monografie

štítky

303 knih


Magor a jeho doba 95% Magor a jeho doba 2017, Marek Švehla

Obsažný, střídmě a přitom velice čtivě napsaný životopis jedné z nejvýznamnějších osobností českého kulturního a společenského života druhé poloviny dvacátého století. Přibližuje detailně Jirousův život od dětství v Hump... více


Mimochodom 86% Mimochodom 2022, Woody Allen (p)

Svetoznámy filmový režisér, komik, scenárista, spisovateľ a herec prináša komplexný a úprimný príbeh svojho búrlivého života. Rozpráva o detstve v newyorskom Brooklyne, o autorských začiatkoch vo varietnom programe Sida ... více


Poruchy osobnosti 92% Poruchy osobnosti 2003, Ján Praško

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie... více
Dvě nevěsty pro císaře 80% Dvě nevěsty pro císaře 2002, Sigrid-Maria Größing

Podtitul: Sissi a její sestra Nené Kniha je věnována životu a působení dvou bavorských princezen, jejichž osudy byly spojeny s rakouským císařem a dvorem v druhé polovině 19. století. Kniha líčí známou historii, ok... více


Sexuální deviace 91% Sexuální deviace 2008, Petr Weiss

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jedince. Navzdory tomu, jak důležitou roli hraje sexualita v osobnostním vývoji člověka, se jí v současné psychologii (... více


Vilém z Rožmberka - Politik smíru 93% Vilém z Rožmberka - Politik smíru 2011, Jaroslav Pánek

Kniha vystihuje souvislou linii životní dráhy Viléma z Rožmberka, jeho zápasů s odpůrci i jeho osobní drama, které spočívalo v neschopnosti zplodit s některou ze čtyř manželek potomka a nakonec i v nesmírném předlužení r... více


Císařovna Alžběta a její muži 72% Císařovna Alžběta a její muži 1999, Sigrid-Maria Größing

Kniha pojednává o mužích císařovny Alžběty zvané Sissi. Vévoda Maxmilián Bavorský byl milovaný-nemilovaný otec, císař František Josef kterého milovala na dálku. Nepochopený syn Rudolf, snil o ní svůj nedosažitelný sen kr... více


Teror ctnosti - O hranicích názorové svobody v Německu 78% Teror ctnosti - O hranicích názorové svobody v Německu 2015, Thilo Sarrazin

Kdo rozhoduje o tom, co se smí říkat, a o čem je třeba mlčet? Názorová svoboda je v naší zemi zaručena ústavou. Avšak jak je tomu opravdu? V realitě se neustále střetáváme se zákazy něco si myslet a veřejně o tom hovořit... více


Triumf a tragika Erasma Rotterdamského 84% Triumf a tragika Erasma Rotterdamského 1997, Stefan Zweig

Na pozadí životních osudů humanisty Erasma Rotterdamského zachycuje S. Zweig zejména rozpor mezi Erasmovým a Lutherovým pojetím světa, mezi tolerancí a poslušností. Kniha obsahuje doslov Kurta Krolopa Svědectví proti fa... více


Komu se dá věřit?: Jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly zase rozeštvat 76% Komu se dá věřit?: Jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly zase rozeštvat 2018, Rachel Botsman

Když je víra opravdu slepá. Každý den nasednou miliony lidí do aut neznámých řidičů. Další miliony přespávají u naprostých cizinců. To vše na základě pouhého online hodnocení na té či oné platformě. Stejné miliony lid... více


Zlé Sémě 89% Zlé Sémě 1996, Ian Johnston

Monografie Nicka Cavea, jedné z nejtalentovanějších osobností současné populární hudby. Doplněno o diskografii. více


Čierna kráľovná Barbora Celjská 95% Čierna kráľovná Barbora Celjská 2014, Daniela Dvořáková

Čierna kráľovná. Barbora Celjská. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1392 - 1451) Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Nap... více


Současná psychopatologie pro pomáhající profese 100% Současná psychopatologie pro pomáhající profese 2014, Marie Vágnerová

Kniha nabízí přehled různých psychických problémů, jejich příčin a důsledků, které pro život daného jedince či skupiny přinášejí. Zahrnuje nejrůznější situace, které mohou s větší či menší pravděpodobností v běžném život... více


Egon Schiele 87% Egon Schiele 2003, Reinhard Steiner

Autor známý jako expresionista. Dokázal zachytit neklid doby, uvolnit sílu přírody i lidské instinkty - hlavní náplní jeho děl jsou erotika, láska a smrt. více


Římské soukromé právo: Systém a instituce 87% Římské soukromé právo: Systém a instituce 2016, Michal Skřejpek

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývo... více


Pieter Bruegel 93% Pieter Bruegel 1965, Jaromír Neumann

Kniha s bezmála padesáti barevnými reprodukcemi umělcových nejpříznačnějších děl obohacená monografie o nejslavnějším členu rodu nizozemských malířů, jenž proslul zejména svými výjevy ze života sedláků. více


Námořní válka vrcholí: Od obléhání Malty k boji u Severního mysu 88% Námořní válka vrcholí: Od obléhání Malty k boji u Severního mysu 1995, Ivan Hrbek

Tato kniha navazuje na již vydané knihy Salvy nad vlnami a Krvavé oceány. Autor s využitím nedávno zpřístupněných materiálů velmi poutavě přibližuje námořní operace v období začínajícím po japonské porážce v bitvě u Midw... více


O moc a štěstí 62% O moc a štěstí 2011, Sigrid-Maria Größing

Barvitě a poutavě nastiňuje úspěšná autorka osudy slavných historických osobností z celého světa. Ve zkratce a občas i v netušených souvislostech zachycuje soukromé detaily a nečekané příběhy z jejich životů a fascinujíc... více


Spisovatel Bohumil Hrabal 94% Spisovatel Bohumil Hrabal 2004, Tomáš Mazal

Reprezentativní monografie přibližuje životní osudy a dílo významného českého spisovatele. více


Rudolf Kremlička 84% Rudolf Kremlička 1964, Luděk Novák

Reprodukcemi obrazů doplněná studie sleduje umělecký vývoj R. Kremličky, jehož bohaté a složité dílo je plnoprávnou a důležitou složkou českého moderního malířství. Spojoval v něm tradici s nejvýbojnějšími soudobými uměl... více


Vincent van Gogh 96% Vincent van Gogh 2002, David Sweetman

Životopis Vincenta van Gogha, malíře krajin a figurálních kompozic, který svým pojetím barvy ovlivnil směry 20. století – fauvismus a expresionismus. Biografie významného světového malíře je zasazena do kontextu bohatéh... více


Alchymisté nebo šarlatáni: John Dee a Edward Kelley 90% Alchymisté nebo šarlatáni: John Dee a Edward Kelley 2010, Petra Chourová

Historická práce o životě a díle dvou slavných anglických alchymistů; John Dee i Edward Kelley jsou v knize nahlíženi především na základě historické skutečnosti. Autorka se věnuje dobovému kontextu, zastavuje se u defin... více


Hrůza v české literatuře 80% Hrůza v české literatuře 2017, Patrycjusz Pająk

Kniha je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 1... více


Jiří Šlitr 96% Jiří Šlitr 1970, Jiří Suchý

Sborník textů, fotografií a kreseb, které uspořádal Jiří Suchý. více


Dobrák od kosti Jindřich Plachta 96% Dobrák od kosti Jindřich Plachta 1999, Ladislav Tunys

Monografie o populárním komikovi Jindřichu Plachtovi. Další z monografií filmového publicisty Ladislava Tunyse je věnována Jindřichu Plachtovi. Po Oldřichu Novém a Raoulu Schránilovi tak přichází na řadu herec, který ... více


Dějiny lékařství v českých zemích 85% Dějiny lékařství v českých zemích 2004, Ludmila Hlaváčková

Monografie představuje dějiny medicíny na území dnešní České republiky v širokém časovém i tématickém záběru. Zájemci z řad odborníků i laiků se mohou seznámit s tím, jaké zdravotní potíže pronásledovaly naše předky, jak... více


Fernand Léger 88% Fernand Léger 1979, Bohumír Mráz

Monografie významného francouzského sochaře a malíře Légera, zaměřená na jeho malířské dílo nám na 45 barevných reprodukcích představuje tohoto kubisty, ovlivněného impresionismem a jehož dílo je někdy uváděno jako předz... více


Duše, buď krásná 68% Duše, buď krásná 2018, Ole Jørgensen

Ole Jorgensen (1943) shromáždil a do tematických sekcí odborně setřídil nesmírné množství literárního, fotografického a uměleckého materiálu o Inuitech v Grónsku, v Kanadě a na Aljašce. Popisuje šamany, pomocné duchy, du... více


Adolf Kolínský - Český dozorce ve službách gestapa 89% Adolf Kolínský - Český dozorce ve službách gestapa 2017, Jaroslav Nečas

Starší generace si jistě vybaví statečného dozorce „Kolína“ z Fučíkovy nesmrtelné knihy Reportáž psaná na oprátce. Byl Adolf Kolínský (1905–1973) skutečně tím bájným hrdinou, za kterého jej vydávala komunistická historio... více


Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 1875 91% Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 1875 2012, Jonáš Záborský

Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vychádza po takmer 140 rokoch od svojho vzniku po prvý raz. Doslovný prepis Záborského rukopisu umožňuje plnohodnotne zažiť dielo tak... více


Dada 97% Dada 1983, Ludvík Kundera

Studie o historii dadaistického hnutí v jednotlivých kulturních centrech (New York, Curych, Berlín, Paříž, Kolín nad Rýnem, Hannover). Obsahuje zamyšlení nad podstatou dadaismu a medailony hlavních představitelů. více


Události X: možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa 89% Události X: možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa 2012, John Casti

Stala se naše vyspělá, na technologiích závislá civilizace vratkým domečkem z karet – příliš složitým a stále náchylnějším k náhlému kolapsu? Dnešní svět moderní průmyslové společnosti je složitým systémem, slož... více


Albín Brunovský 91% Albín Brunovský 1985, Ľudmila Peterajová

Zaslúžilý umelec Albín Brunovský patrí k tomu vzácnemu typu autorov, ktorých tvorivý príbeh je nielen neobyčajne pestrý a bohatý, ale aj divácky nesmierne príťažlivý. Jednej z hlavných úloh tejto monografie je preto spro... více


Věci, které mi nedají spát 90% Věci, které mi nedají spát 2023, Mia Kankimäki

Originální průvodce nejen Japonskem a japonskou kulturou, ale i životem dvou žen, které dělí více než tisíc let. Když se Mia ve svých osmatřiceti letech ocitne na prahu vyhoření, dá výpověď v práci a odjede do Japonska z... více


Hrady, zámky a tvrze království českého 15 - Kouřimsko, Vltavsko a jihozápadní Boleslavsko 100% Hrady, zámky a tvrze království českého 15 - Kouřimsko, Vltavsko a jihozápadní Boleslavsko 1999, August Sedláček

Detailní popis hradů a tvrzí v dané oblasti, včetně historie a erbů příslušných rodů. více


Karel Čapek 83% Karel Čapek 1988, František Buriánek

Monografie přináší dosud nejobsáhlejší informace o životě a tvorbě našeho nejpřekládanějšího spisovatele. více


František Palacký (1798-1876): životopis 93% František Palacký (1798-1876): životopis 1998, Jiří Kořalka

Kniha vyšla u příležitosti 200. výročí narození významného českého politika a historika Františka Palackého. Jde o první monografické zpracování jeho života a díla, které kromě známých faktů přináší o nové a objevné info... více


Vídeň na přelomu století 93% Vídeň na přelomu století 2000, Carl Emil Schorske

Rozsáhlá publikace, poctěná prestižní Pulitzerovou cenou, je kritikou považována za jednu z nejlepších prací o společenském a kulturním vývoji v Rakousku konce 19. a počátku 20. století. Jak autor předesílá v úvodu, Víde... více


Vojska generála Vlasova v Čechách 96% Vojska generála Vlasova v Čechách 1980, Stanislav Auský

Podtitul: Kniha o nepochopení a zradě. Kniha poutavě informuje o činnosti vlasovců za války i o jejich tragickém konci po německé kapitulace. Autor publikace S. Auský se jakožto tlumočník vlasovců jejich bojů sám zúča... více


Van Eyck 92% Van Eyck 2005, Jarmila Vacková

První česká celobarevná monografie o jednom z nejzářivějších vrcholů výtvarné kultury Západu pojednává o všech známých dílech Jana van Eycka, a to v obrazově neuvěřitelném záběru, charakteristickém mnoha unikátními detai... více