imperialismus

štítky

24 knih


ImpériumImpérium2018, Roman Bureš

Série Romana Bureše vstupuje do finále. V prvním dílu jsme byli svědky zmatení časoprostoru, ve kterém se hrdinka Toňa snažila především přežít, druhý byl příběhem o upevňování moci. Závěrečný díl je svědkem utváření nov... více


Britské impérium: Cesta k modernímu světuBritské impérium: Cesta k modernímu světu2016, Niall Ferguson

Ferguson líčí historii Britského impéria od 16. do 21. století. Impérium, které v době svého vrcholu ovládalo čtvrtinu světové populace, čtvrtinu zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě podepsalo na vývoji S... více


Bohatství a bída národůBohatství a bída národů2004, David S. Landes

Nová historická studie Davida Landese o vzniku nynějšího rozložení bohatství a bídy mezi národy světa je obrázkem obrovského záběru a brilantního proniknutí do podstaty věci. Smysl pro historickou nutnost neodvádí pozorn... více
Dějiny kolonizacíDějiny kolonizací2007, Marc Ferro

Podtitul: Od dobývání po nezávislost 13.-20. století Ferro se zabývá všemi koloniálními praktikami Evropanů, ale i kolonizací arabskou, tureckou či japonskou a snaží se nalézt jejich společné body i rozdíly.... více


1000 let ruské rozpínavosti - od počátku k Putinovi1000 let ruské rozpínavosti - od počátku k Putinovi2015, Douglas Boyd

Studená válka sice skončila pádem Berlínské zdi, ale v poslední době opět vzrůstají obavy z Ruska a jeho zahraniční politiky. Autor popisuje rozmach ruského impéria, nevynechává velké postavy ruských dějin ani rozšiřován... více


Vývoj a zločiny panslavismuVývoj a zločiny panslavismu2011, Václav Černý

Na počátku komunistické éry, v době všeobecného jásotu pro jednotu se slovanským Sovětským svazem, vyložil Václav Černý historické kořeny panslavismu - od německé romantiky přes české obrození až k panrusismu a jeho použ... více


Impérium: britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnostiImpérium: britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti1999, Denis Judd

Dejiny Britského impéria, ktoré sa v polovici 18. storočia rozkladalo na jednej pätine sveta a pod jeho správu spadala štvrtina svetovej populácie.. více


Ruská agrese proti UkrajiněRuská agrese proti Ukrajině2017, Jan Šír

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až ... více


Německé jaroNěmecké jaro1951, Ludvík Aškenazy

Dvě desítky reportáží z NDR ukazujících růst nového demokratického Německa, v konfrontaci se životem v západ. pásmech. Mnoho pozornosti věnuje L.A. převýchově německého národa, jak o ni usiluje NDR. Sebevraždy z hladu, p... více


Pod německou vlajkouPod německou vlajkou2005, Jan Klíma

Doc. Jan Klíma tentokrát podrobně líčí opožděnou koloniální expanzi Německa zejména v Africe, ale i na Dálném východě a v Tichomoří, jejíž existenci záhy ukončila porážka německého císařství v 1. světové válce. Autor věn... více


O impériu. Amerika, vojna a celosvetová nadvládaO impériu. Amerika, vojna a celosvetová nadvláda2010, Eric Hobsbawm

Šírenie hodnôt a inštitúcií možno sotva dosiahnuť náhlym uplatnením vonkajšej sily, ak preň nenastali lokálne podmienky, ktoré by ich prispôsobili a umožnili zaviesť. Demokracia a západné hodnoty spolu s ľudskými právami... více


Americká buržoasní filosofie a sociologie ve službách imperialismuAmerická buržoasní filosofie a sociologie ve službách imperialismu1954, Aleksej Petrovič Gagarin

Gagarinův spis se zabývá rozborem a kritikou americké filosofie a sociologie. V několika kapitolách rozebírá Gagarin theoretické základy buržoasní americké filosofie a sociologie a jejich společenské důsledky. Populár... více


Americký imperialismusAmerický imperialismus1954, Victor Perlo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Američtí imperialisté - inspirátoři mnichovské politikyAmeričtí imperialisté - inspirátoři mnichovské politiky1953, Michail Semenovič Gus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Britská říše v období imperialismu 1870 - 1945Britská říše v období imperialismu 1870 - 19451970, Jaroslav César

Centrem autorova zájmu jsou vývojové přeměny britské velmocenské politiky a její proměnlivé místo v poměrech vůdčích světových sil. Práce se snaží dobrat příčin koncepčního zvratu Britského impéria, které opustilo svůj d... více


1