vzory písemností

štítek, 21 knih


Vzory smluv a podání II.Vzory smluv a podání II.2006, K. Horáková

Publikace je zaměřena na charakteristiku obchodních společností, jejich vznik, přeměny a zánik. Velký prostor je věnován ucelenému výkladu o společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech, což ocení nejen odb... více


Vzory smluv a podání I.Vzory smluv a podání I.2006, P. Lemberková

Obsahem publikace jsou obchodní závazkové vztahy, jejich vznik, zajištění, změna a zánik, vymáhání řádně a včas nesplněných pohledávek, a především vzory nejčastěji užívaných obchodních smluv s komentářem. Přiložené CD v... více


Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnostiJak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti2000, E. Fleischmannová

Publikace určená pro střední školy i pro veřejnost, zabývající se obchodní korespondencí. Obsahuje příklady z různých oblastí písemného styku vč. cizojazyčných dopisů, ukázky úpravy písemností, pokyny pro psaní strojem a... víceVzory soudních podání v obchodních věcech I. dílVzory soudních podání v obchodních věcech I. díl1992, K. Eliáš

Publikace má charakter praktické příručky. Její raison d´entre spočívá právě v sumarizaci vzorů procesních podání, jejichž užití přicházejí v úvahu zvlášť při uplatňování nároků z právních vztahů vznikajících při podn... více


Vzory soudních podání v obchodních věcech III. dílVzory soudních podání v obchodních věcech III. díl1993, K. Eliáš

Publikace obsahuje vzory soudních podání: v odvolacím řízení, v průběhu řízení o mimořádných opravných prostředcích, v rámci vykonávacího (exekučního) řízení. Dodatky a poznámky k prvému a druhému dílu... více


Vzory soudních podání v obchodních věcech II. dílVzory soudních podání v obchodních věcech II. díl1993, K. Eliáš

Účelem této příručky je předložit čtenářům sumář vzorů týkajících se konkursu a vyrovnání, což se zvlášť ve vztahu ke konkursnímu řízení zdá být dost aktuální. více


Vzory korespondence podle daňového řáduVzory korespondence podle daňového řádu2011, P. Prudký

Zákon o správě daní a poplatků byl od 1. 1. 2011 nahrazen zcela novým daňovým řádem, zákonem č. 280/2009 Sb., který je novou normou se změněnými zásadami pro daňové řízení a některými dosud nedefinovanými pojmy. Důkladná... více


Vzory právních smluv a podáníVzory právních smluv a podání1993, M. Holub

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vzory smluv a podáníVzory smluv a podání2009, M. Holub

Dvanácté, aktualizované a doplněné vydání Vzorů smluv a podání odráží změny, k nimž došlo v našem právu od poloviny roku 2007, kdy bylo datováno předchozí, jedenácté vydání, do listopadu 2008. Zejména se to týká nového i... více


Vzory podání a žalobVzory podání a žalob2005, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ruský obchodní dopis se vzorovými dopisyRuský obchodní dopis se vzorovými dopisy1998, J. Měšťan

SŚ učebnice shrnuje hlavní zásady při psaní ruských obchodních dopisů. více


Italský obchodní dopis se vzorovými dopisyItalský obchodní dopis se vzorovými dopisy1998, J. Měšťan

Hlavní zásady při psaní italských obchodních dopisů. více


Vzory smluv v podnikání a obchoděVzory smluv v podnikání a obchodě1992, V. Nemeth

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Normalizovaná úprava písemnostíNormalizovaná úprava písemností1987, V. Freml

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stylistika hospodářských písemnostíStylistika hospodářských písemností1985, J. V. Bečka

Hlavním účelem příručky je naučit slohově prostému a jednoduchému vyjadřování při sestavování textů hospodářských písemností. více


1

Doporučené štítky

vzory smluv čeština čeština v praxi učebnice stylistika, sloh obchodní korespondence pracovní právo sekretářky, sekretáři dopisy gramatika, mluvnice