literárněvědné rozbory

štítky

50 knih


Rozbité zrcadlo 82% Rozbité zrcadlo 2009, Martin Hilský

Ve třech částech, postupně věnovaných obecným literárním otázkám, americké a britské literatuře, předvádí profesor Hilský, proč je obecně považován za jednoho z našich největších anglistů: jeho eseje nabízejí citlivý, in... více


Slovník básnických knih 89% Slovník básnických knih 1990, Miroslav Červenka

Slovník rozborů básnických knih. Díla české poezie od obrození do roku 1945. více


Nejstarší pověsti české 83% Nejstarší pověsti české 1966, Vladimír Karbusický

Autor vykládá v knize poprvé soustavně svou koncepci vzniku, vývoje a žánrové podstaty starých pověstí českých, kterou zatím publikoval v různých článcích. V přímém protikladu k dosud vžitým představám dokládá, že staré ... více
Dostojevskij umělec 100% Dostojevskij umělec 1971, Michail Michajlovič Bachtin

Teoretická studie (z roku 1923, v přepracovaném vydání z roku 1963) se zabývá uměleckým objevitelstvím a problémy poetiky F.M. Dostojevského, zkoumá výstavbu jeho díla a jeho výrazový systém. Dospívá k závěru, že Dostoje... více


Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho 100% Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho 2019, Tomáš Jurkovič

O japonském spisovateli Haruki Murakamim se občas soudí, že se beze zbytku zhlédl v západní literatuře a následně píše „nejaponské“ texty. Pokud ovšem podrobíme rozboru příběhy, které se odehrávají v jeho literárních díl... více


Původ a podstata romantismu 90% Původ a podstata romantismu 1966, Ernst Fischer

Široce založená studie rozebírá náboženské, citové a myšlenkové aspekty a historické podmínky, ze kterých vznikl, vyrůstal a v době rozkvětu měšťanské společnosti vrcholil romantismus. Rozborem filosofických a uměleckých... více


Vladimir Nabokov – „Americká“ témata 85% Vladimir Nabokov – „Americká“ témata 2004, Michal Sýkora

Kniha se zabývá druhou polovinou Nabokovovy tvorby, tedy obdobím, kdy pobýval v USA a ve Švýcarsku. Michal Sýkora volně navazuje na sou předchozí práci nazvanou Vladimir Nabokov – Od Mášenky k Daru, v níž zpracoval Nabok... více


Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo 100% Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo 2011, Joanna Derdowska

Ačkoli je prostor města už přinejmenším po dvě století nejběžnějším prostorem epického literárního díla, věnuje se mu soustředěná pozornost literární vědy teprve v posledních desetiletích. Produktivní podněty soudobé soc... více


Demystifikovat Máchu 67% Demystifikovat Máchu 1969, Oldřich Králík

Tři literárně-historické studie, snažící se vysvětlit rozpornost Máchova zjevu a odkazu. více


Kniha o Máchově Máji 86% Kniha o Máchově Máji 2010, Dušan Prokop

Kniha přináší kritické shrnutí dosavadních zkoumání, rozborů a výkladů různých složek a problémů základního díla české poezie. Autor však předkládá také výsledky vlastních výzkumů a analýz z poslední doby. Důstojně vypra... více


Za poetikou Milana Kundery 80% Za poetikou Milana Kundery 2022, Jakub Češka

Od básnických počátků k poslednímu románu Slavnost bezvýznamnosti. První komplexní pojednání tvůrčích postupů celého díla Milana Kundery. Při interpretaci díla Milana Kundery bývá zvykem omezovat se pouze na románovou... více


Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260–1492 60% Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260–1492 2018, Magdalena Žáčková

Svět italské komicko-realistické poezie mapuje vývoj toskánské poezie, zahrnující období let 1260–1492. Autorka postupně analyzuje jednotlivé toposy a základní tematické okruhy a na příkladech dokládá teze týkající se ex... více


Dramaturgie her Karla Čapka 100% Dramaturgie her Karla Čapka 2016, Jana Cindlerová

Kniha věnovaná dramaturgickým rozborům pěti her Karla Čapka (Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka) vznikla ze dvou podnětů, které spolu úzce souvisejí. Tím prvním je autorčino přesvědčení o vrcholné kvalitě,... více


Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660 100% Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660 2024, Alena Jakubcová

Tisk komediální alegorie Betrug der Allamoda vídeňského barnabitského kazatele Costanza Arzonniho, jež měla premiéru v roce 1660, byl dlouho ztraceným solitérem historie pražského divadla, který je nyní poprvé zpřístupně... více


Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu 100% Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu 2006, Barbora Schnelle

Kniha Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu se zabývá zejména divadelními hrami této spisovatelky. Je však opatřena rozsáhlou biografickou kapitolou představující celou šíři literárního záběru Jelinek, od prvních... více


Pěšinka pro podivíny 100% Pěšinka pro podivíny 2011, Aloys Skoumal

Pěšinka pro podivíny je prvním knižním výborem z esejistického díla Aloyse Skoumala (1904–1988), jednoho z nejvýznamnějších českých překladatelů (stačí zmínit jeho převody Swiftova Gullivera, Sternova Tristrama Shandyho ... více


Otromundo - Literární průzkumy 100% Otromundo - Literární průzkumy 2018, Petr Pazdera Payne

Knihu literárních esejů Otromundo tvoří tři části. Analýza Cortazárovy povídky Axolotl, zamyšlení nad pobytem Alberta Camuse v Čechách a úvahy o literatuře a snu. Petr Pazdera Payne (1960) si v jednotlivých esejích v... více


Příspěvky k praktické poetice 80% Příspěvky k praktické poetice 1915, František Bílý

Autor rozebírá nejznámější básnická díla včetně výkladu jejich původu a jejich jazykové a formální stránky. více


Na krásnú zahradu Hollého Jána 0% Na krásnú zahradu Hollého Jána 1972, Viliam Turčány

Monografia je výkladom o diele a osobnosti Jána Hollého, založeným na rozbore básnického textu. Analýza sa sústreďuje na najdôležitejšie zložky poézie, na jej metrum a rytmus, od ktorých postupuje k slovníku, obraznosti ... více


Historie, paměť a identita v současné světové a české próze 0% Historie, paměť a identita v současné světové a české próze 2019, kolektiv autorů

Současnou světovou a českou prózu, zde chápeme jako prózu posledních dvou dekád, tedy zhruba počínaje přelomem tisíciletí. Zatímco časové vymezení je tak poměrně jednoznačné, geografický a společensko-kulturní rozsah nao... více