rok 2011

štítky

48 knih


Mlok 2011 58% Mlok 2011 2011, * antologie

Sbírka vítězných prací ceny Karla Čapka za rok 2011. Další ročník soutěže a nová sbírka české sci-fi a fantasy. Pět povídek, pět krátkých povídek, novela a tři mikropovídky... Můžete se těšit na lupiče magických arte... více


Nejlepší české básně 2011 76% Nejlepší české básně 2011 2011, Petr Král

Po editorských dvojicích Karel Šiktanc a Karel Piorecký (2009) a Miloslav Topinka a Jakub Řehák (2010) se letos již třetího pokračování básnické ročenky Nejlepší české básně ujali zkušení matadoři Petr Král a Jan Štolba.... více


Guinness World Records 2011 - Kniha nabitá tisícovkou nejnovějších rekordů 93% Guinness World Records 2011 - Kniha nabitá tisícovkou nejnovějších rekordů 2010, Craig Glenday

Nové a nikdy nepublikované rekordy jsou tu! Nejzajímavější a zcela aktuální fakta z různých oborů lidské činnosti a sportovních výkonů. Exotické rekordy, atraktivní události, unikátní zeměpisná místa, supervýkony - to vš... více
Bořek Stavitel: Knížka pro rok 2011 73% Bořek Stavitel: Knížka pro rok 2011 2010, neznámý - neuveden

Bořek stavitel Knížka na rok 2011 Bořek Stavitel, jeho spolupracovnice Týna i stavební stroje, které děti dobře znají z televizního vysílání, už se nemohou dočkat setkání s nejmenšími čtenáři. Ve své nejnovější knížce př... více


Autoškola 2011 100% Autoškola 2011 2011, kolektiv autorů

3 svazky + CD - 1) Pravidla silničního provozu ve znění zákona,s výkladovým komentářem, příklady a ilustracemi, Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení s výkladem, obrázky a úplným zněním příslušné vyhlášky... více


Dakar 2011: Pohledy do zákulisí 90% Dakar 2011: Pohledy do zákulisí 2011, Petr Lusk

Rallye Dakar 2011 už žije jen ve vzpomínkách závodníků a fanoušků. Kniha patří k tomu nejlepšímu, co za poslední roky o tomto nejnáročnějším vytrvalostním závodě vzniklo. Je to zároveň třetí publikace, za jejímž vznik... více


Účetnictví 2011 100% Účetnictví 2011 2011, Jitka Mrkosová

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to ... více


Učebnice účetnictví 2011 - 2. díl 100% Učebnice účetnictví 2011 - 2. díl 2011, Pavel Štohl

Pro střední školy a veřejnost. více


Občanský zákoník v dotazech a odpovědích k 1. 6. 2011 100% Občanský zákoník v dotazech a odpovědích k 1. 6. 2011 2011, Martin Mastela

Tato nová publikace podává odpovědi na základní teoretické otázky velmi srozumitelným způsobem. Autoři však nepodcenili ani praktickou stránku problematiky a prostřednictvím konkrétních příkladů z běžného života dávají č... více


Velký lunární kalendář 2011 aneb Horoskopy pro každý den 100% Velký lunární kalendář 2011 aneb Horoskopy pro každý den 2010, Alena Kárníková

Nejprestižnější lunární kalendář se již po třinácté podrobně zabývá každodenním vlivem Měsíce a planet na zdravotní rizika, na dny vhodné pro půst či zastřižení vlasů, na dobu, kdy je účelné věnovat se třeba květinám neb... více


Zákoník práce 2011 60% Zákoník práce 2011 2010, Jaroslav Jakubka

Publikace Zákoník práce přináší kromě aktuálního znění zákona č. 262/2006 Sb. k 1. 1. 2011 stručný výkladový komentář zahrnující dosavadní poznatky s aplikací zákoníku práce v praxi s ohledem na možnost pružného řešení p... více


Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011 100% Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011 2011, Petr Ryneš

Publikace podává ucelený pohled na podvojné účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy (zákon o účetnictví včetně vyhlášek, České účetní standardy, zákon o daních z příjmů) a obchodní právo ... více


Zákoník práce 2011 s výkladem: Právní stav k 1.1.2011 40% Zákoník práce 2011 s výkladem: Právní stav k 1.1.2011 2011, Jaroslav Jakubka

JIž 12. vydání osvědčené publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účiností od 1.1.2011. více


Cestovní náhrady ve 207 příkladech - 2011 0% Cestovní náhrady ve 207 příkladech - 2011 2011, Karel Janoušek

V publikaci jsou uvedeny praktické příklady s podrobnými výpočty jednotlivých druhů náhrad cestovních výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, včetně výkladu jednotlivých oblastí cestovních náhrad a činno... více


Zákony 2011  I. 0% Zákony 2011 I. 2011, kolektiv autorů

Aktuální znění osmi zákonů. více


Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení 0% Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení 2011, Martin Lux

Monografie Standardy bydlení 2010/2011 je již pátou v řadě monografií se stejným názvem, ale různým vročením, vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.; předcházející monografie byly vydány v letech 2003, 2004, 2005 a... více


Tabulky a informace pro daně a podnikání 2011 % Tabulky a informace pro daně a podnikání 2011 2011, kolektiv autorů

Publikace, jejímž cílem je poskytnout přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, postupů a údajů z daňových zákonů a ze zákonů s nimi souvisejících. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a ry... více


Abeceda mzdové účetní 2011 0% Abeceda mzdové účetní 2011 2011, Bořivoj Šubrt

Osobní a mzdová agenda - pracovněprávní a mzdové minimum - průměrný výdělek - srážky ze mzdy - povinnosti zaměstnavatelů - daň z příjmu fyzických osob - zdravotní pojištění - sociální pojištění - dávky nemocenského pojiš... více


Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 0% Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 2011, Věra Rubáková

V aktualizovaném, pátém vydání jsou zapracovány novely daňových a účetních předpisů platných od 1. 1. 2011 (výpočet výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti apod.) i novela zákona o DPH od 1. 4. 2011. Kniha je... více


Daně z příjmů 2011 0% Daně z příjmů 2011 2011, Jiří Dušek

Autor v již šestém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů po zásadní novele platné od 1. 1. 2011. Výstižnými a str... více


Daňové zákony a účetnictví - podle stavu k 31.12.2010 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2011 % Daňové zákony a účetnictví - podle stavu k 31.12.2010 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2011 2011, kolektiv autorů

Zákony o daních z příjmů, dani z přidané hodnoty, spotřebních daních, dani silniční, dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, dani z nemovitostí, účetnictví, daňovém poradenství, daňový řád, ekologické d... více


Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2011 0% Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2011 2011, Eva Hofmannová

V době, kdy všichni zaměstnavatelé velmi pozorně sledují vynakládané výdaje, je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost správné aplikaci zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad. Poskytování cestovních náhrad, při sp... více


Inventarizace - praktický průvodce 2011 + CD 0% Inventarizace - praktický průvodce 2011 + CD 2011, Jaroslava Svobodová

Publïkace obsahuje úplné znění vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Úplná znění právních ... více


DPH 2011 - výklad s příklady 0% DPH 2011 - výklad s příklady 2011, Svatopluk Galočík

V sedmém, aktualizovaném vydání naleznete komentář ke všem paragrafům zákona, včetně jednotlivých odstavců, po zásadní novele k 1. 4. 2011 týkající se např. zásadních změn místa plnění u poskytovaných služeb, elektronick... více


Daňový řád s komentářem 2011 0% Daňový řád s komentářem 2011 2010, Jaroslav Kobík

Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který nahradí dosavadní daňový procesní předpis, tj. zákon o správě daní a poplatků. Mimo komentáře jednotlivých ustanovení daňového řádu obsahuje publikace pro větší náz... více


Živnostenský zákon v praxi 2010/2011 0% Živnostenský zákon v praxi 2010/2011 2011, Eva Horzinková

Rozsáhlá novela Živnostenského zákona mění zákony a jeho přílohy ve více než 70 bodech. více


Daňová evidence podnikatelů 2011 0% Daňová evidence podnikatelů 2011 2010, Jaroslav Sedláček

Publikace reaguje na novely předpisů k 1. 1. 2011. Přináší základní poznatky o tom, jaké povinnosti jsou s touto evidencí spojeny. Vysvětluje podstatu a funkci daňové evidence, požadavky na její vedení, složky majetku a ... více


Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011 0% Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011 2011, Pavel Vantuch

Obsahuje: Komentář k zákonu č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů -- Informace z judikatury. Komentář k novému trestnímu zákoníku je rozdělen na dvě části, které jsou věnovány obecné části a zvláštní části trestn... více


Zdravotní pojištění 2011 0% Zdravotní pojištění 2011 2010, Tomáš Červinka

Publikace poskytuje komplexní pohled na oblast placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností jednotlivých skupin plátců. více


Česká architektura / Czech architecture 2010-2011 0% Česká architektura / Czech architecture 2010-2011 2012, Petr Všetečka

Tradiční ročenka české architektury představuje nejzajímavější realizované projekty českých architektů z let 2010-2011. Mapuje události v architektuře a designu za toto období více


Daňový řád 2011 0% Daňový řád 2011 2011, Lenka Hrstková Dubšeková

V edici Meritum vyšla kniha Daňový řád 2011, kterou napsala Lenka Hrstková Dubšeková. Přehledný průvodce problematikou správy daní dle nového zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011, obsa... více


Mistrovství světa motocyklů 2011 0% Mistrovství světa motocyklů 2011 2011, Vladimír Rejda

Bohatě ilustrovaná publikace přibližuje průběh mistrovství světa v silničních motocyklech, kniha je vícejazyčná - čeština, angličtina, němčina více


Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. 0% Daňový řád: s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. 2011, Lenka Matyášová

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (tzv. technické novely) nově stanoví pravidla pro správu daní. Publikace přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy s důrazem na je... více


Účetní souvztažnosti 2010-2011 0% Účetní souvztažnosti 2010-2011 2010, kolektiv autorů

Pomocí našeho výkladu získáte přehled v účtech, souvztažnostech, jejich použití v praxi, souvisejících účetních dokladech a právních předpisech. Každodenní pomůcka pro účetní ve firmách, samostatné účetní, ale i podnika... více


Podvojné účetnictví v příkladech 2011 0% Podvojné účetnictví v příkladech 2011 2011, Jana Janoušková

V 11. vydání osvědčené publikace autorky na názorných, konkrétních a praktických příkladech vysvětlují základní principy podvojného účetnictví. V návaznosti na základní informace obsahuje publikace řadu dílčích úkolů a p... více


Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Slovensko 2011 0% Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Slovensko 2011 2011, Ján Bednarič

Kniha Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 informuje o priebehu 75. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku deň po dni. Prináša podrobné informácie o šampionáte, zaujímavé čísla, fakty aj štatistiky MS. více


Zákoník práce 2011 0% Zákoník práce 2011 2011, Jiří Kocourek

Publikace je doplněna i vybranými prováděcími předpisy. Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. více


Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník - na roky 2010 - 2011 0% Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník - na roky 2010 - 2011 2010, Josef Fronek

Nový oboustranný slovník zkušeného lexikografa přináší v praktickém formátu více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový naj... více


Strnad obecný - Pták roku 2011 0% Strnad obecný - Pták roku 2011 2011, Petr Procházka

Ptákem roku 2011 je strnad obecný, jeden z nejpočetnějších ptáků u nás, ale současně i druh, který postupně, ale vytrvale, ubývá. Za posledních 30 let od nás zmizelo půl až 1 milion strnadů. více


Komiksový diář 2011 % Komiksový diář 2011 2010, Tomáš Prokůpek

Exkluzivní komiksový diář na rok 2011 provede všechny milovníky komiksu celým příštím rokem. Své si zde najde každý. Ti menší veršované vyprávění o vorvaních klucích nebo příhody dobromyslného zajíce a jeho kamarádky vev... více