autorské právo

štítky

20 knih


Softwarové právoSoftwarové právo2014, Lukáš Jansa

Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? Zorientovat se ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce ... více


Filmové právo. Autorskoprávní perspektivaFilmové právo. Autorskoprávní perspektiva2015, Ivan David

Publikace poutavým jazykem a s historickými a filozofickými přesahy představuje filmové právo chápané jako soubor právních norem, s důrazem na autorskoprávní problematiku. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výr... více


Vybrané otázky z art právaVybrané otázky z art práva2017, Markéta Štěpáníková

Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé čás... více
Autorské právo / Průmyslová právaAutorské právo / Průmyslová práva2019, kolektiv autorů

Obsahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a související práv... více


Autorské právo a práva souvisejícíAutorské právo a práva související2019, Jiří Srstka

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých in... více


Autorské právo v divadleAutorské právo v divadle2006, Jiří Srstka

První z řady edice akademických prací, věnovaná aplikaci autorského práva na užití autorských děl v divadelním představení a vším, co s tímto užitím souvisí. Práce je uvozena dvěma obecnými kapitolami, a to kapitolou &qu... více


Osiřelá dílaOsiřelá díla2013, Petr Prchal

Publikace se zabývá v současnosti diskutovaným tématem osiřelých děl a zpracovává jej v rozsahu, ve kterém toto téma nebylo dosud v české ani ve slovenské právní vědě zpracováno. Publikace směřuje k nalezení odpovědí na ... více


Autorské právo 2015Autorské právo 20152015, kolektiv autorů

Sdružení Medias Res ve spolupráci s městem Mariánské Lázně pod záštitou Ministerstva kultury ČR uspořádalo dne 20. února 2015 konferenci s názvem Autorské právo.2015 a s podtitulem Otázka autorských práv očima dnešních u... více


Autorské právo do vreckaAutorské právo do vrecka2007, neznámý, neuveden

Vzhľadom na rastúci význam autorského práve v našej spoločnosti sa autorský kolektív rozhodol vypracovať úplné znenie autorského zákona a zároveň zverejniť všetky smernice Európskych spoločenstiev. více


Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňováníPráva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování2016, Ladislav Jakl

Tato kolektivní monografie vznikla v rámci grantového projektu Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia, 2015-1320150006, který je na základě výzvy Evropské komise ze ... více


Veřejná zakázkaVeřejná zakázka1995, Jiří Tillmann

Publikace obsahuje výklad k zákonu, text zákona s výňatky z důvodové zprávy, komentář k jednotlivým ustanovením a přehled zákona. Uživatelé jistě ocení vzory smluv týkající se zadávání veřejných zakázek. Publikace je vyb... více


Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2016Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 20162017, Jan Kříž

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů) - KomentářAutorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů) - Komentář2019, Adéla Faladová

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním smlouvám (např. Revidovaná úmluva bernská, Římská úmluva apod.) a k evr... více


Základy obchodního právaZáklady obchodního práva2003, Jan Hejda

Základy obchodního práva: pro studium na VŠE Praha, více


Nehmotné statkyNehmotné statky2019, Věra Popelková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1