státověda

štítek, 4 knih


Původ totalitarismu I–III

Původ totalitarismu I–III

1996, H. Arendt

Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století. První svazek je věnován antisemitismu, druhý imperialismu a třetí totalitarismu. více


Základy všeobecné státovědy

Základy všeobecné státovědy

2009, P. Holländer

Všeobecná státověda se na rozdíl od politologie, jež je disciplínou sociologickou, soustřeďuje na formální a normativní stránku politických, resp. mocenských institucí. Od ústavního práva se liší stupněm obecnosti teoret... více


České právní dějiny

České právní dějiny

2010, L. Vojáček

Publikace pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojedná... více


Politická antropologie

Politická antropologie

2000, G. Balandier

Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích. více