imperialismus

štítky

40 knih


Impérium 92% Impérium 2018, Roman Bureš

Série Romana Bureše vstupuje do finále. V prvním dílu jsme byli svědky zmatení časoprostoru, ve kterém se hrdinka Toňa snažila především přežít, druhý byl příběhem o upevňování moci. Závěrečný díl je svědkem utváření nov... více


Britské impérium: Cesta k modernímu světu 93% Britské impérium: Cesta k modernímu světu 2016, Niall Ferguson

Ferguson líčí historii Britského impéria od 16. do 21. století. Impérium, které v době svého vrcholu ovládalo čtvrtinu světové populace, čtvrtinu zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě podepsalo na vývoji S... více


Vyhlaďte všechny ty netvory 87% Vyhlaďte všechny ty netvory 2022, Sven Lindqvist

Nescházejí nám znalosti. Chybí nám odvaha uvědomit si, co víme, a vyvodit z toho důsledky. „Vyhlaďte všechny ty netvory!“ říká ve slavné Conradově novele Srdce temnoty šílený obchodník Kurtz. Je to cynické doporučení... více
Bohatství a bída národů 93% Bohatství a bída národů 2004, David S. Landes

Nová historická studie Davida Landese o vzniku nynějšího rozložení bohatství a bídy mezi národy světa je obrázkem obrovského záběru a brilantního proniknutí do podstaty věci. Smysl pro historickou nutnost neodvádí pozorn... více


1000 let ruské rozpínavosti - od počátku k Putinovi 88% 1000 let ruské rozpínavosti - od počátku k Putinovi 2015, Douglas Boyd

Studená válka sice skončila pádem Berlínské zdi, ale v poslední době opět vzrůstají obavy z Ruska a jeho zahraniční politiky. Autor popisuje rozmach ruského impéria, nevynechává velké postavy ruských dějin ani rozšiřován... více


Dějiny kolonizací 71% Dějiny kolonizací 2007, Marc Ferro

Podtitul: Od dobývání po nezávislost 13.-20. století Ferro se zabývá všemi koloniálními praktikami Evropanů, ale i kolonizací arabskou, tureckou či japonskou a snaží se nalézt jejich společné body i rozdíly. více


Vývoj a zločiny panslavismu 85% Vývoj a zločiny panslavismu 2011, Václav Černý

Na počátku komunistické éry, v době všeobecného jásotu pro jednotu se slovanským Sovětským svazem, vyložil Václav Černý historické kořeny panslavismu - od německé romantiky přes české obrození až k panrusismu a jeho použ... více


Ruská agrese proti Ukrajině 95% Ruská agrese proti Ukrajině 2017, Jan Šír

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až ... více


Ruský imperialismus: Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801–⁠2023) 93% Ruský imperialismus: Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801–⁠2023) 2023, Ivan Foletti

K obhajobě své imperialistické politiky Vladimir Putin pravidelně využívá minulost. Rusko představuje jako říši, které je potřeba navrátit její dávnou slávu a „původní“ území. Jaká je ale historie ruského imperialismu? T... více


Impérium: britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti 88% Impérium: britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti 1999, Denis Judd

Dejiny Britského impéria, ktoré sa v polovici 18. storočia rozkladalo na jednej pätine sveta a pod jeho správu spadala štvrtina svetovej populácie.. více


Pod německou vlajkou 100% Pod německou vlajkou 2005, Jan Klíma

Doc. Jan Klíma tentokrát podrobně líčí opožděnou koloniální expanzi Německa zejména v Africe, ale i na Dálném východě a v Tichomoří, jejíž existenci záhy ukončila porážka německého císařství v 1. světové válce. Autor věn... více


Německé jaro 40% Německé jaro 1951, Ludvík Aškenazy

Dvě desítky reportáží z NDR ukazujících růst nového demokratického Německa, v konfrontaci se životem v západ. pásmech. Mnoho pozornosti věnuje L.A. převýchově německého národa, jak o ni usiluje NDR. Sebevraždy z hladu, p... více


O impériu. Amerika, vojna a celosvetová nadvláda 100% O impériu. Amerika, vojna a celosvetová nadvláda 2010, Eric Hobsbawm

Šírenie hodnôt a inštitúcií možno sotva dosiahnuť náhlym uplatnením vonkajšej sily, ak preň nenastali lokálne podmienky, ktoré by ich prispôsobili a umožnili zaviesť. Demokracia a západné hodnoty spolu s ľudskými právami... více


Drang nach Osten: Pangermánské plány na vyhubení slovanských národů 70% Drang nach Osten: Pangermánské plány na vyhubení slovanských národů 1971, Čestmír Amort

Expanzivní politiku agresívního německého imperialismu sleduje autor od jejího plánování a praktikování v 19. století až po zánik jejích záměrů po roce 1945. Podrobuje kritice ideologii pangermanismu a ukazuje její cíle ... více


Obecné dějiny II: Dějiny novověku 80% Obecné dějiny II: Dějiny novověku 1989, Miroslav Hroch

Vysokoškolská učebnice popisující světové dějiny od poloviny 17. století do 1. světové války. Text je doplněn množstvím map a obrazových příloh. Vedoucí odborného autorského kolektivu Miroslav Hroch. více


Krvavé impérium 80% Krvavé impérium 2020, H. H. Wille (p)

Utajované dejiny 20. storočia. Keď historické fakty sú úplne odlišné od skutočnosti. Napadlo vám niekedy, že exitujú dve histórie? Jedna pre masy a druhá pre zasvätených? Málokto si plne uvedomuje, že minulé sto... více


Rusko: prokletí impéria 60% Rusko: prokletí impéria 2015, Pawel Rojek

Současný polský filosof a sociolog Paweł Rojek (1981) analyzuje v knize Rusko: prokletí impéria historické a ideové kořeny politického rozhodování současného Ruska. Co bylo rozhodujícím popudem agrese vůči Ukrajině? J... více


Marshallov plán 100% Marshallov plán 1951, Henri Claude

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Třídní boje v Anglii v období imperialismu 1880 - 1923 0% Třídní boje v Anglii v období imperialismu 1880 - 1923 1951, Ralph Winston Fox

Obraz anglického imperialismu a bojů britské dělnické třídy. více


Američtí imperialisté - inspirátoři mnichovské politiky 0% Američtí imperialisté - inspirátoři mnichovské politiky 1953, Michail Semenovič Gus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Titovo spiknutí proti Evropě 0% Titovo spiknutí proti Evropě 1950, Derek Kartun

Rajkův případ ve světle skutečnosti. Poutavá reportáž o průběhu jednoho z nejdůležitějších politických procesů poválečné doby. Byl to proces, kdy byli Tito a jeho klika dokonale demaskováni jako agenti amerického imperi... více


Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění 0% Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění 2015, Helena Ulbrechtová

Autorský tým (celkem 15 autorů a 14 studií) je složen z českých a slovenských literárních vědců a historiků. Šest autorů je ze Slovanského ústavu AV ČR, dva z FIlozofické fakulty UK v Praze, 2 z Historického ústavu AV ČR... více


Německý imperialismus proti ČSR (1918-1939) % Německý imperialismus proti ČSR (1918-1939) 1962, kolektiv autorů

Materiály jsou rozvrženy na dvě hlavní části. První zachycuje léta 1918-1932, druhá 1933-1939. Úvodem je otištěno několik dokumentů z období 1. svět. války, svědčících o cílech německého imperialismu. Další materiály jso... více


USA a jihovýchodní Asie po druhé světové válce % USA a jihovýchodní Asie po druhé světové válce 1978, Rudolf Mrázek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Britská říše v období imperialismu 1870–1945 0% Britská říše v období imperialismu 1870–1945 1970, Jaroslav César

Centrem autorova zájmu jsou vývojové přeměny britské velmocenské politiky a její proměnlivé místo v poměrech vůdčích světových sil. Práce se snaží dobrat příčin koncepčního zvratu Britského impéria, které opustilo svůj d... více


Západonemecký imperializmus % Západonemecký imperializmus 1974, Lutz Maier

Kniha skúma štátnomonopolistický kapitalizmus Nemeckej spolkovej republiky. Práca je pokusom o marxisticko-leninskú analýzu základných znakov a zostrujúcich sa protirečení západonemeckého imperializmu na začiatku sedemde... více


Proti kosmopolitismu jako ideologii amerického imperialismu 0% Proti kosmopolitismu jako ideologii amerického imperialismu 1952, Václav Kopecký

projev ministra Václava Kopeckého na první ideologické konferenci vysokoškolských vědeckých pracovníků konané v Brně 27.II.-1.III.1952 více


Po impériu 0% Po impériu 2004, Emanuel Todd

Autor obviňuje Spojené státy, že boj proti terorismu je jen záminkou k vyřizování účtů. Upozorňuje na známky všeobecného rozkladu. Předkládá různé důvody, proč Ameriku jako velmoc nikdo nepotřebuje. Celosvětové šíření li... více


Agresivní ideologie a politika amerického imperialismu 0% Agresivní ideologie a politika amerického imperialismu 1951, Konstantin Vasiľjevič Ostrovitjanov

Sbornik studií 12 sovětských autorů odhaluje agresivní ideologii a politiku amerického imperialismu, který připravuje novou válku v zájmu světového panství monopolů USA. V jednotlivých pojednáních je proveden kritický ro... více


Dějiny hospodářské agrese amerického imperialismu v Číně % Dějiny hospodářské agrese amerického imperialismu v Číně 1953, Čchin Wen-li

Kniha určená širokému okruhu čtenářů pojednává o americké hospodářské expansi v Číně od počátku 19. století, kdy Američané začali dovážet do Číny opium, až do r. 1940, kdy si američtí monopolisté podmanili celé hospodářs... více


Neviditeľné impérium dolára % Neviditeľné impérium dolára 1962, Karol Táborský

Kniha pojednáva o americkom imperializme a neokolonializme. více


Od Dvojspolku k politike anšlusu: Nemecký imperializmus a Rakúsko do r. 1922 0% Od Dvojspolku k politike anšlusu: Nemecký imperializmus a Rakúsko do r. 1922 1979, Dušan Kováč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kríza Britského impéria 0% Kríza Britského impéria 1950, Rajani Palme Dutt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bude Francie americkou kolonií? 0% Bude Francie americkou kolonií? 1950, Georges Soria

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Americká buržoasní filosofie a sociologie ve službách imperialismu 0% Americká buržoasní filosofie a sociologie ve službách imperialismu 1954, Aleksej Petrovič Gagarin

Gagarinův spis se zabývá rozborem a kritikou americké filosofie a sociologie. V několika kapitolách rozebírá Gagarin theoretické základy buržoasní americké filosofie a sociologie a jejich společenské důsledky. Populár... více


Egypt a Anglo-egyptský Sudán 0% Egypt a Anglo-egyptský Sudán 1952, Karel Fink

Kniha podrobně líčí vývoj politických a hospodářských poměrů v Egyptě až do poslední doby, vysvětluje problematiku národně osvobozeneckého hnutí této koloniální země a ukazuje, jak přes všechen teror sílí nápor jejích re... více


Americký imperialismus 0% Americký imperialismus 1954, Victor Perlo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vznik a dějinná úloha německého imperialismu. Od 70. let 19. století do současnosti 0% Vznik a dějinná úloha německého imperialismu. Od 70. let 19. století do současnosti 1987, Karel Herman

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Politika západoněmeckého imperialismu % Politika západoněmeckého imperialismu 1975, Vladislav Rybecký

Popis knihy není zatím k dispozici. více