Bernolák a bernolákovci

štítky

23 knih


BernolákBernolák2012, Marián Tkáč

Historický román nevšedným spôsobom sprítomňuje pozoruhodné životné osudy priekopníka slovenského národného obrodenia a kodifikátora spisovnej slovenčiny - Antona Bernoláka. více


Bernolák a bernolákovciBernolák a bernolákovci1990, Ján Považan

Publikácia sa zameriava na Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Jura Palkoviča, Jána Hollého, Martina Hamuljaka a iných. více


Anton BernolákAnton Bernolák1998, Pavel Horváth

Komplexná monografia o živote a diele Antona Bernoláka - základnej osobnosti slovenského národného vývoja. V knihe sú podrobne zachytené nielen jeho životné osudy a osudy jeho diela, ale aj rodinné prostredie, z ktorého ... více
Výber z dielaVýber z diela1954, Juraj Fándly

Kniha obsahuje najhodnotnejšie časti prác, ktoré zostali v rukopise i vyšli tlačou. 1, "Dúverna zmlúva" - Fándly v nej vo forme voltairovskej satiry ostro bojuje proti stredovekým náboženským prežitkom a kt... více


Ján Hollý: Jeho život - diela - význam a pamiatkaJán Hollý: Jeho život - diela - význam a pamiatka1923, Juraj Hodál

Kniha v jednotlivých kapitolách prostredníctvom textu a čiernobielych fotografií predstavuje životnú púť významnej slovenskej osobnosti Jána Hollého. Predstavuje a rozoberá jeho jednotlivé diela spolu s ukážkami. Predsta... více


Juraj Palkovič 1769-1850Juraj Palkovič 1769-18501968, Mária Vyvíjalová

Monografia objasňuje pôsobenie profesora prešporskej Katedry jazyka a literatúry Juraja Palkoviča, nesporne jednej z centrálnych osobností kultúrneho života Slovákov od sklonku 18. storočia do 20. rokov 19. storočia, dok... více


Postavy Slovenskej jazykovedy v dobe ŠtúrovejPostavy Slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej1985, Eugen Jóna

Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Juraj Palkovič, Ján Kollár, Josef Jungmann, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Miroslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Martin Hattala. více


Slovenské učené tovarišstvoSlovenské učené tovarišstvo1992, Hadrián Radváni

Z obsahu: 1, Slovenské učené tovarišstvo 2, Organizácia 3, Stánky, členovia, ich zamestnanie, roky členstva, miesta pôsobenia 4, Vydavateľská činnosť Tovarišstva 5, Vydania Slovenského učeného tovarišstva 6, Zozna... více


K počiatkom slovenského národného obrodeniaK počiatkom slovenského národného obrodenia1964, kolektiv autorů

Zborník študií Historického ústavu SAV je výsledkom konferencie z 1.10.-3.10. 1952. Zameriava sa predovšetkým na osvetlenie úlohy bernolákovského hnutia v celom jeho rozpätí a vývoji - od 80. rokov 18. stor. až do polovi... více


Bernolákovské polemikyBernolákovské polemiky1966, Imrich Kotvan

Bernolákovské polemiky obsahujú súbor polemických tlačí a rukopisov z bernolákovského obdobia z rokov 1789-1795 a sú výrazným dokumentom slovenského kultúrneho a literárneho vývinu. více


Pamätnica Antona BernolákaPamätnica Antona Bernoláka1992, Juraj Chovan-Rehák

Týmto dielkom sa po prvýkrát v našich novodobých dejinách nastolilo praktické používanie vlastnej národnej reči vo funkcii spisovného jazyka, historický to pokyn na dlho čakaný exodus Slovákov zo zajatia národnej anonymi... více


Slovenské učené tovarišstvo 1792-1992Slovenské učené tovarišstvo 1792-19921993, Milan Petráš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ľudovýchovný pracovník Juraj FándliĽudovýchovný pracovník Juraj Fándli1951, Ján Garyk Žatkuliak

Z obsahu: 1. Život a dielo 2. Dokumenty práce. více


Juraj Fándly (1750 - 1811)Juraj Fándly (1750 - 1811)1946, Imrich Kotvan

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Anton Bernolák (1762-1813)Anton Bernolák (1762-1813)2012, Ľubica Luptáková

Výberová personálna bibliografia bola vydaná pri príležitosti 250. výročia narodenia jazykovedca a kňaza a Roku Antona Bernoláka na Orave. V prvej časti predstavuje jeho rodnú obec Slanicu, život a dielo, posmrtné osudy ... více


1