svoboda myšlení

štítky

11 knih


O svobodě myšlení a slova 81% O svobodě myšlení a slova 2020, John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme dru... více


Tohle je mé Berkeley 83% Tohle je mé Berkeley 2017, Adriana Michálková

Takřka šestnáctiletá Megan Hannigenová pochází z rozvrácené rodiny. Žije s despotickým majetným otcem a rebelským bratrem Tylerem, který ho viní ze ztráty matky, alkoholičky závislé na lécích. Meg stojí mezi dvěma znepřá... více


O slobode 85% O slobode 1995, John Stuart Mill

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti. V tomto kontexte autor rozoberá tri hlavné problémy: 1. probl... více
Listina základních práv a svobod - Komentář 100% Listina základních práv a svobod - Komentář 2012, Eliška Wagnerová

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny... více


Traktát theologicko-politický 93% Traktát theologicko-politický 1922, Baruch de Spinoza

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě 67% Svoboda projevu: Od Sokrata po sociální sítě 2022, Jacob Mchangama

Od antického myslitele Sokrata, přes osvícenského filozofa Spinozu, bojovnici za lidská práva Eleanor Rooseveltovou či našeho Václava Havla až po moderní aktivisty. Jacob Mchangama se ve své knize vydává na výpravu dějin... více


Hledání křesťanské svobody 100% Hledání křesťanské svobody 2012, Raymond Franz

Svoboda je nepostradatelnou součástí ryzího křesťanství. Hledání křesťanské svobody je pokračováním knihy Krize svědomí . Ukazuje, jak v minulosti proniklo nahlodávání této svobody do raného křesťanství a jak se objevuje... více


Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání 60% Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání 2010, Lucia Madleňáková

Publikace je rozdělena do tří hlavních částí: teoretickoprávního úvodu, kapitoly o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání z ústavněprávního a mezinárodněprávního hlediska a poslední nejrozsáhlejší kapitoly o výh... více


Eucharistie a svoboda : 46. světový eucharistický kongres : Wroclaw, Polsko, 25.5.-1.6.1997 0% Eucharistie a svoboda : 46. světový eucharistický kongres : Wroclaw, Polsko, 25.5.-1.6.1997 1997, * antologie

46. mezinárodní eucharistický kongres se bude konat v Polsku, ve Wroclawi, v roce 1997. Poprvé v dějinách mezinárodních eucharistických kongresů se bude zabývat velmi vhodným, obsažným a oživujícím vztahem mezi Eucharist... více


Základní práva - svazek druhý: Svoboda 0% Základní práva - svazek druhý: Svoboda 2019, Pavel Molek

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto soubor... více


Listina základních práv a svobod. Komentář % Listina základních práv a svobod. Komentář 2021, Faisal Husseini

Komentář vychází z dosavadních ústavněprávních poznatků k problematice lidských práv a základních svobod, jakož i vztahu státu a jednotlivce. V tomto směru akcentuje zejména závěry vyplývající z judikatury Ústavního soud... více