školství

štítek, 89 knih


Obrana liberálního vzdělání

Obrana liberálního vzdělání

2017, F. R. Zakaria

Politici nejen ve Spojených státech a na Západě, ale například i v Japonsku projevují v posledních letech obavy z toho, že mnoho mladých lidí studuje obory, které jsou, stručně řečeno, nepraktické. Důsledkem je spor o po... více


Z dějin horňáckého školství a jeho osobností

Z dějin horňáckého školství a jeho osobností

2011, A. Mička

Kniha zachycuje vývoj horňáckého školství od jeho počátků a hojnou dosavadní činnost zdejšího učitelstva. více


Tvorba vzdělávacího programu

Tvorba vzdělávacího programu

2006, M. Prášilová

Zkonstruování vzdělávacího programu předpokládá zvládnutí řady odborných dovedností, zejména tzv. pedagogického projektování. V rámci své profesní přípravy se učitelé s nácvikem této dovednosti většinou nesetkali a neset... více


Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu

Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu

2016, K. Ciklová

Rádce školního metodika prevence. Výchovné poradenství. více


Ave Maria

Ave Maria

2018, V. Sůvová

Nový román autorky zavádí čtenáře tentokrát do učitelského prostředí v období nastupující normalizace. V její dusné atmosféře se prolíná několik silných příběhů, jejichž protagonistkami jsou především ženy. Jejich osudy ... více


Pedagogický slovník

Pedagogický slovník

2008, J. Průcha

4. aktualizované vydání více


Církve a české školství

Církve a české školství

2011, Z. Horák

Výuka náboženství na základních a středních školách, teologické bádání na školách vysokých a zřizování církevních škol k obecné výuce všem předmětům se v posledních staletích stalo projevem náboženské svobody jednotlivce... více


Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění

Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění

2008, K. P. Liessmann

V knize Teorie nevzdělanosti, jejíž aktuálnost a také brilantnost se setkala s velkou odezvou hned po vydání v roce 2006, autor systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou... více


Alternativní školy a inovace ve vzdělávání

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání

2001, J. Průcha

Řada učitelů i rodičů nespokojených s "tradiční školou" si hodně slibuje od různých alternativních koncepcí. Které alternativní školy a inovativní koncepce vzdělávání dnes existují u nás a ve světě? A jsou opra... více


Práce s chybami

Práce s chybami

2017, J. Poljakov

Práce s chybami je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších novel ruského spisovatele Jurije Poljakova (* 1954). V Sovětském svazu byla poprvé vydána už v roce 1986 a záhy se dočkala úspěšné filmové adaptace. Hlavní hrd... více


Hodina duchů - Praxe nevzdělanosti. Polemický spis

Hodina duchů - Praxe nevzdělanosti. Polemický spis

2015, K. P. Liessmann

Nikdo už neví, co vzdělání znamená, ale všichni požadují jeho reformu. Etabluje se řádný trh, na němž tropí své řády i neřády výzkumníci vzdělání a experti na vzdělání, agentury, testující instituty, lobbisté a v neposle... více


Hory a staletí

Hory a staletí

1982, I. Olbracht

Deset poetických záběrů, psaných v l. 1932-34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi, kde se udržovaly staré patriarchální společenské formy. více


Srovnávací pedagogika

Srovnávací pedagogika

2006, J. Průcha

Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální otázky a popisuje významné ... více


Svoboda učení

Svoboda učení

2016, P. Gray

Druhé, zásadně rozšířené vydání knihy, která vznikla překladem klíčových textů z blogu Freedom to Learn. V dvaceti sedmi kapitolách americký profesor psychologie ukazuje, jak nepostradatelná je svoboda učení pro opravdov... více


Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školství v letech 1867-1918

Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školství v letech 1867-1918

2007, K. Řezníčková

Dějinám českých středních škol se věnovalo už mnoho autorů. Tato kniha se však mnohem podrobněji zabývá jejich životem, a to zejména každodenním životem jejich studentů a profesorů. Čtenář se v ní tak může například dozv... více


1 2 3 4 5 6 >