ústava

štítky

26 knih


Ilustrovaná Ústava České republiky 95% Ilustrovaná Ústava České republiky 2018, Adam Berka

Ilustrovaná Ústava České republiky je praktická kniha do každé domácnosti. Atraktivní a přehlednou formou seznamuje čtenáře s textem Ústavy České republiky, která srozumitelně definuje základní hodnoty naší země. více


Politika 86% Politika 1988, Aristotelés

Predslov: Jaroslav Martinka Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a fi... více


O zákonech 70% O zákonech 2017, Marcus Tullius Cicero

Kniha je Ciceronovou reakci na Platónův dialog Zákony. Podle jeho struktury je také koncipován, je tedy psán jako dialog. Děj je zasazen do Ciceronovi doby, probíhá mezi ním, jeho bratrem Quintem a jejich společným příte... více
Ústava České republiky 67% Ústava České republiky 1993, neznámý - neuveden

Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České repub... více


Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Ústava Spojených států amerických 80% Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Ústava Spojených států amerických 2000, Thomas Jefferson

Vývoj ústavního systému USA a jeho současná podoba. Rozpor mezi demokratickým charakterem ústavy a politickou realitou. Stav ochrany lidských práv v USA v historickém kontextu. více


Ústavní právo 80% Ústavní právo 2002, Karel Klíma

Publikace je určena studentům právnických fakult. Je však významným průvodcem ústavním právem i pro studenty neprávních oborů či širší odbornou veřejnost. více


Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky 80% Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky 2020, Václav Pavlíček

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou ústavněprávní materii. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivýc... více


Listy federalistů 73% Listy federalistů 1994, John Jay

Listy federalistů jsou série 85 článků hájících ratifikaci Ústavy Spojených států amerických. 77 esejí bylo vydáno v The Independent Journal a The New York Packet mezi říjnem 1787 a srpnem 1788. Kompilace těchto a osmi d... více


Československá ústava 1920: Devadesát let poté 90% Československá ústava 1920: Devadesát let poté 2010, Jan Zeman

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 23. února 2010 a několik dalších doplňkových textů. Je zde také přetištěn kompletní text zákona č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvoz... více


25 let Ústavy České republiky 90% 25 let Ústavy České republiky 2019, Vojtěch Šimíček

Dvacet pět let trvání řadí českou Ústavu mezi déletrvající a zdánlivě i stabilizované. Přesto pořád zjišťujeme, že je spousta věcí, které stále nejsou zcela jasné, a zejména někteří politici nás dokáží neustále překvapov... více


První česká federativní ústava z roku 1619 60% První česká federativní ústava z roku 1619 2009, Karolina Adamová

Publikace přináší komplexnější pohled na počátky konfederačního hnutí v českých zemích a na samotný text konfederační listiny z roku 1619. Věnuje se i následujícímu procesu konfederačního hnutí po roce 1619 a zabývá se t... více


Ústavní právo I. 70% Ústavní právo I. 1993, Jan Filip

První svazek vysokoškolské právnické učebnice ústavního práva. více


Základy státovědy 100% Základy státovědy 1994, Jan Filip

Úvod do studia státovědy. Publikace zpracovaná pro studenty práva a právních věd. Stát a společnost, státní orgány a organizace státu, ústava a moderní stát, formy vlády, demokracie a její formy, moderní stát a postavní... více


Ústava 1920: vyvrcholení konstituování československého státu 80% Ústava 1920: vyvrcholení konstituování československého státu 2011, Jana Čechurová

Publikace obsahuje příspěvky z konference Ústava 1920 – Vyvrcholení konstituování československého státu,kterou uspořádal Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy dne 25. února ... více


Polemika o ústavě 60% Polemika o ústavě 2006, Alessandro Ferrara

Kniha umožňuje hlubší porozumění sporům o ospravedlnění a zakládání ústavy, a tak zaplňuje mezeru, která se objevila v aktuálních diskuzích o ústavě v mnoha evropských zemích. více


Politický systém Spolkové republiky Německo % Politický systém Spolkové republiky Německo 1994, Petr Fiala

Práce "Politický systém Spolkové republiky Německo" je prvním pokusem o komplexní popis a charakteristiku základních aspektů politického systému SRN v českém prostředí. Už tato skutečnost do značné míry předurčuje její f... více


Soukromé právo pro neprávníky 0% Soukromé právo pro neprávníky 2003, Václav Bednář

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář % Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář 2015, Pavel Rychetský

Komentář k základní právní normě České republiky, ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a dále k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. více


Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. II. Ústavy a normy ústavního charakteru % Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. II. Ústavy a normy ústavního charakteru 1994, Karel Schelle

Obsahuje dokumenty ke studiu světových ústavněprávních dějin, počínaje Ústavou Spojených států amerických z roku 1787 a konče Ústavou Svazu sovětských socialistických republik z roku 1977. více


Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl % Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl 1994, Karel Schelle

Zásadní dokumenty vývoje právních dějin zemí západní Evropy - Anglie, Francie, Německa. Pedagogicky určeno pro posluchače právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pro použití v seminářích. více


Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 0% Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 2020, kolektiv autorů

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacíh... více


Ústava Slovenskej republiky pre školy 0% Ústava Slovenskej republiky pre školy 1997, Ľubomír Fogaš

Doplnkový učebný text pre 8. ročník základných škôl - čo treba vedieť o ústave, ústava ako základný zákon štátu, typy ústav, história ústav na Slovensku, Ústava SR, kontrola ústavnosti. více


Srovnání ústavních listin republik středoevropských % Srovnání ústavních listin republik středoevropských 2022, Jan Kober

Kniha přináší edici zapomenuté práce českého ústavního právníka Vratislava Kalouska (1883–1936), v meziválečném období působícího jako vysoký úředník ministerstva vnitra. Autor srovnává po první světové válce nově vznikl... více


Ústava sovjetskeho Ruska 0% Ústava sovjetskeho Ruska 1923, Maťo Kršiak

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Příběh československé ústavy 1920. I, Příprava a přijetí ústavní listiny 0% Příběh československé ústavy 1920. I, Příprava a přijetí ústavní listiny 2020, Jan Kuklík

Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. Prvn... více


Československé dějiny státu a práva v dokumentech, II. díl: Ústavní systém (1918-1938) % Československé dějiny státu a práva v dokumentech, II. díl: Ústavní systém (1918-1938) 1993, Karel Schelle

Soubor dokumentů, zejm. zákonů, ústav a provolání, ke studiu vývoje ústavnosti a ústavního práva na území Československa. Obsahuje dokumenty k ústavnímu systému, volebnímu právu, další důležité normy ústavního systému... více