komentáře k zákonům

štítky

103 knih


Zákoník práce 2017Zákoník práce 20172017, Ladislav Trylč

Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých ucelených oblastí pracovněpr... více


Listina základních práv a svobod - KomentářListina základních práv a svobod - Komentář2012, Jan Wintr

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny... více


Zákoník práce s komentářem 2012Zákoník práce s komentářem 20122012, kolektiv autorů

V návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce od 1. 1. 2012 připravil osvědčený tým autorů ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů v oblasti pracovního práva. Nově j... více
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - KomentárZákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Komentár2016, Radovan Katrlík

Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprav... více


Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. KomentářŽivnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář2014, Petr Kameník

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských... více


Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturouZákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou2013, Jiří Jelínek

Zákon o obětech trestných činů přináší komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, dosud roztříštěnou do několika předpisů, a novelizuje deset dalších zákonů, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytn... více


Vyznejte se v pracovním právuVyznejte se v pracovním právu2014, Martin Machač

Podtitul: Nezbytná příručka pro každého zaměstnance Už nemusíte složitě studovat zákoník práce, komentáře nebo jinou odbornou literaturu. Přinášíme vám přehledného rádce, v němž každý zaměstnanec najde jednoduše popsa... více


Občanský zákoník. Komentář. Svazek IIObčanský zákoník. Komentář. Svazek II2014, Josef Fiala

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. J... více


Zákon o dani z přidané hodnoty. KomentářZákon o dani z přidané hodnoty. Komentář2019, Milena Drábová

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukaz... více


Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů.Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů.2016, Michal Králík

První svazek trojdílného praktického komentáře k civilně-procesním předpisům. Komentována jsou ustanovení občanského soudního řádu od § 1 do § 205l, tj. obecná pravidla civilního procesu, sporné řízení a řízení podle čá... více


Zákon o Policii České republiky - komentářZákon o Policii České republiky - komentář2009, Benedikt Vangeli

Tento komentář k novému zákonu o Policii České republiky /zákon č. 273/2008 Sb./, představuje podrobný, především prakticky zaměřený, výklad policejního práva s potřebným vysvětlením vazeb na všechny důležité související... více


Zákon o pozemních komunikacích. KomentářZákon o pozemních komunikacích. Komentář2015, Karel Černín

Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a konfliktním otázkám, u nich... více


Zákon o elektronických komunikacích. KomentářZákon o elektronických komunikacích. Komentář2016, Barbora Vlachová

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jed... více


Zákon o dobrovolných dražbáchZákon o dobrovolných dražbách2010, Katarína Valová

Predkladaná publikácia je prvým podrobným komentárom k zákonu o dobrovoľných dražbách. Komplexný, analytický výklad každého ustanovenia tohto zákona podávaný v systémových väzbách a súvislostiach, doplnený množstvom rele... více


Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářemZákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s komentářem2006, Robert Krč

Nový komentář mimo jiné detailním způsobem rozebírá aktuální rozhodovací praxi a judikaturu v oblasti veřejných zakázek a kocesí. více


1 ...