ochrana osobních údajů, GDPR

štítky

26 knih


Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajů2012, Pavel Mates

Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České ... více


GDPR: Praktický průvodce implementacíGDPR: Praktický průvodce implementací2017, Luděk Nezmar

Jediná kniha o GDPR na trhu, která vysvětluje, jak jednotlivá ustanovení a povinnosti plynoucí z nového ustanovení ovlivní chod firem a organizací, a není jenom právním rozborem. Kniha provede procesem zavedení povin... více


Praktický průvodce GDPRPraktický průvodce GDPR2017, Jiří Žůrek

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hroz... více
GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajůGDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů2017, Michal Nulíček

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mim... více


Online Marketing Super Affiliate Academy - Tvorba zarábajúceho webuOnline Marketing Super Affiliate Academy - Tvorba zarábajúceho webu2019, kolektiv autorů

Knižka sa komplexne venuje celému online marketingu. Od pojmov, cez SEO, PPC, legislatívu až po spracovanie landing pages. Zaujme ako začiatočníkov, tak pokročilých. V knihe je cez 510 000 znakov a 21 videí. Niektoré len... více


Zpracování osobních údajů školamiZpracování osobních údajů školami2015, Eva Janečková

Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umo... více


Zpracování osobních údajů obcemiZpracování osobních údajů obcemi2013, Eva Janečková

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů při své práci, např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy pře... více


Výběr legislativy pro ředitele mateřských školVýběr legislativy pro ředitele mateřských škol2012, kolektiv autorů

Praktické rady pro ředitelky MŠ. Publikace přináší aktuální právní výklad k poslední novele školského zákona a informace o dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů dětí včetně vhodných příkladů z praxe. Dozví... více


Výběr legislativy pro ředitele základních školVýběr legislativy pro ředitele základních škol2012, kolektiv autorů

Publikace obsahuje podrobné informace o problematice ochrany osobních údajů a autorských práv Dozvíte se, jaké má škola jako správce osobních údajů žáků povinnosti. V oblasti autorského práva se seznámíte například s po... více


Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy)Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy)2016, Eva Janečková

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně jako vydán... více


Nové pravidlá ochrany osobných údajovNové pravidlá ochrany osobných údajov2018, Marek Švec

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych dopadov na život človeka, no zároveň rafinovane útočí na jeho súkromie a schopnosť kontroly nad rozh... více


GDPR pro praxiGDPR pro praxi2018, Jiří Navrátil

Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského ... více


GDPR snadno a přehledněGDPR snadno a přehledně2018, Lucie Staňková

Tato kniha představuje přehledný manuál k zavedení všeho, co musí být provedeno pro soulad s Nařízením GDPR. Jelikož každá firma pracuje s osobními údaji svých zákazníků, zaměstnanců nebo obchodních partnerů, musí také k... více


Osobní údaje, právo a myOsobní údaje, právo a my2008, Jiří Maštálka

Do Vašich rukou se dostává publikace zabývající se jistým fenoménem dneška, tedy problematikou zpracování a ochrany osobních údajů. Přiznejme si, že tato problematika byla a stále ještě je předmětem celé řady nedorozuměn... více


GDPR - Řešení problémů v praxi školGDPR - Řešení problémů v praxi škol2020, Eva Janečková

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřn... více


1