stylistika, sloh

štítek, 16 knih


Současná česká stylistikaSoučasná česká stylistika2003, M. Čechová

Kniha má zlepšit orientaci uživatelů jazyka v otázkách koncepce a teorie stylistiky, má být východiskem pro chápání stylových problémů a dynamiky ve stylových oblastech a národním jazyku vůbec, a tím i pro praktické využ... více


Český jazyk pro střední školy I.–IV. ročníkČeský jazyk pro střední školy I.–IV. ročník1998, V. Styblík

Souborná, lety praxe prověřená učebnice zachycuje jazykové učivo celé střední školy. Je užívána hlavně na gymnáziích, kde ji ale postupně střídá obsahově a metodicky vhodnější nová čtyřdílná řada autora J. Kostečky, kter... více


Reklama v češtině, čeština v reklaměReklama v češtině, čeština v reklamě2000, S. Čmejrková

Publikace analyzující reklamu z převážně lingvistického a stylistického hlediska. Autorka zkoumá jazykové prostředky reklamy jako svébytného útvaru na pomezí stylistiky a umění a na řadě četných příkladů z praxe ozřejmuj... víceČeská synonyma z hlediska stylistiky a lexikologieČeská synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie1961, J. Filipec

Příspěvek k poznání systému v slovní zásobě. První souborná monografie v české lingvistické literatuře propracovává teorii synonym v novém pojetí, které umožňuje jejich všestranné poznání, a zaměřuje se i na náplň a meto... více


Od tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretaceOd tvaru k smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace1996, K. Hausenblas

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Česká stylistikaČeská stylistika1992, J. V. Bečka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Praktická štylistikaPraktická štylistika1996, D. Slančová

Pre študentov stredných a vysokých škôl a všetkých záujemcov o správny písomný prejav. více


Základy české stylistikyZáklady české stylistiky1970, V. Formánková

Soustavná příručka je určena především učitelům mateřského jazyka, dále posluchačům pedagogických fakult i širší odborné veřejnosti. Její obsah tvoří výklady o slohu, o funkčních stylech, k nimž se připíná stylistikajazy... více


Práce s textem ve stylistice. 1. část, Výbor textůPráce s textem ve stylistice. 1. část, Výbor textů1987, K. Hausenblas

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sloh - náměty, ukázky, cvičeníSloh - náměty, ukázky, cvičení2002, P. Ptáčková

V knize najdete ukázky kvalitních slohových prací žáků základní školy, informace o slohu, náměty a cvičení, které přispějí k zlepšení slovní zásoby a vyjadřování žáka. Na závěr knihy je zařazeno několik ukázek mistrů slo... více


Stylistika hospodářských písemnostíStylistika hospodářských písemností1985, J. V. Bečka

Hlavním účelem příručky je naučit slohově prostému a jednoduchému vyjadřování při sestavování textů hospodářských písemností. více


Řeč a slohŘeč a sloh1966, V. Mathesius

Rozprava o řeči a slohu vyšla poprvé v roce 1942 a neztratila nic na své aktuálnosti. Jejím úkolem bylo ukázat čtenáři cestu, která by vedla k vyšší vyjadřovací úrovni a kultuře běžného jazykového projevu. Autor, význačn... více


Stylistika češtinyStylistika češtiny1991, k. autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dra. Jana Gebauera mluvnice českáDra. Jana Gebauera mluvnice česká1895, J. Gebauer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národní zvyky, též, Několikero kejklů černokněžnickýchNárodní zvyky, též, Několikero kejklů černokněžnických1999, K. Čapek

Bibliofilské vydání několika textů Karla Čapka, které publikoval v letech 1921-1938 v Lidových novinách. Editor Jiří Hraše koncipoval tento výbor jako soubor stručných úvah, v nichž se Čapek v rámci své publicistick... více


1

Doporučené štítky

slovenština terminologické slovníky jazykové učebnice učebnice reklama a propagace učebnice středních škol a gymnázií česká literatura lexikologie mluvený projev, řeč učebnice vysokých škol, skripta