Bernolák a bernolákovci

štítky

25 knih


Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum, Tomus I. – VI. 100% Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum, Tomus I. – VI. 1827, Juraj Palkovič

Slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský pôvodcu Antona Bernoláka, slanického panónskeho šľachtica. více


Ján Hollý: Jeho život - diela - význam a pamiatka 0% Ján Hollý: Jeho život - diela - význam a pamiatka 1923, Juraj Hodál

Kniha v jednotlivých kapitolách prostredníctvom textu a čiernobielych fotografií predstavuje životnú púť významnej slovenskej osobnosti Jána Hollého. Predstavuje a rozoberá jeho jednotlivé diela spolu s ukážkami. Predsta... více


Ľudovýchovný pracovník Juraj Fándli 0% Ľudovýchovný pracovník Juraj Fándli 1951, Ján Garyk Žatkuliak

Z obsahu: 1. Život a dielo 2. Dokumenty práce. více
V letokruhoch národa 0% V letokruhoch národa 1997, Imrich Sedlák

Kultúrno-národný, literárny a integračný pohyb bernolákovcov a štúrovcov na východnom Slovensku. Obsah: Začiatky slovenských národných snáh (1780-1820) Účasť východného Slovenska v národných snahách Slovákov v 20. až za... více


Juraj Palkovič 1769-1850 0% Juraj Palkovič 1769-1850 1968, Mária Vyvíjalová

Monografia objasňuje pôsobenie profesora prešporskej Katedry jazyka a literatúry Juraja Palkoviča, nesporne jednej z centrálnych osobností kultúrneho života Slovákov od sklonku 18. storočia do 20. rokov 19. storočia, dok... více


Juraj Fándly (1750 - 1811) 0% Juraj Fándly (1750 - 1811) 1946, Imrich Kotvan

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Predstavitelia bernolákovej školy 0% Predstavitelia bernolákovej školy 1937, Peter Pavol Zgúth

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Postavy Slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej 0% Postavy Slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej 1985, Eugen Jóna

Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Juraj Palkovič, Ján Kollár, Josef Jungmann, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Miroslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Martin Hattala. více


Anton Bernolák (1762-1813) 0% Anton Bernolák (1762-1813) 2012, Ľubica Luptáková

Výberová personálna bibliografia bola vydaná pri príležitosti 250. výročia narodenia jazykovedca a kňaza a Roku Antona Bernoláka na Orave. V prvej časti predstavuje jeho rodnú obec Slanicu, život a dielo, posmrtné osudy ... více


Tri generácie Bernolákovcov % Tri generácie Bernolákovcov 2001, Hadrián Radváni

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovenské učené tovarišstvo 0% Slovenské učené tovarišstvo 1992, Hadrián Radváni

Z obsahu: 1, Slovenské učené tovarišstvo 2, Organizácia 3, Stánky, členovia, ich zamestnanie, roky členstva, miesta pôsobenia 4, Vydavateľská činnosť Tovarišstva 5, Vydania Slovenského učeného tovarišstva 6, Zozna... více


Bernolákovci 0% Bernolákovci 1948, Imrich Kotvan

Z obsahu: Anton Bernolák, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Andrej Mésaroš, Vojtech Gazda, Anton Benčič, Michal Klimko, Vojtech Šimko, František Xavér Hábel, Šimon Fába, Alexander Rudnay, Juraj Palkovič, Ján Hollý, Martin... více


Bernolák 0% Bernolák 2012, Marián Tkáč

Historický román nevšedným spôsobom sprítomňuje pozoruhodné životné osudy priekopníka slovenského národného obrodenia a kodifikátora spisovnej slovenčiny - Antona Bernoláka. více


K počiatkom slovenského národného obrodenia 0% K počiatkom slovenského národného obrodenia 1964, kolektiv autorů

Zborník študií Historického ústavu SAV je výsledkom konferencie z 1.10.-3.10. 1952. Zameriava sa predovšetkým na osvetlenie úlohy bernolákovského hnutia v celom jeho rozpätí a vývoji - od 80. rokov 18. stor. až do polovi... více


K jazykovednému dielu Antona Bernoláka 0% K jazykovednému dielu Antona Bernoláka 1941, Ján Stanislav

Kritické vydanie spisov. více


Anton Bernolák - bernolákovci - bernolákovská epocha % Anton Bernolák - bernolákovci - bernolákovská epocha 2007, kolektiv autorů

Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 12. a 13. decembra 2007 v Katolíckom dome evanjelizácie - Quo vadis v Bratislave. více


Bernolák a bernolákovci 0% Bernolák a bernolákovci 1990, Ján Považan

Publikácia sa zameriava na Antona Bernoláka, Juraja Fándlyho, Jura Palkoviča, Jána Hollého, Martina Hamuljaka a iných. více


Bernolákovské polemiky 0% Bernolákovské polemiky 1966, Imrich Kotvan

Bernolákovské polemiky obsahujú súbor polemických tlačí a rukopisov z bernolákovského obdobia z rokov 1789-1795 a sú výrazným dokumentom slovenského kultúrneho a literárneho vývinu. více


Život a dielo Antona Bernoláka 0% Život a dielo Antona Bernoláka 1997, Augustín Maťovčík

Kniha o živote a diele Antona Bernoláka obsahuje základné štúdie, biografický a bibliografický prehľad o dejateľovi slovenského národného obrodenia. Podáva ucelený pohľad na životné osudy a kodifikátorské jazykovedné die... více


Anton Bernolák 0% Anton Bernolák 1998, Pavel Horváth

Komplexná monografia o živote a diele Antona Bernoláka - základnej osobnosti slovenského národného vývoja. V knihe sú podrobne zachytené nielen jeho životné osudy a osudy jeho diela, ale aj rodinné prostredie, z ktorého ... více


Pamätnica Antona Bernoláka 0% Pamätnica Antona Bernoláka 1992, Juraj Chovan-Rehák

Týmto dielkom sa po prvýkrát v našich novodobých dejinách nastolilo praktické používanie vlastnej národnej reči vo funkcii spisovného jazyka, historický to pokyn na dlho čakaný exodus Slovákov zo zajatia národnej anonymi... více


Na krásnú zahradu Hollého Jána 0% Na krásnú zahradu Hollého Jána 1972, Viliam Turčány

Monografia je výkladom o diele a osobnosti Jána Hollého, založeným na rozbore básnického textu. Analýza sa sústreďuje na najdôležitejšie zložky poézie, na jej metrum a rytmus, od ktorých postupuje k slovníku, obraznosti ... více


Výber z diela 0% Výber z diela 1954, Juraj Fándly

Kniha obsahuje najhodnotnejšie časti prác, ktoré zostali v rukopise i vyšli tlačou. 1, "Dúverna zmlúva" - Fándly v nej vo forme voltairovskej satiry ostro bojuje proti stredovekým náboženským prežitkom a ktorej 3. a ... více


Slovenské učené tovarišstvo 1792-1992 0% Slovenské učené tovarišstvo 1792-1992 1993, Milan Petráš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu 0% Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu 1922, Albert Pražák

Popis knihy není zatím k dispozici. více