státověda

štítek, 5 knih


Původ totalitarismu I–IIIPůvod totalitarismu I–III1996, H. Arendt

Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století. První svazek je věnován antisemitismu, druhý imperialismu a třetí totalitarismu. více


Základy všeobecné státovědyZáklady všeobecné státovědy2009, P. Holländer

Všeobecná státověda se na rozdíl od politologie, jež je disciplínou sociologickou, soustřeďuje na formální a normativní stránku politických, resp. mocenských institucí. Od ústavního práva se liší stupněm obecnosti teoret... více


České právní dějinyČeské právní dějiny2010, L. Vojáček

Publikace pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojedná... více


Politická antropologiePolitická antropologie2000, G. Balandier

Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích. více


Verrinae - Význam Cicerových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a právaVerrinae - Význam Cicerových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva1977, M. Bartošek

Právně historická studie se pokouší o komplexní zpracování Ciceronových řečí proti C. Verrovi, které představují neocenitelný pramen pro poznání práva a právního života pozdní římské republiky. Verriny, významné zejména ... více