vojenská politika

štítky

23 knih


V nejvyšších sférách 78% V nejvyšších sférách 1992, Arthur Hailey

Politika vlád, parlamentů, diplomatů v době vrcholící studené války. Co více je potřeba na dramatický dějový konflikt. Ačkoliv autor upozorňuje, že všechno v knize je fikce, přesto to rozhodující má oporu v realitě. Že p... více


Ropa a krev: Americko-irácké války 1990–2003 87% Ropa a krev: Americko-irácké války 1990–2003 2011, Martin Novák

Region Blízkého východu, kde je pod zemí více než polovina známých zásob ropy, není na ozbrojené konflikty chudý. Do dvou z nich zde přímo vstoupila vzdálená velmoc. V obou stála proti jedné zemi a jednomu vládnoucímu re... více


Hitlerova odložená válka za zničení ČSR 73% Hitlerova odložená válka za zničení ČSR 2008, Václav Kural

Politické a vojensko-strategické plány A. Hitlera na likvidaci Československa a začlenění českého území do německé říše. Vojenské plány (Fall Grün) a politické řešení (Mnichovská dohoda). Vnitřní i vnější faktory, kte... více
Velká vlastenecká katastrofa - Tragédie roku 1941 70% Velká vlastenecká katastrofa - Tragédie roku 1941 2008, Viktor Suvorov (p)

Velká vlastenecká válka Sovětského svazu proti hitlerovskému Německu trvala skoro čtyři roky a začínala „velkou vlasteneckou katastrofou“, totiž těžkými porážkami a hrozivými ztrátami na lidech i technice, pro něž sověts... více


Proč nezahřměla děla 95% Proč nezahřměla děla 1986, František Nesvadba

Populárně naučná práce Františka Nesvadby se tématem dočasné ztráty československé samostatnosti zabývá z pohledu vojenského historika. Ukazuje, jak se rodila zrada na Československu jeho západními spojenci, dokládá, že ... více


Od triumfu k pádu: Osudové chyby německé generality od Moltkeho ke Guderianovi 90% Od triumfu k pádu: Osudové chyby německé generality od Moltkeho ke Guderianovi 1998, Kenneth Macksey

Autor zkoumá podstatné omyly německého vojenského systému a přehmaty jeho generality se zaměřením na 2. světovou válku, úvahu ale samozřejmě bere i významné předchozí události, jako byla sedmiletá válka, napoleonské válk... více


Válka a Stalin - očima sovětských generálů 93% Válka a Stalin - očima sovětských generálů 2005, Albert Axell

Netradiční portrét složité a rozporuplné osobnosti - velitelské, organizační i diplomatické schopnosti J. V. Stalina v období před i během 2. světové války. Rozsáhlé čistky na všech úrovních důstojnického sboru v lete... více


Vymaňování USA z vietnamské války 93% Vymaňování USA z vietnamské války 2014, Pavel Hlaváček

Angažmá Nixonovy administrativy ve vietnamské válce a její úsilí o ukončení tohoto konfliktu. Autor sleduje činnost Spojených států ve Vietnamu od 50. let 20. století. Následuje nasazení amerických jednotek v indočíns... více


Stín jaderné války nad Evropou 80% Stín jaderné války nad Evropou 2010, Josef Fučík

Podtitul: ke strategii vojenských bloků, operačním plánům a úloze Československé lidové armády na středoevropském válčišti v letech 1945-1968 Obdobím studené války se zabývá četná literatura různého politického a ide... více


Kázali mír a mysleli válku: Prezidenti USA Lincoln, Wilson a Roosevelt 87% Kázali mír a mysleli válku: Prezidenti USA Lincoln, Wilson a Roosevelt 2023, John V. Denson

Německojazyční čtenáři, kteří jsou téměř všichni přesvědčeni o samojediné vině svých rodičů a prarodičů na dvou světových válkách 20. století, a Japonci, jimž je připisována výhradní vina za válku v Pacifiku, nebudou nad... více


Sovětský svaz a československá armáda 1948-1983: Nejisté spojenectví 90% Sovětský svaz a československá armáda 1948-1983: Nejisté spojenectví 2005, Condoleezza Rice

Studie vztahu mezi politickou mocí a armádou ilustruje přeměnu československé armády v armádu socialistického typu v letech 1948-1983. Češi jsou zbabělý národ a jejich armáda se nikdy nebránila proti cizím okupantům.... více


Krach vojenské ideologie německých imperialistů 20% Krach vojenské ideologie německých imperialistů 1953, Lev Michajlovič Leščinskij

Z anotace: V knize je provedena kritika agresivní vojenské ideologie, jež v Německu vyrostla z pruského militarismu. V historickém sledu je proveden rozbor Bedřichova vojenského systému, ukázány jeho společenské kořeny i... více


Ve stínu studené války 100% Ve stínu studené války 2011, Jan Wanner

Podtitul: "Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1958-1960". Během let 1956–1960 proběhlo na Středním východě velmocenské „střídání stráží“. Britské a francouzské pozice v regionu byly natolik oslabeny, že se S... více


Czech approach toward counterinsurgency 0% Czech approach toward counterinsurgency 2018, Iveta Hlouchová

Tato kniha poskytuje nový vhled do problematiky účasti České republiky na mnohonárodních operacích vedených NATO v zahraničí, plánování obranné politiky a potenciálu, jakým ČR disponuje pro poskytování příspěvků do takov... více


Vnitřní fronta 0% Vnitřní fronta 2000, Bohuslav Litera

Sovětský stát a společnost 1941 - 1945 více


KSČ a armáda 1921 - 1938 0% KSČ a armáda 1921 - 1938 1984, Vlastimil Vávra

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Maoistická vojenská politika 0% Maoistická vojenská politika 1980, Vladislav Rybecký

Autor podáva rozbor obsahu a zameranie maoistickej vojenskej politiky od tzv. kulturnej revolúcie do konce r. 1978. Pre lepšie pochopenie jej súčasného charakteru oboznamuje so vznikom a vývojom maoistickej politiky a po... více


Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny % Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny 2011, Juraj Kalický

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rovnováha ano - převaha ne! 0% Rovnováha ano - převaha ne! 1985, Vladislav Rybecký

Kniha objasňuje potřebu, vznik a úlohu vojenskostrategické rovnováhy v mezinárodních vztazích. více


Nacistické přípravy na přepadení ČSR v září 1938 - plan "Grün" a výsadková operace "Bruntál" 0% Nacistické přípravy na přepadení ČSR v září 1938 - plan "Grün" a výsadková operace "Bruntál" 1988, Miloslav John

Popis knihy není zatím k dispozici. více