čínské dějiny

štítky

51 knih


Dějiny ČínyDějiny Číny1998, John King Fairbank

Autor neotřelým pohledem a veden novými poznatky zprostředkovává dlouhou historii Číny, četné proudy a proměny, jež v ní probíhaly, vzpoury a revoluce, dávné úžasné úspěchy a smutné prohry v nejnovější době. Kapitolu:... více


Byl jsem posledním císařem čínskýmByl jsem posledním císařem čínským1990, . Pchu-i (pseudonym)

Čínský císař Pchu-i nastoupil na trůn ve třech letech a do svých osmnácti let neopustil Zakázané město. Jeho trůn ale nebyl nikdy pevný, musel čelit povstání, japonské invazi a nakonec o svůj císařský titul přišel. Ke ko... více


Nankingský masakrNankingský masakr2010, Iris Chang

V prosinci roku 1937 bylo tehdejší hlavní město Číny vystaveno jednomu z nejhrůznějších masakrů v dějinách válek. Japonští vojáci vtrhli do starobylého Nankingu a během několika měsíců systematicky znásilňovali, mučili a... více
Dějiny Čínské lidové  republiky (1949–2018)Dějiny Čínské lidové republiky (1949–2018)2019, Ivana Bakešová

Předkládaná publikace přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější ... více


ČínaČína2002, Vladimír Liščák

Druhý svazek edice je zasvěcen dějinám Číny, které svou více než 4 000 let dlouhou kontinuitou a svébytnou civilizací představují ojedinělý světový fenomén. Autor, náš přední sinolog, se neomezil pouze na chronologický v... více


Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839-1842Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839-18422019, Aleš Skřivan

Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číň... více


První čínský císařPrvní čínský císař2010, Jonathan Clements

Kniha přináší příběh života, legend a zákonů prvního čínského císaře. Odhaluje rodinné skandály a krize, které ohrozili jeho vládu. První čínský císař je popisován ve starých pramenech a literatuře jako impozantní oso... více


Wu - čínská císařovnaWu - čínská císařovna2008, Jonathan Clements

Podtitul: příběh ženy, která se prostřednictvím sexu, intrik a násilí zmocnila trůnu Pravdivá studie o čínské císařovně Wu, která jako jediná žena vládla Číně bezmála padesát let. Životní příběh Wu stále vzrušuje a z... více


Velká čínská zeď 221 př.n.l.-1644 n.l.Velká čínská zeď 221 př.n.l.-1644 n.l.2008, Stephen Turnbull

Nejslavnějším příkladem fortifikační stavby na světě je bezpochyby Velká čínská zeď, která se táhne více než 6000 km nehostinným terénem. V knize je popsána její historie od samotného vzniku až po dnešek, tvrdá realita, ... více


Kultura ve staré ČíněKultura ve staré Číně1984, Walter Böttger

Velice zajímavá kniha o starověké Číně s mnoha ilustracemi a fotografickou přílohou (barevnou i černobílou). Obsahuje tyto části: Přírodní předpoklady a počátky čínské kultury, Krátký výlet do dějin, Materiální kultura (... více


Terakotová armádaTerakotová armáda2005, Roberto Ciarla

Náhodný nález podzemního světa prvního čínského císaře, který roku 221 př. n. l. vytvořil jediný stát přetrvávající do moderní doby, se stal historickou událostí. Nález mlčenlivé armády tisíců soch hliněných vojáků v živ... více


Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datechDějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech2008, Vladimír Liščák

Chronologicky podané dějiny nejstaršího nepřetržitě existujícího a zároveň nejlidnatějšího státu světa (se shrnujícími úvody k jednotlivým historickým obdobím) z pera našeho předního sinologa (pro Libri napsal mj. Čínu a... více


Čína, země hedvábíČína, země hedvábí2010, Helena Heroldová

Původní práce o dějinách odívání v Číně. Pojednává o vývoji oděvu od prvního tisíciletí př.n.l. po dvacáté století, důraz však není kladen na historickou vývojovou linii, ale na vzájemné prolínání kulturní vlivů mezi etn... více


Dějiny čínského právaDějiny čínského práva2004, Michal Tomášek

Tato kniha podává podrobný výklad o vývoji čínského práva a čínské právní kultury od nejstarších dob tzn. od 3. tisíciletí př. Kr. až do současnosti. Autor se zejména věnuje souvislostem s historickým vývojem čínské spol... více


Čtvero ročních dob dynastie MingČtvero ročních dob dynastie Ming2003, Timothy Brook

Mingská dynastie, poslední velký císařský dům před mandžuským záborem roku 1644, vládla v Číně po téměř tři staletí. V té době byla středem světa Čína, nikoli Evropa: Evropané hledali nejen nové země, ale též nové obchod... více


1