koloniální válka

štítek, 11 knih


Etiopie

Etiopie

1961, Č. Sládek

Po stručném politickém a hospodářském přehledu je v samostatných kapitolách pojednáno o snahách italských kolonizátorů ovládnout zemi, jež jediná z afrických si udržovala svrchovanost, o pěti letech italské nadvlády, nov... více


Sharpův triumf

Sharpův triumf

2007, B. Cornwell

Románem Sharpův triumf pokračuje Bernard Cornwell ve svém mnohadílném seriálu o vojáku britské armády Richardu Sharpovi. Odehrává se v pohnutých letech období 1799 až 1820 a s jeho prvním příběhem se mohli čtenáři sezná... více


Dějiny Afriky

Dějiny Afriky

2012, J. Klíma

Souhrnný přehled dějin afrických států a regionů přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje afrického kontinentu, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Pro ... více


Sharpův tygr

Sharpův tygr

2006, B. Cornwell

První kniha série Richard Sharpe. Knihou Sharpův tygr zahajuje Bernard Cornwell mnohadílný seriál příhod vojáka britské armády Richarda Sharpa, prostřednictvím jehož dobrodružných osudů provází autor čtenáře historií ... více


Jidášova díra

Jidášova díra

2002, A. Lobo Antunes

Portugalský lékař líčí všestranně kruté, tragické i tragikomické zážitky z vojenské služby v Angole, která tehdy vedla osvobozenecký boj proti portugalské nadvládě. Hrdina nenávidí salazarovskou portugalskou diktaturu, n... více


Dějiny Nového Zélandu

Dějiny Nového Zélandu

2003, K. Sinclair

Dějiny Nového Zélandu vyprávěné patnácti renomovanými novozélandskými historiky přibližují českému čtenáři dějiny tohoto vzdáleného státu vůbec poprvé. Kniha sleduje vývoj země od příchodu Maorů ve 14. století, podrobně ... více


Dějiny kolonizací

Dějiny kolonizací

2007, M. Ferro

Podtitul: od dobývání po nezávislost 13.-20. století Ferro se zabývá všemi koloniálními praktikami Evropanů, ale i kolonizací arabskou, tureckou či japonskou a snaží se nalézt jejich společné body i rozdíly.... více


Ilustrované dějiny světa VIII.: Mocné říše Evropy

Ilustrované dějiny světa VIII.: Mocné říše Evropy

2000, J. M. Roberts

Mnohotvárnost forem evropské hegemonie, kterými se projevovala a v nichž působila na konci 19.století. Velké evropské války, sociální nepokoje a evropská impéria. Sféry evropského zájmu, šíření evropských ideí, instituc... více


Kdy se vrátíš, massa?

Kdy se vrátíš, massa?

1943, F. Lange

Mezi jezerem Čadským a Boží horou - Zážitky z bojů o Kamerun Román je sepsán podle deníkových zápisků a líčení kamerunského bojovníka K.E.Schulze. V tomto románě jsou popsány příhody z bojů prvé války světové. Prožil ... více


Alžírské drama

Alžírské drama

1961, D. Darbois

Sedmý rok probíhá v Alžírsku osvobozenecká válka proti francouzským kolonizátorům. Zásluhou dvou francouzských novinářů je zde možnost seznámit se nejen s otřesnými fakty bojů, ale i s teoreticko-politickými problémy al... více


Boj o Habeš

Boj o Habeš

1935, A. Zischka

Poslední nerozřešený problém Afriky více