19.-21. století

štítky

20 knih


Ruský imperialismus: Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801–⁠2023) 93% Ruský imperialismus: Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801–⁠2023) 2023, Ivan Foletti

K obhajobě své imperialistické politiky Vladimir Putin pravidelně využívá minulost. Rusko představuje jako říši, které je potřeba navrátit její dávnou slávu a „původní“ území. Jaká je ale historie ruského imperialismu? T... více


Klopýtání přes budoucnost: Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005 75% Klopýtání přes budoucnost: Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005 2008, Ivan Kulhánek

Kniha se soustředí na mocenské systémy dané geopolitickou strukturou, jež určovaly podobu Evropy po Vídeňském kongresu 1815, v roce 1848, po vzniku Itálie a Německa a Versailleském míru 1919. K diskusím o úloze Jaltské k... více


Země zaslíbená, země zlořečená: Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře 93% Země zaslíbená, země zlořečená: Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře 2016, Josef Švéda

Kniha analyzuje obrazy Spojených států amerických v české literatuře a kultuře od druhé poloviny devatenáctého století až po dnešní dobu. Metodologicky vychází z kulturních studií a kritické teorie. Navazuje na Barthesov... více
Hledání identity : vývoj věrouky adventistů sedmého dne 80% Hledání identity : vývoj věrouky adventistů sedmého dne 2007, George R. Knight

Autor, dlouholetý profesor dějin na Andrewsově univerzitě, je znám českému čtenáři tituly Adventismus v proměnách času, Setkání s Ellen Whiteovou a Byl jsem dokonalý. Na stránkách knihy Hledání identity seznamuje čtenáře... více


Junáci, horalé a lenoši: Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti: 1830-2006 100% Junáci, horalé a lenoši: Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti: 1830-2006 2011, František Šístek

Autor sleduje obrazy Černé Hory a Černohorců od prvních zmínek v českém vlasteneckém tisku ve 30. letech 19. století až po obnovu černohorské samostatnosti roku 2006 a zcela současné reflexe tohoto státu v turistických p... více


Triumf strachu 60% Triumf strachu 2003, Ján Čomaj

Umelecko-dokumentárne reportáže zobrazujúce najväčšie akcie moderného terorizmu – od ruských dekabristov po Noc dlhých nožov, masaker na OH v Mníchove, psychoteror až po katastrofický útok na budovy WTC v New Yorku a dru... více


Pražští arcibiskupové moderního věku: Čeští primasové od Lva Skrbenského po Jana Graubnera 80% Pražští arcibiskupové moderního věku: Čeští primasové od Lva Skrbenského po Jana Graubnera 2022, Marek Šmíd

Práce církevního historika přináší medailony mužů, kteří v úřadě pražských arcibiskupů působili od konce 19. století do 20. let 21. století. Autor sleduje osudy devíti duchovních před biskupským svěcením, na svatovojtěšs... více


Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století: Ideové, stavební a typologické proměny 100% Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století: Ideové, stavební a typologické proměny 2013, Markéta Svobodová

Kniha vychází jako druhý svazek ediční řady Epigraphica & Sepulcralia, kterou založil a řídí PhDr. Jiří Roháček, CSc. Centrem zájmu autorky je historie a ideový obsah architektonického typu krematoria a jeho prezentace v... více


Buštěhradka 0% Buštěhradka 2005, Jiří Ryvola

Buštěhradská trať, která v roce 2005 oslavila 150. výročí svého vzniku, částečně navázala na těleso naší druhé koňské železnice a stala se ve své době významnou dopravní tepnou podmiňující těžbu uhlí a industrializaci. J... více


Predsedovia Matice slovenskej 1863-2019 % Predsedovia Matice slovenskej 1863-2019 2019, Pavol Parenička

Matica slovenská je historicky najstaršou celonárodnou kultúrnou inštitúciou na Slovensku, založenou a fungujúcou na tradičných národných a kresťanských hodnotách, ktorá od roku 1863 vykonáva bohaté vedecké, umelecké, zb... více


Sto tváří, sto příběhů 0% Sto tváří, sto příběhů 2020, Lukáš Fasora

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je fakultním příspěvkem k univerzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životop... více


Od "císařských drah" ke IV. koridoru 0% Od "císařských drah" ke IV. koridoru 2006, Mojmír Krejčiřík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Třetím koridorem z Prahy do Bavor 0% Třetím koridorem z Prahy do Bavor 2007, Mojmír Krejčiřík

Vznik a vývoj železnice je od počátku významně předurčován nejen vlivy hospodářskými, ale i politickými a geopolitickými. Podíváme-li se na historii tratí "z Prahy do Bavor", platí to dvojnásob, neboť změny na mapě Evrop... více


Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 0% Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 2008, Petr Fiala

Kniha soustřeďuje příspěvky k dějinám českého politického katolicismu v období od roku 1848 do současnosti. Autoři sledují problematiku vzniku prvních katolických politických stran, které se postupně měnily z honoračních... více


190 let TTD % 190 let TTD 2021, Daniel Froněk

Publikace na svých stránkách, a především obrázcích, čtenáře seznamuje v první řadě se zajímavou českou vyjimečností: s cukrovarem v Dobrovici. Je to nejstarší továrna na zpracování cukrové řepy a výrobu cukru v Evropě. ... více


České politické stranictví a jeho vývoj od 19. století 0% České politické stranictví a jeho vývoj od 19. století 2013, Václav Ryneš

Kniha přehledně zobrazuje vývoj politického stranictví před a po vzniku republiky, a to v souvislosti s československou a českou státností a ústavností. Autor popisuje zejména události po roce 1989. Zajímavým je i seznam... více


Kultura jako nositel a oponent politických záměrů 0% Kultura jako nositel a oponent politických záměrů 2009, Dušan Kováč

Německo-české a česko-německé kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti v různých formách umění. Sborník Česko-německé a slovensko-německé komisi historiků. více


Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 0% Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 2008, Vít Hloušek

Předkládaná publikace se zabývá vznikem a vývojem stranického systému v Rakousku. Danou problematiku zachycuje v historické perspektivě od jeho samotného vzniku v 60. letech 19. století až po současnost. Kniha je pokusem... více


Atlas prezidentských voleb USA 1896–2012 0% Atlas prezidentských voleb USA 1896–2012 2013, Petr Karas

Publikace formou map, grafů, tabulek a textu seznamuje čtenáře s průběhem voleb v USA za posledních více než sto let. Ve své úvodní části vysvětluje postavení amerického prezidenta a principy prezidentských voleb, včetně... více


Upletená historie % Upletená historie 2014, Zeno Čižmář

Publikace mapuje celou historii textilní výroby v Havlíčkově Brodě. více