čínské dějiny

štítky

67 knih


Dějiny Číny 87% Dějiny Číny 1998, John King Fairbank

Autor neotřelým pohledem a veden novými poznatky zprostředkovává dlouhou historii Číny, četné proudy a proměny, jež v ní probíhaly, vzpoury a revoluce, dávné úžasné úspěchy a smutné prohry v nejnovější době. Kapitolu:... více


Byl jsem posledním císařem čínským 74% Byl jsem posledním císařem čínským 1990, Pchu-i (p)

Čínský císař Pchu-i nastoupil na trůn ve třech letech a do svých osmnácti let neopustil Zakázané město. Jeho trůn ale nebyl nikdy pevný, musel čelit povstání, japonské invazi a nakonec o svůj císařský titul přišel. Ke ko... více


Nankingský masakr 85% Nankingský masakr 2010, Iris Chang

V prosinci roku 1937 bylo tehdejší hlavní město Číny vystaveno jednomu z nejhrůznějších masakrů v dějinách válek. Japonští vojáci vtrhli do starobylého Nankingu a během několika měsíců systematicky znásilňovali, mučili a... více
Dějiny Čínské lidové  republiky (1949–2018) 73% Dějiny Čínské lidové republiky (1949–2018) 2019, Ivana Bakešová

Předkládaná publikace přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější ... více


Čína 90% Čína 2022, Edward Rutherfurd (p)

Edward Rutherford si získal a okouzlil miliony čtenářů svými velkolepými, široce pojatými ságami, v nichž líčí historii různých slavných míst po dobu života celých generací. V románu Čína je teď uvádí do bezmezně bohatéh... více


Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839-1842 91% Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839-1842 2019, Aleš Skřivan

Základní vývozní artikl Britů z Číny představoval čaj. Jeho nákup ale museli platit stříbrnými mincemi a neraženým stříbrem, což vyvolalo nerovnováhu platební bilance a nutilo obchodníky hledat komoditu, jejíž prodej Číň... více


Čína 81% Čína 2002, Vladimír Liščák

Druhý svazek edice je zasvěcen dějinám Číny, které svou více než 4 000 let dlouhou kontinuitou a svébytnou civilizací představují ojedinělý světový fenomén. Autor, náš přední sinolog, se neomezil pouze na chronologický v... více


Wu - čínská císařovna 66% Wu - čínská císařovna 2008, Jonathan Clements

Podtitul: příběh ženy, která se prostřednictvím sexu, intrik a násilí zmocnila trůnu Pravdivá studie o čínské císařovně Wu, která jako jediná žena vládla Číně bezmála padesát let. Životní příběh Wu stále vzrušuje a z... více


Hledání vymyšlené říše 91% Hledání vymyšlené říše 1974, Lev Nikolajevič Gumiljov

Pátráni po legendární říši kněze Jana, která podle představ středověké západní Evropy měla existovat „daleko na východě za Persií a Arménií“, umožňuje sovětskému historikovi, aby na jejím pozadí vykreslil dějiny kočovnýc... více


Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech 67% Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech 2008, Vladimír Liščák

Chronologicky podané dějiny nejstaršího nepřetržitě existujícího a zároveň nejlidnatějšího státu světa (se shrnujícími úvody k jednotlivým historickým obdobím) z pera našeho předního sinologa (pro Libri napsal mj. Čínu a... více


Kultura ve staré Číně 89% Kultura ve staré Číně 1984, Walter Böttger

Velice zajímavá kniha o starověké Číně s mnoha ilustracemi a fotografickou přílohou (barevnou i černobílou). Obsahuje tyto části: Přírodní předpoklady a počátky čínské kultury, Krátký výlet do dějin, Materiální kultura (... více


První čínský císař 68% První čínský císař 2010, Jonathan Clements

Kniha přináší příběh života, legend a zákonů prvního čínského císaře. Odhaluje rodinné skandály a krize, které ohrozili jeho vládu. První čínský císař je popisován ve starých pramenech a literatuře jako impozantní oso... více


Dějiny čínského práva 68% Dějiny čínského práva 2004, Michal Tomášek

Tato kniha podává podrobný výklad o vývoji čínského práva a čínské právní kultury od nejstarších dob tzn. od 3. tisíciletí př. Kr. až do současnosti. Autor se zejména věnuje souvislostem s historickým vývojem čínské spol... více


Terakotová armáda 97% Terakotová armáda 2005, Roberto Ciarla

Náhodný nález podzemního světa prvního čínského císaře, který roku 221 př. n. l. vytvořil jediný stát přetrvávající do moderní doby, se stal historickou událostí. Nález mlčenlivé armády tisíců soch hliněných vojáků v živ... více


Velká čínská zeď 221 př.n.l.-1644 n.l. 77% Velká čínská zeď 221 př.n.l.-1644 n.l. 2008, Stephen Turnbull

Nejslavnějším příkladem fortifikační stavby na světě je bezpochyby Velká čínská zeď, která se táhne více než 6000 km nehostinným terénem. V knize je popsána její historie od samotného vzniku až po dnešek, tvrdá realita, ... více


Geopolitika Číny 97% Geopolitika Číny 2021, Oskar Krejčí

Originální publikace, napsaná bez ohledu na ideologické předsudky a myšlenkové stereotypy, je věnována dějinám a současnosti Číny. Vysvětlení povahy čínské moci je spojeno s popisem geopolitických konstant Říše středu a ... více


Zrození státu: Prvotní civilizace Starého světa 93% Zrození státu: Prvotní civilizace Starého světa 2011, Petr Charvát

Autor, vlastní odborností klínopisec a archeolog, předkládá v práci souhrn současných poznatků o hospodářských, společensko-politických a duchovních proměnách, které vedly ve výše uvedených oblastech ke vzniku prvních st... více


Vzestup a pád mocných říší 80% Vzestup a pád mocných říší 2008, Hans-Christian Huf

Čínské císařství, ruská carská říše, osmanská říše a německé císařství - všechna tato impéria po období mohutného mocenského rozvoje dospěla na začátku dvacátého století k prahu, který už nedokázala překročit. Co mohlo t... více


Starobylá Čína 83% Starobylá Čína 2001, John Farman

Historie starobylé Číny podaná zábavnou formou. více


Čtvero ročních dob dynastie Ming 73% Čtvero ročních dob dynastie Ming 2003, Timothy Brook

Mingská dynastie, poslední velký císařský dům před mandžuským záborem roku 1644, vládla v Číně po téměř tři staletí. V té době byla středem světa Čína, nikoli Evropa: Evropané hledali nejen nové země, ale též nové obchod... více