bezpečnost

štítky

38 knih


Povaha změny -- Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace 87% Povaha změny -- Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace 2015, Miroslav Bárta

Tento sborník zprostředkovává pohled mnoha různých odborníků (např. Václava Cílka, Petra Pokorného, Jiřího Padevěta, Luboše Kropáčka, Dany Drábové, armádních specialistů Jiřího Balouna a Karla Řehka ad. ) na vybrané prob... více


Bezpečnost a riziko na skále a ledu I. díl 100% Bezpečnost a riziko na skále a ledu I. díl 2010, Pit Schubert

První svazek od Pita Schuberta, který se více než čtvrt století zabývá touto problematikou, předává ve srozumitelné formě zkušenosti při zlézání hor, skal a ledu. Věnuje se především horské turistice a přechodu zajištěný... více


Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl 100% Bezpečnost a riziko na skále a ledu II. díl 2002, Pit Schubert

Druhý díl známé publikace, zpracoval nestor bezpečného lezení současně s odchodem do důchodu. Tentokrát se věnuje nejen známým rizikům jako je slaňování, lezení "na rybu" a podobným kratochvílím, ale samostatnou část kni... více
Jestli je ráj 78% Jestli je ráj 2015, Ron Lešem

Brilantní román o jednotce izraelské armády strážící pevnost Beaufort v jiholibanonském bezpečnostním pásmu. Ron Lešem přináší precizní a nemilosrdně upřímný popis každodenního života vojáků na Beaufortu, na pozadí nálad... více


Bezpečnost a riziko na skále a ledu III. díl 90% Bezpečnost a riziko na skále a ledu III. díl 2010, Pit Schubert

V pořadí již třetí díl úspěšné knihy Pita Schuberta s názvem Bezpečnost a riziko na skále a ledu. Kniha obsahuje popisy exotických nehod a událostí. Srozumitelným způsobem popisuje normy horolezecké výzbroje. Čtenáři tak... více


Bezpečnost - Nový rámec pro analýzu 80% Bezpečnost - Nový rámec pro analýzu 2005, Barry Buzan

Publikace přibližuje principy tzv. rozšířené agendy bezpečnosti, jež zohledňuje vojensko-politické, ekonomické, společenské a environmentální aspekty. V bezpečnostních studiích dnes existují dvě myšlenkové školy: trad... více


Bezpečnost ve stáji 40% Bezpečnost ve stáji 2014, Emma Jeppsson

Připoutejte se! Jedno je jisté a nezbytné: Když pracujeme s koňmi (a vůbec se všemi zvířaty), bezpečnost je vždy na prvním místě. Nová knižní řada Jezdecká školička ti ve spoustě věcech poradí. Čti, uč se a – především –... více


Nenechte si ubližovat 90% Nenechte si ubližovat 2002, Al Marrewa

Kniha Nenechte si ubližovat je praktickým rádcem pro ženy každého věku. Cílem knihy je pomoci rozvinout zdravé sebevědomí čtenářek, pocit jejich vnitřní jistoty a stability, a především jejich fyzické i psychické síly. N... více


O záchrane v horách 100% O záchrane v horách 1962, kolektiv autorů

V této knize jsou uložené mnohaleté zkušenosti nejpovolanějších pracovníků na poli bezpečnosti v horách. více


Bezpečnost - vývoj a proměny konceptu 0% Bezpečnost - vývoj a proměny konceptu 2005, Šárka Waisová

Rozdílné názory na podstatu bezpečnosti a možnosti jejího zajištění vedly ke zformování řady rozdílných pojetí bezpečnosti - mezinárodní, globální, regionální, národní a lidská bezpečnost. Současná teorie i praxe mezinár... více


Technologie komerční bezpečnosti I. 0% Technologie komerční bezpečnosti I. 2010, Vladimír Laucký

Třetí vydání vysokoškolské učebnice. více


Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie 0% Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie 2014, Štěpán Kavan

Publikace Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie je zaměřena na čtyři vybrané dílčí části – ochranu obyvatelstva, management rizika, narušení dodávek elektrické energie a bezpečnostně právní aspekty. Jednotliv... více


Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj 0% Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj 2010, Dana Procházková

Autorka v samotném úvodu upozorňuje, že téma "bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj" je široké, a proto je nutný jak faktografický přístup, tak stručný metodologický (odborný) přístup, protože se tak vytváří poz... více


Czech approach toward counterinsurgency 0% Czech approach toward counterinsurgency 2018, Iveta Hlouchová

Tato kniha poskytuje nový vhled do problematiky účasti České republiky na mnohonárodních operacích vedených NATO v zahraničí, plánování obranné politiky a potenciálu, jakým ČR disponuje pro poskytování příspěvků do takov... více


Management bezpečnostního inženýrství 0% Management bezpečnostního inženýrství 2006, Josef Hurta

Vysokoškolská učebnice zabývající se řízením komerční bezpečnosti podniků. více


Bezpečnost práce v elektrotechnice 0% Bezpečnost práce v elektrotechnice 1997, Miroslav Kočí

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bezpečnost lidského systému 0% Bezpečnost lidského systému 2007, Dana Procházková

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému. Cílem předložené knihy je shrnou... více


Jazdíme bezpečne I. 0% Jazdíme bezpečne I. 1975, Alexander Ikrinský

Technika bezpečnej a hospodarnej jazdy, charakteristické znaky motorového vozidla. více


Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva 0% Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva 2005, Radka Druláková

Předkládaná publikace se věnuje jak důvodům spolupráce v záležitostech justice a vnitra mezi členskými státy Evropské unie, tak rozebírá legislativní vývoj a nástroje, které Unie v této spolupráci používá. Text je určen ... více


Bezpečnost v 21. storočí 0% Bezpečnost v 21. storočí 2012, Štefan Volner

Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom decíznej sféry v oblasti bezpečnosti a obrany. Publ... více


Bezpečnost v obchodní letecké dopravě 0% Bezpečnost v obchodní letecké dopravě 2013, Ladislav Bína

V prognózách mezinárodních leteckých organizací a významných výrobců letecké techniky se předpokládá růst objemu letecké dopravy až kolem 5 % ročně. Řada současných technických prostředků letových provozních služeb, palu... více


Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. září 2001 0% Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. září 2001 2002, Břetislav Dančák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bezpečnost bezdrátové komunikace 0% Bezpečnost bezdrátové komunikace 2005, Rita Pužmanová

Jak zabezpečit Wi-Fi, Bluetooth, GPRS či 3G více


Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR 0% Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR 2013, Jan Eichler

Tato monografie pojednává o bezpečnostní a strategické kultuře nejvýznamnějších mezinárodních organizací a ČLR. Základní otázkou je přístup těchto aktérů k otázkám míru a bezpečnosti na počátku 21. století a jejich pojet... více


Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář % Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář 2015, Petr Jäger

Komentář k základní právní normě České republiky, ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a dále k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. více


Bezpečnostní politika ve veřejné správě 0% Bezpečnostní politika ve veřejné správě 2007, Štefan Danics

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bezpečnost v 21. storočí 0% Bezpečnost v 21. storočí 2009, Štefan Volner

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom decíznej sféry v oblasti bezpečnosti a obrany. Viaceré témy a problémy... více


Bezpečnostní zařízení 0% Bezpečnostní zařízení 2000, Walter Diem

Vše o bezpečnostních zařízeních k zajištění nemovistostí více


Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ % Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ 2011, Peter Baláž

Obsah: Význam energetickej bezpečnosti pre konkurencieschopnosť EÚ, Ropa a jej postavenie vo svetovej ekonomike, Čínska ekonomika-kľúčový fundament súčasného vývoja ropného trhu, Perspektívy zemného plynu a pri podpore e... více


Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR 0% Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR 2011, Jan Eichler

V celém světě panuje shoda, že nejvyšší hodnotou v životě každého člověka, národa, státu či mezinárodní organizace je bezpečnost. Všeobecně se uznává, že pokud je zpochybněna či dokonce ohrožena bezpečnost, ztrácejí na s... více


Bezpečnost elektrických zařízení 0% Bezpečnost elektrických zařízení 2007, Jiří Vlček

Publikace je určena především návrhářům, konstruktérům, vývojovým pracovníkům a výrobcům elektrických zařízení obecně, ale také dovozcům elektrických zařízení nebo prodejcům tohoto zboží.Jedná se o shrnutí požadavků klad... více


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 0% Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 2007, Lenka Pavelková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech 0% Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech 2014, Lucie Janotová

Kniha je určena pro všechna zařízení, kde se připravují pokrmy. Knihu je možno využít jako pomůcku ke školení pracovníků, nebo při vzdělávání na odborných školách. Kniha poskytuje základní přehled v oblasti dodržování ... více


Bezpečnosť ľudstva 0% Bezpečnosť ľudstva 2012, Štefan Volner

Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom decíznej sféry v oblasti bezpečnosti a obrany. Čita... více


Bezpečnostní příručka pro řidiče z povolání 0% Bezpečnostní příručka pro řidiče z povolání 1976, Josef Tyl

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Řízení technologických procesů v průmyslu komerční bezpečnosti 0% Řízení technologických procesů v průmyslu komerční bezpečnosti 2005, Vladimír Laucký

Vysokoškolská učebnice zaměřená na systémy využívané v komerční bezpečnosti. více


Bezpečnost Evropy a Česká republika 0% Bezpečnost Evropy a Česká republika 2005, Alexandr Ort

Kniha Bezpečnost Evropy a Česká republika přináší aktuální odborný pohled na současnou bezpečnostní situaci, na příčiny změn současných i možné příčiny změn budoucích. Jednotlivé části se podrobně a s využitím velkého mn... více


Bezpečnost a krizové řízení 0% Bezpečnost a krizové řízení 2006, Dana Procházková

Originální monografie pojednávající komplexně o výkonu veřejné správy v krizových situacích, včetně řešení této problematiky v rámci EU. více