ochrana osobních údajů, GDPR

štítky

34 knih


GDPR: Praktický průvodce implementací 80% GDPR: Praktický průvodce implementací 2017, Luděk Nezmar

Jediná kniha o GDPR na trhu, která vysvětluje, jak jednotlivá ustanovení a povinnosti plynoucí z nového ustanovení ovlivní chod firem a organizací, a není jenom právním rozborem. Kniha provede procesem zavedení povin... více


Praktický průvodce GDPR 80% Praktický průvodce GDPR 2017, Jiří Žůrek

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hroz... více


Ochrana osobních údajů 60% Ochrana osobních údajů 2012, Pavel Mates

Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České ... více
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů 100% GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2017, Michal Nulíček

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mim... více


Online Marketing Super Affiliate Academy - Tvorba zarábajúceho webu 100% Online Marketing Super Affiliate Academy - Tvorba zarábajúceho webu 2019, kolektiv autorů

Knižka sa komplexne venuje celému online marketingu. Od pojmov, cez SEO, PPC, legislatívu až po spracovanie landing pages. Zaujme ako začiatočníkov, tak pokročilých. V knihe je cez 510 000 znakov a 21 videí. Niektoré len... více


Nové pravidlá ochrany osobných údajov 0% Nové pravidlá ochrany osobných údajov 2018, Marek Švec

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych dopadov na život človeka, no zároveň rafinovane útočí na jeho súkromie a schopnosť kontroly nad rozh... více


Praktická příručka GDPR pro správce, zpracovatele a pověřence ochrany osobních údajů 0% Praktická příručka GDPR pro správce, zpracovatele a pověřence ochrany osobních údajů 2018, František Nonnemann

Kniha je pomůckou pro běžnou činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů či dalších zaměstnanců odpovědných za zpracování osobních údajů. Najde uplatnění jak v soukromých společnostech, které zpracovávají větší objemy d... více


Jak se připravit na GDPR v 5 krocích - ve zdravotnictví 0% Jak se připravit na GDPR v 5 krocích - ve zdravotnictví 2018, David Zahumenský

Díky publikaci získáte: - podrobný manuál, jak se na GDPR připravit, a to i na poslední chvíli, - postup, jak zpracovat písemnou analýzu zabezpečení osobních údajů, díky které může správce dozorovému orgánu prokázat, ž... více


Zpracování osobních údajů školami 0% Zpracování osobních údajů školami 2015, Eva Janečková

Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umo... více


Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR 0% Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR 2019, Andrej Lobotka

Monografie Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR se zabývá především riziky, která hrozí při rozhodování pomocí systémů umělé inteligence – zejména se zaměřuje na problém diskriminace ze strany alg... více


GDPR analýza s přehledem a v pohodě (aneb i s GDPR se dá pobavit) 0% GDPR analýza s přehledem a v pohodě (aneb i s GDPR se dá pobavit) 2018, Jaroslava Ester Evangelu

V příručce zaznamenáváme náš pohled na oblast GDPR a praktický návod krok po kroku, jak tuto záležitost nejlépe zavést do praxe. Dokument je zpracován na základě vlastní úvahy, účasti na seminářích k tématu GDPR, studiem... více


Zpracování osobních údajů obcemi 0% Zpracování osobních údajů obcemi 2013, Eva Janečková

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů při své práci, např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy pře... více


Osobní údaje, právo a my 0% Osobní údaje, právo a my 2008, Jiří Maštálka

Do Vašich rukou se dostává publikace zabývající se jistým fenoménem dneška, tedy problematikou zpracování a ochrany osobních údajů. Přiznejme si, že tato problematika byla a stále ještě je předmětem celé řady nedorozuměn... více


Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek 0% Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek 2020, Andrea Pokorná

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nařízení o ochraně osobních údajů označované jak... více


Výběr legislativy pro ředitele mateřských škol 0% Výběr legislativy pro ředitele mateřských škol 2012, kolektiv autorů

Praktické rady pro ředitelky MŠ. Publikace přináší aktuální právní výklad k poslední novele školského zákona a informace o dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů dětí včetně vhodných příkladů z praxe. Dozví... více


GDPR - Řešení problémů v praxi škol 0% GDPR - Řešení problémů v praxi škol 2020, Eva Janečková

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřn... více


Výběr legislativy pro ředitele základních škol 0% Výběr legislativy pro ředitele základních škol 2012, kolektiv autorů

Publikace obsahuje podrobné informace o problematice ochrany osobních údajů a autorských práv Dozvíte se, jaké má škola jako správce osobních údajů žáků povinnosti. V oblasti autorského práva se seznámíte například s po... více


První zkušenosti s GDPR ve školství 0% První zkušenosti s GDPR ve školství 2019, Alice Frýbová

Publikace První zkušenosti s GDPR ve školství je pojata komplexně, strukturovaně a systematicky. Je určena nejen pro ředitele škol a školských zařízení, ale bezesporu ji mohou využít také zřizovatelé, orgány státní správ... více


Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) 0% Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) 2016, Eva Janečková

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně jako vydán... více


Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář 0% Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář 2019, Michal Nulíček

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné naříz... více