zákony

štítky

39 knih


AsaAsa2021, Jay Crownover

Šestý díl ze série šesti románů – pojmenovaných vždy podle hlavního hrdiny. Všichni jsou mladí, divocí, komplikovaní, potetovaní, často i opiercingovaní, ale uvnitř jiní než navenek. Své příběhy vyprávějí napůl sami, dru... více


Ilustrovaná Ústava České republikyIlustrovaná Ústava České republiky2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země.... více


Zákonem nechť je budována zemZákonem nechť je budována zem2013, Jiří Starý

Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťansk... více
ZákonyZákony1997, Platón

Již nikoliv Platónův tradiční charakter Sókratés, nýbrž bezejmenný athénský host rozmlouvá v horkém prostředí Kréty spolu s místním zákonodárcem Kleiniou a spartským občanem Megillem o ideálním státním zřízení. Zákony js... více


Zákoník práce 2017Zákoník práce 20172017, Ladislav Trylč

Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých ucelených oblastí pracovněpr... více


Listina základních práv a svobod - KomentářListina základních práv a svobod - Komentář2012, Jan Wintr

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny... více


Meč a váhyMeč a váhy1986, Jan Tuláček

O historii práva, rozsudcích, soudech, způsobech trestání zločinů, nejstarších zákonech a zákonodárcích více


Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - KomentárZákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár2016, Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprav... více


Lidé, alkohol, drogyLidé, alkohol, drogy1988, Václav Šedivý

Kniha z osmdesátých let minulého století, zabývající se problematikou alkoholu a drog v tehdejší Československé společnosti. více


Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické suměTomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě2003, Tomáš Akvinský

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. více


Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. KomentářŽivnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář2014, Petr Kameník

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských... více


Německé menšiny v právních normách 1938 - 1948Německé menšiny v právních normách 1938 - 19482006, Oldřich Tůma

K vydání připravili Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Horst Möller a Manfred Kittel. Publikace přináší soubor studií pojednávajících o postavení příslušníků německých menšin v jednotlivých evropských zemích před druhou světo... více


Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 2018Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 20182017, kolektiv autorů

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření ... více


Vyznejte se v pracovním právuVyznejte se v pracovním právu2014, Martin Machač

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


O zákonechO zákonech2017, Marcus Tullius Cicero

Kniha je Ciceronovou reakci na Platónův dialog Zákony. Podle jeho struktury je také koncipován, je tedy psán jako dialog. Děj je zasazen do Ciceronovi doby, probíhá mezi ním, jeho bratrem Quintem a jejich společným příte... více


1