zákony

štítky

85 knih


Asa 81% Asa 2021, Jay Crownover

Šestý díl ze série šesti románů – pojmenovaných vždy podle hlavního hrdiny. Všichni jsou mladí, divocí, komplikovaní, potetovaní, často i opiercingovaní, ale uvnitř jiní než navenek. Své příběhy vyprávějí napůl sami, dru... více


Ilustrovaná Ústava České republiky 95% Ilustrovaná Ústava České republiky 2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země. více


Zákonem nechť je budována zem 86% Zákonem nechť je budována zem 2013, Jiří Starý

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťansk... více
Zákony 76% Zákony 1997, Platón

Již nikoliv Platónův tradiční charakter Sókratés, nýbrž bezejmenný athénský host rozmlouvá v horkém prostředí Kréty spolu s místním zákonodárcem Kleiniou a spartským občanem Megillem o ideálním státním zřízení. Zákony js... více


Norimberské zákony 73% Norimberské zákony 2014, neznámý - neuveden

Na obálce nad názvem: Hitlerovy zákony XIII. Zřejmě podle původního vyd. z r. 1939 (Praha : Atlas) v neúplném znění. Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zák... více


O zákonech 70% O zákonech 2017, Marcus Tullius Cicero

Kniha je Ciceronovou reakci na Platónův dialog Zákony. Podle jeho struktury je také koncipován, je tedy psán jako dialog. Děj je zasazen do Ciceronovi doby, probíhá mezi ním, jeho bratrem Quintem a jejich společným příte... více


Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 60% Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 2003, Tomáš Akvinský

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. více


Listina základních práv a svobod - Komentář 100% Listina základních práv a svobod - Komentář 2012, Jan Wintr

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny... více


Daňové zákony 2018 100% Daňové zákony 2018 2017, kolektiv autorů

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření ... více


Zákon a právo v archaických kulturách 80% Zákon a právo v archaických kulturách 2011, * antologie

Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé... více


Meč a váhy 70% Meč a váhy 1986, Jan Tuláček

O historii práva, rozsudcích, soudech, způsobech trestání zločinů, nejstarších zákonech a zákonodárcích více


Občanský zákoník – tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č.460/2016 Sb. 60% Občanský zákoník – tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č.460/2016 Sb. 2017, Karel Eliáš

podtitul: tučně zvýrazněné změny provedené zákonem č. 460/2016 Sb. Redakční uzávěrka 1. 1. 2017 více


Zákoník práce 2017 100% Zákoník práce 2017 2017, Ladislav Trylč

13. aktualizované vydání. Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých u... více


Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár 90% Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár 2016, Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprav... více


Lidé, alkohol, drogy 60% Lidé, alkohol, drogy 1988, Václav Šedivý

Kniha z osmdesátých let minulého století, zabývající se problematikou alkoholu a drog v tehdejší Československé společnosti. více


Penzum 60% Penzum 2022, kolektiv autorů

Přehled platných zákonů, vyhlášek a předpisů vztahujících se k myslivosti Základy znalostí pro vykonání zkoušek z myslivosti, veškeré platné zákony, vyhlášky a právní předpisy EU vztahující se k myslivosti. více


Vyznejte se v pracovním právu 60% Vyznejte se v pracovním právu 2014, Martin Machač

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář 100% Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář 2014, Petr Kameník

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských... více


Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018 60% Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018 2018, Petr Bezouška

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře bude ke II. čt... více


Zákoník práce 2013 100% Zákoník práce 2013 2013, Ladislav Trylč

9. aktualizované vydání. Řeší problémy, které přinesla praxe po tzv. velké novele zákoníku práce. Přestože zákoník práce byl naposledy významně dotčen tzv. velkou novelou již k 1. 1. 2012, nastolila praxe v průběhu roku... více