývoje obsahuje základy občanského práva,... více


Ochrana spotřebitele v soukromém právu % Ochrana spotřebitele v soukromém právu 2008, Markéta Selucká

Publikace nabízí odborné pojednání na téma ochrany spotřebitele v soukromém právu se zaměřením na závazkové právo, resp. spotřebitelské závazky, a to jak v režimu občanského, tak i v režimu obchodního práva, což samo o s... více


Opatrovník v praxi % Opatrovník v praxi 2021, Radka Pešlová

Příručka obsahuje odpovědi na dotazy, které týkají povinností a práv opatrovníků. více


Deliktní právo % Deliktní právo 2017, Luboš Tichý

Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. Je první komplexní analýzou tohoto institutu v české literatuře. Srovnávacím rozborem dospívá k analýze a principům výkladu nové české úpravy v občanském ... více


Nakládání s cizí věcí v soukromém právu % Nakládání s cizí věcí v soukromém právu 2020, Petr Dostalík

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, p... více


Obchodní podmínky ve vztazích B2C % Obchodní podmínky ve vztazích B2C 2018, Markéta Selucká

Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti sm... více